MSZ EN 60073:2003

Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtetőelemek kódolási elvei (IEC 60073:2002)

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Coding principles for indicators and actuators (IEC 60073:2002)


E nemzetközi szabvány általános szabályokat ír elő, amelyek bizonyos látható, hallható és tapintható jelzésekhez meghatározott jelentéseket rendelnek hozzá annak érdekében, hogy – növekedjen a személyek, a vagyontárgyak és/vagy a környezet biztonsága a berendezések biztonságos figyelemmel kisérése és vezérlése révén; – elősegítse a berendezések vagy folyamatok körültekintő figyelemmel kisérését, vezérlését és karbantartását; – megkönnyítse a vezérlési feltételeknek és a működtetőelemek helyzetének gyors felismerését. E szabvány általánosan alkalmazható: – az olyan egyszerű esetektől, mint az egyetlen jelzőfény, a nyomógombok, a mechanikai jelzőkészülékek, a világítódiódák (LED-ek) vagy megjelenítő képernyőktől, a nagy kiterjedésű vezérlőtermekig, amelyek az eszközök széles választékát adhatják a berendezések vagy a folyamat szabályozására; MEGJEGYZÉS: A képernyőkre vonatkozó általános kódolási elveket módosítás nélkül kell alkalmazni. – a személyek, a vagyontárgyak és/vagy a környezet biztonsága érdekében, és akkor, ha a fent említett kódokat használják a berendezések körültekintő ellenőrzésének és vezérlésének megkönnyítésére; – amikor egy műszaki bizottságnak különleges kódolási módot kell kijelölnie egy különleges műveletre.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2003-01-01

29.020 - Elektrotechnika általában 01.070 - Színkódolás 13.110 - Gépek biztonsága

MSZT/MB 837  Ipari gépek biztonsága. Villamos szempontok

: idt IEC 60073:2002; idt EN 60073:2002


Vásárlás

: 13 950,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 9 950,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények
Megtekintett szabvány
MSZ EN 60073:2003

2003-01-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok