MSZ 2364-470:2002

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 47. kötet: A védelmi módok alkalmazása. 470. főfejezet: Általános előírások. 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi módok (IEC 364-4-47:1981 + A1:1993, módosítva)

Electrical installations of buildings. Part 4: Protection for safety. Chapter 47: Application of protective measures for safety. Section 470: General. Section 471: Measures of protection against electric shock (IEC 60364-4- 47:1981 + A1:1993, modified)


Általános információk

Visszavont
magyar
: 2002-11-01
: 2009-02-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 384.4.47 S2:1995; idt IEC 364-4-47:1981; idt IEC 364-4-47:1981/A1:1993


: 2003/02: Közlemény

Vásárlás

: 4 080,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)