MSZ EN 13432:2002

Csomagolás. Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei

Packaging. Requirements for packaging recoverable though composting and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging


E szabvány követelményeket és eljárásokat ír elő a csomagolás és a csomagolóanyagok komposztálhatóságának és anaerob kezelhetőségének meghatározására négy jellemző megnevezésével: 1) biológiai lebonthatóság, 2) szétmállás a biológiai kezelés során, 3) hatás a biológiai kezelési eljárásra és 4) hatás a keletkező komposzt minőségére. A különböző összetevőkből álló csomagolás esetében, amelyekből néhány komposztálható és másik néhány nem, a csomagolás önmaga nem tekinthető teljes egészében komposztálhatónak. Ha az összetevők kézzel könnyen szétválaszthatók a hulladéklerakást megelőzően, akkor – valahányszor szétválasztották a nem komposztálható összetevőktől – a komposztálható összetevők ténylegesen figyelembe vehetők és kezelhetők. Ez az európai szabvány magának a csomagolásnak a komposztálhatóságát írja elő, de nem tárgya e szabványnak az olyan rendelkezés, amely bármilyen maradványtartalom komposztálhatóságára vonatkozhat. Ez az európai szabvány az ellenőrzött csomagolási hulladékkezelő üzemektől elvárt tájékoztatást szabályozza, de nem veszi figyelembe azt a csomagolási hulladékot, amely kezeletlen módon, azaz mint szemét, kerül a környezetbe. Ezen európai szabvány és a négy másik (jóváhagyott) európai szabvány valamint egy (jóváhagyott) CEN-jelentés közötti alapvető összefüggést az EN 13427:2000 írja elő.

Általános információk

Érvényes
magyar
: 2002-09-01

13.030.99 - Hulladékokra vonatkozó egyéb szabványok 55.020 - Termékcsomagolás és -elosztás általában

MSZT/MCS 511  Csomagolás

: idt EN 13432:2000


Vásárlás

: 8 020,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)

Angol változat

: 8 020,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)
Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ EN 13432:2002

2002-09-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok