MSZ 2364-705:1999

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 705. főfejezet: Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései (IEC 364-7-705:1984, módosítva)

Electrical installations of building. Part 7: Requirements for special installations or locations. Section 705: Electrical installations of agricultural and horticultural premises (IEC 364-7-705:1984, modified)


Általános információk

Visszavont
magyar
: 1999-06-01
: 2009-10-01

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 384.7.705 S1:1991; idt IEC 364-7-705:1984


: 2003/02: Közlemény

Vásárlás

: 4 080,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)