MSZ 2364-442:1998

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén

Electrical installations of buildings. Part 4: Protection for safety. Chapter 44: Protection against overvoltages. Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth


Általános információk

Visszavont
magyar
: 1998-06-01
: 2014-12-07

91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 384.4.442 S1:1997


: 2003/02: Közlemény

Vásárlás

: 8 540,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)