MSZ 2364-482:1998

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén

Electrical installations of buildings. Part 4: Protection for safety. Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences. Section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist


Általános információk

Visszavont
magyar
: 1998-05-01
: 2013-09-01

13.220.01 - Tűzvédelem általános szabványai 91.140.50 - Villamosenergia-ellátó rendszerek

MSZT/MB 840  Épületek villamos berendezései

: idt HD 384.4.482 S1:1997


: 2003/02: Közlemény

Vásárlás

: 4 690,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja