MSZ IEC 605-3-3:1993

Elektronikus berendezések megbízhatósági vizsgálata. 3. rész: Ajánlott vizsgálati feltételek. 3. főfejezet: Állandó helyen, időjárástól részlegesen védett környezetben üzemeltetett berendezések vizsgálati feltételei. Kismértékű szimuláció

Equipment reliability testing. Part 3: Preferred test conditions. Section 3: Test cycle 3: Equipment for stationary use in partially weatherprotected locations. Low degree of simulation


Általános információk

Visszavont
magyar
: 1993-11-15
: 2015-01-01

29.020 - Elektrotechnika általában

MSZT/MB 830  Megbízhatóság

: idt IEC 605-3-3:1992


Vásárlás

: 5 520,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ IEC 605-3-3:1993

1993-11-15 - 2015-01-01

Utódok

Jelenleg nincsenek utódok