MSZ-08-0206-2:1978

A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok. (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (yˇ1^-érték) és kicserélődési aciditás (yˇ2^-érték))

Evaluation of some chemical properties of the soil. Laboratory tests. (pH value, phenolphtaleine alkalinity expressed in soda, all water soluble salts, hydrolite (yˇ1^-value) and exchanging acidity (yˇ2^- value)


Általános információk

Érvényes
magyar
: 1978-12-24

13.080.05 - Talajvizsgálat általában

MSZT/MB 713  Talajminőség és talajvédelem: 2003/03: Visszavonási szándék

Vásárlás

: 5 520,0 Ft
(papír , PDF-fájl-letöltés)Szabvány életútja

Előzmények

Jelenleg nincsenek előzmények

Megtekintett szabvány
MSZ-08-0206-2:1978

1978-12-24