MSZT/MB 909   

Szilárd biomassza eredetű és újrahasznosítható energiahordozók követelményei és azok vizsgálata

Szilárd, biológiai eredetű, mező- és erdőgazdasági, növény-feldolgozási és élelmiszer-ipari maradékok, illetve szilárd, éghető, nem veszélyes hulladékok, valamint az ezekből készült szilárd tüzelőanyagok (biopellet, biobrikett, tömörített, éghető, újrahasznosítható anyagok stb.) mintavételének, vizsgálatának és követelményeinek szabványosítása, valamint energetikai célokra való használhatóságának meghatározása, különös tekintettel a környezeti hatásokra.

Általános információk

Elnök: Keresztényi István
Elnök munkahelye: MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

Elnökhelyettes:
Elnökhelyettes munkahelye:

Titkár: Antal Andrea Zsuzsa
Megalakulás: 2001. 09. 20.

Belépés a Műszaki Bizottságokba

Belépés

Vissza az MB-k listájára

Megtekintés

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

tel.: 06-1-456-6840


MB-hez kapcsolódó európai TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 281 Szilárd tüzelésű szabadtéri grillkészülékek Appliances, solid fuels and firelighters for barbecuing
CEN/TC 317 Szénből pirolízissel nyert termékek Derivatives from coal pyrolysis
CEN/TC 335 Szilárd bioüzemanyagok Solid biofuels
CEN/TC 343 Visszanyert szilárd tüzelőanyagok Solid Recovered Fuels

MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 238 Szilárd bioüzemanyagok Solid biofuels
ISO/TC 300 Hulladékokból kinyert szilárd anyagok, beleértve a hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagokat Solid recovered materials, including solid recovered fuels

MB-be belépett MSZT-tagszervezetek

MB-tagszervezet neve MB-tagszervezet képviselőjének neve
Agrárminisztérium Bibók Zsuzsanna
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyára Bocskay Balázs
Innovációs és Technológiai Minisztérium Palotai Zoltán
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dr. Megyeri Gábor
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Sétáló Ákos
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Solymosi Szilvia
MOL Nyrt. Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Keresztényi István
Pannon Egyetem Dr. Domokos Endre


MB-hez kapcsolódó szabványok

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ EN ISO 21640:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Előírások és osztályok (ISO 21640:2021)
MSZT/MB 909
2021-09-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 17225-2:2021   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 2. rész: Fapelletek osztályozása (ISO 17225-2:2021)
MSZT/MB 909
2021-09-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 23343-1:2021   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A vízszorpció meghatározása és annak hatása a hőkezelt biomassza-tüzelőanyagok tartósságára. 1. rész: Pelletek (ISO 23343-1:2021)
MSZT/MB 909
2021-09-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 21645:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Mintavételi módszerek (ISO 21645:2021)
MSZT/MB 909
2021-08-01
16130 Ft
MSZ EN ISO 17225-3:2021   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 3. rész: Fabrikettek osztályozása (ISO 17225-3:2021)
MSZT/MB 909
2021-07-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 21656:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A hamutartalom meghatározása (ISO 21656:2021)
MSZT/MB 909
2021-07-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 17225-4:2021   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 4. rész: Faforgácsok osztályozása (ISO 17225-4:2021)
MSZT/MB 909
2021-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 21660-3:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása szárítószekrényes módszerrel. 3. rész: Az általános elemzési minta nedvességtartalma (ISO 21660-3:2021)
MSZT/MB 909
2021-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 21912:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok biztonságos kezelése és tárolása (ISO 21912:2021)
MSZT/MB 909
2021-07-01
13170 Ft
MSZ EN ISO 22167:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Az illóanyag-tartalom meghatározása (ISO 22167:2021)
MSZT/MB 909
2021-07-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 21637:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. Szakszótár (ISO 21637:2020)
MSZT/MB 909
2021-05-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 21663:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A szén (C), a hidrogén (H), a nitrogén (N) és a kén (S) műszeres meghatározási módszerei (ISO 21663:2020)
MSZT/MB 909
2021-05-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 21644:2021   Angol nyelvű!
Hulladékokból kinyert szilárd tüzelőanyagok. A biomassza-tartalom meghatározási módszerei (ISO 21644:2021, 2021. márciusi helyesbített változat)
MSZT/MB 909
2021-05-01
13170 Ft
MSZ EN ISO 20049-1:2020   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Pelletált bio-tüzelőanyagok önmelegedésének meghatározása. 1. rész: Izotermikus kalorimetria (ISO 20049-1:2020)
MSZT/MB 909
2020-09-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 21945:2020   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Kis mennyiségű mintán végzett egyszerűsített mintavételi módszer (ISO 21945:2020)
MSZT/MB 909
2020-07-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 20024:2020   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A kereskedelemben és az iparban használt szilárd biotüzelőanyag-pelletek biztonságos kezelése és tárolása (ISO 20024:2020)
MSZT/MB 909
2020-07-01
25220 Ft
MSZ EN ISO 21404:2020   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A hamu olvadási viselkedésének meghatározása (ISO 21404:2020)
MSZT/MB 909
2020-07-01
8020 Ft
MSZ EN 16214-4:2013+A1:2020   Angol nyelvű!
Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 4. rész: Az üvegházhatású gázok emissziómérlegének számítási módszerei életciklus-elemzéssel
MSZT/MB 909
2020-05-01
13170 Ft
MSZ EN 16214-1:2012+A1:2020   Angol nyelvű!
Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 1. rész: Terminológia
MSZT/MB 909
2020-05-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 14780:2017/A1:2020   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Minta-előkészítés. 1. módosítás (ISO 14780:2017/Amd 1:2019)
MSZT/MB 909
2020-04-01
4690 Ft
MSZ EN ISO 20023:2019   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Szilárd biotüzelőanyag-pelletek biztonsága. A fapellet biztonságos kezelése és tárolása lakossági és egyéb kis léptékű alkalmazásokban (ISO 20023:2018)
MSZT/MB 909
2019-07-01
14720 Ft
MSZ EN 16214-3:2012+A1:2017   Angol nyelvű!
Bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállításának fenntarthatósági kritériumai. Alapelvek, kritériumok, mutatószámok és igazolások. 3. rész: A természetvédelemre vonatkozó biodiverzitási és környezetvédelmi szempontok
MSZT/MB 909
2017-12-01
9060 Ft
MSZ EN 1860-1:2013+A1:2017   Angol nyelvű!
Készülékek, szilárd tüzelőanyagok és gyújtósok grillezéshez. 1. rész: Szilárd tüzelőanyagú grillezők. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 909
2017-12-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 18135:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Mintavétel (ISO 18135:2017)
MSZT/MB 909
2017-10-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 14780:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Minta-előkészítés (ISO 14780:2017)
MSZT/MB 909
2017-10-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 18125:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A fűtőérték meghatározása (ISO 18125:2017)
MSZT/MB 909
2017-10-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 19743:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok Idegenanyag-tartalom meghatározása, 3,15 mm-nél nagyobb, nehéz idegen anyagra vonatkozóan (ISO 19743:2017)
MSZT/MB 909
2017-10-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 18134-2:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. Szárítószekrényes módszer. 2. rész: Összes nedvességtartalom. Egyszerűsített módszer (ISO 18134-2:2017)
MSZT/MB 909
2017-08-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 16994:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Az összes kén- és klórtartalom meghatározása (ISO 16994:2016)
MSZT/MB 909
2017-03-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 18846:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek kisméretű részecsketartalmának meghatározása (ISO 18846:2016)
MSZT/MB 909
2017-03-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 18847:2017   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek részecskesűrűségének meghatározása (ISO 18847:2016)
MSZT/MB 909
2017-03-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16993:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Az elemzési eredmények átszámítása egyik állapotról egy másikra (ISO 16993:2016)
MSZT/MB 909
2016-12-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 17827-2:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Nem préselt tüzelőanyagok részecskeméret-eloszlásának meghatározása. 2. rész: Vibrálórosta-módszer 3,15 mm és annál kisebb lyukméretű szitasorozattal (ISO 17827-2:2016)
MSZT/MB 909
2016-09-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 17827-1:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Nem préselt tüzelőanyagok részecskeméret-eloszlásának meghatározása. 1. rész: Oszcillálórosta-módszer 3,15 mm és annál nagyobb lyukméretű szitasorozattal (ISO 17827-1:2016)
MSZT/MB 909
2016-09-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 17830:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletforgácsok részecskeméret-eloszlása (ISO 17830:2016)
MSZT/MB 909
2016-09-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 17831-1:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek mechanikai tartósságának meghatározása. 1. rész: Pelletek (ISO 17831-1:2015)
MSZT/MB 909
2016-06-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 17828:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A térfogatsűrűség meghatározása (ISO 17828:2015)
MSZT/MB 909
2016-06-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 17831-2:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek és a brikettek mechanikai tartósságának meghatározása. 2. rész: Brikettek (ISO 17831-2:2015)
MSZT/MB 909
2016-06-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 18123:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Az illóanyag-tartalom meghatározása (ISO 18123:2015)
MSZT/MB 909
2016-04-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 17829:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A pelletek hosszúságának és átmérőjének meghatározása (ISO 17829:2015)
MSZT/MB 909
2016-04-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 18122:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A hamutartalom meghatározása (ISO 18122:2015)
MSZT/MB 909
2016-04-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 18134-1:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. Szárítószekrényes módszer. 1. rész: Összes nedvességtartalom. Referencia-módszer (ISO 18134-1:2015)
MSZT/MB 909
2016-02-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 18134-3:2016   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A nedvességtartalom meghatározása. Szárítószekrényes módszer. 3. rész: Az általános elemzési minta nedvességtartalma (ISO 18134-3:2015)
MSZT/MB 909
2016-02-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 16968:2015   Angol nyelvű!
Szilárd biohajtóanyagok. A kis mennyiségben előforduló elemek meghatározása (ISO 16968:2015)
MSZT/MB 909
2015-11-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 16948:2015   Angol nyelvű!
Szilárd biohajtóanyagok. Az összes szén-, hidrogén- és nitrogéntartalom meghatározása (ISO 16948:2015)
MSZT/MB 909
2015-11-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 16967:2015   Angol nyelvű!
Szilárd biohajtóanyagok. A fő elemek meghatározása. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na és Ti (ISO 16967:2015)
MSZT/MB 909
2015-09-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 16995:2015   Angol nyelvű!
Szilárd biohajtóanyagok. A vízben oldható klorid-, nátrium- és káliumtartalom meghatározása (ISO 16995:2015)
MSZT/MB 909
2015-07-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 16559:2014   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Terminológia, fogalommeghatározások és kulcsszavak (ISO 16559:2014)
MSZT/MB 909
2014-11-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 17225-6:2014   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 6. rész: Nem fából készült pelletek osztályozása (ISO 17225-6:2014)
MSZT/MB 909
2014-09-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 17225-1:2014   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 1. rész: Általános követelmények (ISO 17225-1:2014)
MSZT/MB 909
2014-09-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 17225-5:2014   Magyar nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 5. rész: A tűzifa osztályozása (ISO 17225-5:2014)
MSZT/MB 909
2014-09-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 17225-7:2014   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 7. rész: Nem fából készült brikettek osztályozása (ISO 17225-7:2014)
MSZT/MB 909
2014-09-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 17225-5:2014   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és -osztályok. 5. rész: A tűzifa osztályozása (ISO 17225-5:2014)
MSZT/MB 909
2014-09-01
6530 Ft
MSZ EN 15415-2:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A részecskeméret-eloszlás meghatározása. 2. rész: A nagyméretű részecskék legnagyobb leképezett hosszúságának meghatározása (kézi módszer)
MSZT/MB 909
2012-10-01
6050 Ft
MSZ EN 15415-3:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A részecskeméret-eloszlás meghatározása. 3. rész: Képelemzési módszer nagyméretű részecskékhez
MSZT/MB 909
2012-10-01
6050 Ft
MSZ EN 15234-2:2012   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 2. rész: Fapelletek nem ipari használatra
MSZT/MB 909
2012-04-01
6930 Ft
MSZ EN 15234-5:2012   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 5. rész: Tűzifa nem ipari használatra
MSZT/MB 909
2012-04-01
6530 Ft
MSZ EN 15234-6:2012   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 6. rész: Nem fából készült pelletek nem ipari használatra
MSZT/MB 909
2012-04-01
6930 Ft
MSZ EN 15234-4:2012   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 4. rész: Faforgácsok nem ipari használatra
MSZT/MB 909
2012-04-01
6530 Ft
MSZ EN 15234-5:2012   Magyar nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 5. rész: Tűzifa nem ipari használatra
MSZT/MB 909
2012-04-01
6530 Ft
MSZ EN 15234-3:2012   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 3. rész: Fabrikettek nem ipari használatra
MSZT/MB 909
2012-04-01
6930 Ft
MSZ EN 15590:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Az aktuális aerob mikrobiális aktivitás meghatározása valós dinamikai respirációs indexszel
MSZT/MB 909
2012-03-01
6930 Ft
MSZ EN 15410:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a főkomponens kémiai elemek (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti) mennyiségének meghatározására
MSZT/MB 909
2012-03-01
9060 Ft
MSZ EN 15413:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a vizsgálati minta elkészítésére a laboratóriumi mintából
MSZT/MB 909
2012-03-01
10720 Ft
MSZ EN 15415-1:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A részecskeméret-eloszlás meghatározása. 1. rész: A kisméretű részecskék szitálásának módszere
MSZT/MB 909
2012-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15411:2012   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a nyomelemek (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V és Zn) mennyiségének meghatározására
MSZT/MB 909
2012-03-01
8540 Ft
MSZ EN 15234-1:2011   Angol nyelvű!
Szilárd bio-tüzelőanyagok. A tüzelőanyag minőségbiztosítása. 1. rész: Általános előírások
MSZT/MB 909
2011-06-01
8020 Ft
MSZ EN 15400:2011   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. A fűtőérték meghatározása
MSZT/MB 909
2011-06-01
13170 Ft
MSZ EN 15408:2011   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a kén- (S-), a klór- (Cl-), a fluor- (F-) és a bróm- (Br-) tartalom meghatározására
MSZT/MB 909
2011-06-01
7470 Ft
MSZ EN 15358:2011   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Minőségirányítási rendszerek. A szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok előállításának egyedi alkalmazási követelményei
MSZT/MB 909
2011-06-01
11390 Ft
MSZ EN 15443:2011   Angol nyelvű!
Szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok. Módszerek a laboratóriumi minta előkészítésére
MSZT/MB 909
2011-06-01
10720 Ft