MSZT/MB 847   

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

A villamos és az elektronikus (beleértve: rádiófrekvenciás) készülékek és berendezések által kibocsátott elektromágneses zavarok és e gyártmányok elektromágneses zavartűrésének a szabványosítása

Általános információk

Elnök: Dr. Varjú György
Elnök munkahelye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Elnökhelyettes: Dr. Egri Tamás
Elnökhelyettes munkahelye: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Titkár: Nagy Gábor
Megalakulás: 1999. 09. 22.

Belépés a Műszaki Bizottságokba

Belépés

Vissza az MB-k listájára

Megtekintés

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

tel.: 06-1-456-6840


MB-hez kapcsolódó európai TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/TC 210 Elektromágneses összeférhetőség (EMC) Electromagnetic Compatibility (EMC)

MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CISPR Rádiózavarok nemzetközi bizottsága International special committee on radio interference
IEC/CIS/A Rádiózavar-mérések és statisztikai módszerek Radio-interference measurements and statistical methods
IEC/CIS/B Ipari, tudományos és orvosi rádiófrekvenciás készülékek, más (nehéz-) ipari berendezések, szabadvezetékek, nagyfeszültségű berendezések és a villamos vontatás zavarai Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction
IEC/CIS/D Járművek és belsőégésű motoros eszközök villamos/elektronikus berendezéseinek elektromágneses zavarai Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices
IEC/CIS/F Háztartási gépek, szerszámok, világítótestek és hasonló készülékek zavarai Interference relating to household appliances, tools, lighting equipment and similar apparatus
IEC/CIS/H A rádiószolgálatok védelmi határértékei Limits for the protection of radio services
IEC/CIS/I Informatikai, multimédia és rádióvevő-készülékek elektromágneses összeférhetősége Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers
IEC/CIS/S Koordináló Bizottság Steering committee
IEC/SC 77A EMC, Kisfrekvenciás hatások EMC, Low frequency phenomena
IEC/SC 77B Nagyfrekvenciás hatások High frequency phenomena
IEC/SC 77C Nagy energiájú tranziens hatások High power transient phenomena
IEC/TC 77 Elektromágneses összeférhetőség Electromagnetic compatibility

MB-be belépett MSZT-tagszervezetek

MB-tagszervezet neve MB-tagszervezet képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Varjú György
CerTrust Vizsgáló és Tanúsító Kft. Tasnádi Gábor
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Dikász Zoltán
Honvédelmi Minisztérium MH Altiszti Akadémia Kiss Tamás
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hanti Jenő
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Kalocsai Sándor
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Dr. Egri Tamás
Robert Bosch Kft. Soós Balázs
SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. Ferkó Tamás
Széchenyi István Egyetem Fehér András
Tungsram Operations Kft. Samu József
VILODENT-98 Mérnöki Szolgáltató Kft. Dr. Fodor István


MB-hez kapcsolódó szabványok

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ EN IEC 55014-1:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2020)
MSZT/MB 847
2021-06-01
21650 Ft
MSZ EN IEC 55014-2:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:2020)
MSZT/MB 847
2021-06-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-3:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020)
MSZT/MB 847
2021-06-01
10720 Ft
MSZ EN 55032:2015/A1:2021   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015/A1:2019)
MSZT/MB 847
2021-04-01
13900 Ft
MSZ EN IEC 61000-4-3:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2020)
MSZT/MB 847
2021-02-01
19470 Ft
MSZ EN 55032:2021 EV   Magyar nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 847
2021-02-01
25220 Ft
MSZ EN IEC 55036:2021   Angol nyelvű!
Villamos és hibrid közúti járművek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a 30 MHz alatti, nem fedélzeti vevőkészülékek védelmére (CISPR 36:2020)
MSZT/MB 847
2021-01-01
9950 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-8:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és könnyűipari területeken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020)
MSZT/MB 847
2021-01-01
11980 Ft
MSZ EN IEC 55016-1-4:2019/A1:2020   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019/A1:2020)
MSZT/MB 847
2020-12-01
13170 Ft
MSZ EN 50561-3:2020   Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos hálózaton használható kommunikációs eszközök. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. 3. rész: 30 MHz felett működő készülékek
MSZT/MB 847
2020-07-01
6930 Ft
MSZ EN 55032:2015/A11:2020   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények
MSZT/MB 847
2020-07-01
3700 Ft
MSZ EN 55011:2016/A11:2020   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN 55014-1:2017/A11:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2006/A2:2020   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Segédberendezések. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004/A2:2020)
MSZT/MB 847
2020-07-01
4690 Ft
MSZ EN IEC 61000-4-11:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A bemeneti áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés-vizsgálata (IEC 61000-4-11:2020)
MSZT/MB 847
2020-07-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-4-25:2002/A2:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-25. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Berendezések és rendszerek HEMP-zavartűrési vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-25:2001/A2:2019)
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN IEC 55015:2019/A11:2020   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei
MSZT/MB 847
2020-07-01
3700 Ft
MSZ EN 55032:2015/A11:2020   Magyar nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-13:2020 EV   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002 + AMD1:2009 + AMD2:2015) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 847
2020-06-01
11980 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-11:2020   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)
MSZT/MB 847
2020-04-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-11:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)
MSZT/MB 847
2020-04-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-4:2020   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018)
MSZT/MB 847
2020-01-01
10720 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2017/A1:2020   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016/A1:2019)
MSZT/MB 847
2020-01-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-4:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018)
MSZT/MB 847
2020-01-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 55015:2019   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2018)
MSZT/MB 847
2019-12-01
14720 Ft
MSZ EN IEC 61000-4-18:2019   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019)
MSZT/MB 847
2019-12-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 61000-4-18:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrés-vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2019)
MSZT/MB 847
2019-12-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 55016-1-1:2019   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2019)
MSZT/MB 847
2019-12-01
19470 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013/A1:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)
MSZT/MB 847
2019-12-01
5090 Ft
MSZ EN 61000-2-2:2002/A2:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002/A2:2018)
MSZT/MB 847
2019-10-01
4690 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-2:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)
MSZT/MB 847
2019-08-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 55016-1-4:2019   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019)
MSZT/MB 847
2019-08-01
17680 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-2:2019   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)
MSZT/MB 847
2019-08-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-1:2019   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-1:2016)
MSZT/MB 847
2019-06-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-2:2019   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-2:2016)
MSZT/MB 847
2019-06-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-1:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-1:2016)
MSZT/MB 847
2019-06-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-2:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavartűrési szabványa (IEC 61000-6-2:2016)
MSZT/MB 847
2019-06-01
8020 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2011/A2:2019   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A2:2018)
MSZT/MB 847
2019-03-01
8020 Ft
MSZ EN 61000-4-11:2018 EV   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004 + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 847
2018-10-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-4-5:2018 EV   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014 + AMD1:2017) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 847
2018-08-01
19470 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2014/A1:2018   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Csatolóeszközök a vezetett zavar méréseihez (CISPR 16-1-2:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-06-01
6050 Ft
MSZ EN 61000-4-27:2018 EV   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000 + AMD1:2009) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 847
2018-05-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-03-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-4-5:2014/A1:2018   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-03-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-4-12:2018   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lecsengő hullámmal (ring wave) szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-12:2017)
MSZT/MB 847
2018-02-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2014/A1:2018   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-02-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-2-2:2002/A1:2018   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-02-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-4-12:2018   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-12. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lecsengő hullámmal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-12:2017)
MSZT/MB 847
2018-02-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-4-11:2004/A1:2018   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-01-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-4-11:2004/A1:2018   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-01-01
5090 Ft
MSZ EN 55035:2017   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavartűrési követelmények (CISPR 35:2016, módosítva)
MSZT/MB 847
2017-11-01
19470 Ft
MSZ EN 61000-4-39:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-39. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Közeli sugárzott terek. Zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-39:2017)
MSZT/MB 847
2017-10-01
13170 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2010/A2:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010/A2:2017)
MSZT/MB 847
2017-10-01
5090 Ft
MSZ EN 55024:2017   Magyar nyelvű!
Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)
MSZT/MB 847
2017-09-01
13170 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2015/A1:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHz-től 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014/A1:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
4080 Ft
MSZ EN 55011:2016/A1:2017   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015/A1:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
7470 Ft
MSZ EN 55014-1:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2016 + COR1:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
17680 Ft
MSZ EN 55016-1-6:2015/A1:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2017-09-01
5520 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
17680 Ft
MSZ EN 55025:2017   Angol nyelvű!
Járművek, hajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a fedélzeti rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2016)
MSZT/MB 847
2017-07-01
28860 Ft
MSZ EN 61000-4-10:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-10. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-10:2016)
MSZT/MB 847
2017-07-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-4-10:2017   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-10. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgésű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-10:2016)
MSZT/MB 847
2017-07-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-4-31:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-31. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati kapuk széles sávú vezetett zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-31:2016)
MSZT/MB 847
2017-07-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-4-9:2017   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016)
MSZT/MB 847
2017-03-01
14720 Ft
MSZ EN 61000-4-9:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016)
MSZT/MB 847
2017-03-01
14720 Ft
MSZ EN 61000-1-2:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 1-2. rész: Általános előírások. Módszertan a villamos és elektronikus rendszerek működési biztonságának elérésére, beleértve a berendezéseket, tekintettel az elektromágneses jelenségekre (IEC 61000-1-2:2016)
MSZT/MB 847
2017-02-01
14720 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2006/A1:2016   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004/A1:2016)
MSZT/MB 847
2016-10-01
5090 Ft
MSZ EN 55011:2016   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015, módosítva)
MSZT/MB 847
2016-09-01
19470 Ft
MSZ EN 61000-4-13:2002/A2:2016   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002/A2:2015)
MSZT/MB 847
2016-09-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-4-16:2016   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A vezetett, közös módusú zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata a 0 Hz – 150 kHz frekvenciatartományban (IEC 61000-4-16:2015)
MSZT/MB 847
2016-09-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-4-16:2016   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-16. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A vezetett, közös módusú zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata a 0 Hz – 150 kHz frekvenciatartományban (IEC 61000-4-16:2015)
MSZT/MB 847
2016-09-01
8540 Ft
MSZ EN 55020:2007/A12:2016   Angol nyelvű!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevő készülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek
MSZT/MB 847
2016-07-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-6-5:2016   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015)
MSZT/MB 847
2016-04-01
13900 Ft
MSZ EN 61000-6-5:2016   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015)
MSZT/MB 847
2016-04-01
11980 Ft
MSZ EN 55032:2015   Magyar nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)
MSZT/MB 847
2015-11-01
21650 Ft
MSZ EN 55032:2015   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)
MSZT/MB 847
2015-11-01
21650 Ft
MSZ EN 55015:2013/A1:2015   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013/A1:2015)
MSZT/MB 847
2015-10-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-6-7:2015   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-7. rész: Általános szabványok. Az ipari területeken alkalmazott, biztonsággal (működési biztonsággal) kapcsolatos funkciókat ellátó rendszerek berendezéseinek zavartűrési követelményei (IEC 61000-6-7:2014)
MSZT/MB 847
2015-10-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-6-7:2015   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-7. rész: Általános szabványok. Az ipari területeken alkalmazott, biztonsággal (működési biztonsággal) kapcsolatos funkciókat ellátó rendszerek berendezéseinek zavartűrési követelményei (IEC 61000-6-7:2014)
MSZT/MB 847
2015-10-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-4-30:2015   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)
MSZT/MB 847
2015-08-01
17680 Ft
MSZ EN 61000-4-30:2015   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-30. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati feszültség minőségének mérési módszerei (IEC 61000-4-30:2015)
MSZT/MB 847
2015-08-01
17680 Ft
MSZ EN 55014-2:2015   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2. rész: Zavartűrés. Termékcsaládszabvány (CISPR 14-2:2015)
MSZT/MB 847
2015-08-01
8540 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2015   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHz-től 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014)
MSZT/MB 847
2015-06-01
19470 Ft
MSZ EN 55016-1-6:2015   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014)
MSZT/MB 847
2015-06-01
28860 Ft
MSZ EN 61000-4-19:2014   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-4-5:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
14720 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2010/A2:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010/A2:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-4-19:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-19. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vezetett, differenciálmódusú zavarokkal és jelfeszültségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat a váltakozó áramú táplálási kapukon, 2 kHz-től 150 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban (IEC 61000-4-19:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
12510 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-4-5:2014   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
17680 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2011/A1:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A1:2014)
MSZT/MB 847
2014-11-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Csatolóeszközök a vezetett zavar méréseihez (CISPR 16-1-2:2014)
MSZT/MB 847
2014-10-01
16130 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014)
MSZT/MB 847
2014-10-01
19170 Ft
MSZ EN 61000-4-6:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-6:2013)
MSZT/MB 847
2014-05-01
19580 Ft
MSZ EN 61000-4-6:2014   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-6. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-6:2013)
MSZT/MB 847
2014-05-01
19470 Ft
MSZ EN 50561-1:2014   Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos hálózaton használható kommunikációs eszközök. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. 1. rész: Készülék otthoni használatra
MSZT/MB 847
2014-02-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)
MSZT/MB 847
2013-11-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)
MSZT/MB 847
2013-11-01
9950 Ft
MSZ EN 55015:2013   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
MSZT/MB 847
2013-11-01
13170 Ft
MSZ IEC/TR 61000-3-15:2013   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-15. rész: Határértékek. A kisfeszültségű hálózatban működő elosztott energiateremlő rendszerek kisfrekvenciás elektormágneses zavartűrési és zavarkibocsátási követelményeinek értékelése
MSZT/MB 847
2013-09-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2010/A1:2013   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010/A1:2012)
MSZT/MB 847
2013-03-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-4-4:2013   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2012)
MSZT/MB 847
2013-03-01
11390 Ft
MSZ EN 61000-4-4:2013   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2012)
MSZT/MB 847
2013-03-01
11390 Ft
MSZ EN 61000-4-25:2002/A1:2012   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-25. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Berendezések és rendszerek HEMP-zavartűrési vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-25:2001/A1:2012)
MSZT/MB 847
2012-07-01
5090 Ft
MSZ EN 61000-3-12:2012   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2011)
MSZT/MB 847
2012-03-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-3-12:2012   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2011)
MSZT/MB 847
2012-03-01
9060 Ft
MSZ EN 55017:2012   Angol nyelvű!
Passzív EMC-szűrők zavarelnyomási karakterisztikáinak mérési módszerei (CISPR 17:2011)
MSZT/MB 847
2012-01-01
13900 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2012   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011)
MSZT/MB 847
2012-01-01
13170 Ft
MSZ EN 55020:2007/A11:2012   Angol nyelvű!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevő készülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek
MSZT/MB 847
2012-01-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-4-21:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-21. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vizsgálati módszerek kevert módusú kamrában (IEC 61000-4-21:2011)
MSZT/MB 847
2011-12-01
17680 Ft
MSZ EN 61000-4-15:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-15. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 61000-4-15:2010)
MSZT/MB 847
2011-09-01
11390 Ft
MSZ EN 61000-4-15:2011   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-15. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Villogásmérő. Működési és tervezési előírások (IEC 61000-4-15:2010)
MSZT/MB 847
2011-09-01
10720 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2011   Magyar nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2011   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-4-22:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-22. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzottzavar- és zavartűrési mérések visszhangmentes helyiségekben (FARs) (IEC 61000-4-22:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-06-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-06-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-4-18:2007/A1:2011   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-03-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-4-18:2007/A1:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-03-01
3700 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2010/A1:2011   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-01-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-20:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és -tűrési vizsgálat transzverzális módusú elektromágneses (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2010)
MSZT/MB 847
2011-01-01
14720 Ft
MSZ EN 50498:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Gépjárművek utólagosan beszerelhető elektronikus egységeinek termékcsaládszabványa
MSZT/MB 847
2010-12-01
5090 Ft
MSZ EN 61000-4-7:2010   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002)
MSZT/MB 847
2010-11-01
11390 Ft
MSZ EN 61000-4-3:2006/A2:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006/A2:2010)
MSZT/MB 847
2010-10-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2010   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010)
MSZT/MB 847
2010-09-01
17680 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2010   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010)
MSZT/MB 847
2010-06-01
14720 Ft
MSZ EN 61000-4-8:2010   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-8. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-8:2009)
MSZT/MB 847
2010-05-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-4-8:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-8. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Hálózati frekvenciás mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-8:2009)
MSZT/MB 847
2010-05-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-4-14:1999/A2:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14- rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségingadozással szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-14:1999/A2:2009)
MSZT/MB 847
2009-11-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-4-13:2002/A1:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002/A1:2009)
MSZT/MB 847
2009-11-01
5090 Ft
MSZ EN 61000-4-34:2007/A1:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-34. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A-nél nagyobb hálózati áramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrési vizsgálatai (IEC 61000-4-34:2005/A1:2009)
MSZT/MB 847
2009-11-01
5090 Ft
MSZ EN 55103-2:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális hangfrekvenciás, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés
MSZT/MB 847
2009-10-01
9950 Ft
MSZ EN 55012:2007/A1:2009   Angol nyelvű!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12:2007/A1:2009)
MSZT/MB 847
2009-10-01
4080 Ft
MSZ EN 55103-2:2009   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés
MSZT/MB 847
2009-10-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-4-2:2009   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
13900 Ft
MSZ EN 61000-4-2:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-2. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-2:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
13900 Ft
MSZ EN 61000-4-28:2000/A2:2009   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések hálózati frekvenciaváltozással szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)
MSZT/MB 847
2009-08-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-4-17:1999/A2:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999/A2:2008)
MSZT/MB 847
2009-08-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-27:2000/A1:2009   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000/A1:2009)
MSZT/MB 847
2009-08-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-28:2000/A2:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések hálózati frekvenciaváltozással szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-28:1999/A2:2009)
MSZT/MB 847
2009-08-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-27:2000/A1:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezések feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000/A1:2009)
MSZT/MB 847
2009-08-01
4080 Ft
MSZ EN 62431:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses hullámelnyelők visszaverési képessége a milliméteres hullámú frekvenciákon. Mérési módszerek (IEC 62431:2008)
MSZT/MB 847
2009-07-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-4-3:2006/A1:2008   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006/A1:2007)
MSZT/MB 847
2008-09-01
7470 Ft
MSZ EN 55012:2008   Angol nyelvű!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12: 2007)
MSZT/MB 847
2008-04-01
13170 Ft
MSZ EN 55012:2008   Magyar nyelvű!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12: 2007)
MSZT/MB 847
2008-04-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-4-34:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-34. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Fázisonként 16 A-nél nagyobb bemenőáramú berendezések feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrési vizsgálatai (IEC 61000-4-34:2005)
MSZT/MB 847
2007-12-01
9950 Ft
MSZE 19410:2007   Magyar nyelvű!
Villamosenergia-rendszerek vezetékes távközlési létesítményekre gyakorolt elektromágneses indukáló hatásának menedzselése
MSZT/MB 847
2007-11-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-4-18:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavartűrési vizsgálat csillapodó rezgéshullámmal (IEC 61000-4-18:2006)
MSZT/MB 847
2007-11-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-4-18:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-18. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Csillapodó rezgéshullámmal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-18:2006)
MSZT/MB 847
2007-11-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-6-1:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése (IEC 61000-6-1:2005)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6050 Ft
MSZ EN 55020:2007   Angol nyelvű!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
16130 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6050 Ft
MSZ EN 55020:2007   Magyar nyelvű!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevő készülékek és a hozzájuk kapcsolódó készülékek. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 20:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
16130 Ft
MSZ EN 61000-6-1:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. Zavartűrés a lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetekre (IEC 61000-6-1:2005)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-6-2:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-2. rész: Általános szabványok. Az ipari környezet zavartűrése (IEC 61000-6-2:2005)
MSZT/MB 847
2007-06-01
6530 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2007   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004)
MSZT/MB 847
2007-06-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-4-3:2006   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006)
MSZT/MB 847
2006-09-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-4-3:2006   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-3. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-3:2006)
MSZT/MB 847
2006-09-01
13170 Ft
MSZ EN 50370-1:2005   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2005-11-01
6930 Ft
MSZ EN 50370-1:2005   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2005-11-01
6930 Ft
MSZ EN 55016-2-4:2005   Magyar nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-4. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavartűrés mérései (CISPR 16-2-4:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
8540 Ft
MSZ EN 55016-2-4:2005   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-4. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavartűrés mérései (CISPR 16-2-4:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-4-11:2005   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata(IEC 61000-4-11:2004
MSZT/MB 847
2005-03-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-4-11:2005   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004)
MSZT/MB 847
2005-03-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-4-28:2000/A1:2004   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999/A1:2001)
MSZT/MB 847
2004-08-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-4-28:2000/A1:2004   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999/A1:2001)
MSZT/MB 847
2004-08-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-14:1999/A1:2004   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségingadozással szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-14:1999/A1:2001)
MSZT/MB 847
2004-08-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-17:1999/A1:2004   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999/A1:2001)
MSZT/MB 847
2004-08-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-14:2004   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-14. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Feszültségingadozással szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-14:1999)
MSZT/MB 847
2004-05-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-2-12:2003   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-12. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú, középfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-12:2003)
MSZT/MB 847
2003-11-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-2-12:2003   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-12. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú, középfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-12:2003)
MSZT/MB 847
2003-11-01
9470 Ft
MSZ EN 50370-2:2003   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés
MSZT/MB 847
2003-03-01
7470 Ft
MSZ EN 50370-2:2003   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 2. rész: Zavartűrés
MSZT/MB 847
2003-03-01
8020 Ft
MSZ EN 61000-2-4:2003   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-4. rész: Környezet. Ipartelepek kisfrekvenciás vezetett zavarainak összeférhetőségi szintjei (IEC 61000-2-4:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-2-4:2003   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-4. rész: Környezet. Ipartelepek kisfrekvenciás, vezetett zavarainak összeférhetőségi szintjei (IEC 61000-2-4:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
11390 Ft
MSZ EN 61000-2-2:2002   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002)
MSZT/MB 847
2002-09-01
9950 Ft
MSZ EN 61000-2-2:2002   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-2. rész: Környezet. A kisfrekvenciás, vezetett zavarok és a jeltovábbítás összeférhetőségi szintjei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon (IEC 61000-2-2:2002)
MSZT/MB 847
2002-09-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-4-13:2002   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-13. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Váltakozó áramú hálózati csatlakozás harmonikusokkal és közbenső harmonikusokkal – beleértve a táphálózati jelfeszültségeket – szembeni kisfrekvenciás zavartűrési vizsgálata (IEC 61000-4-13:2002)
MSZT/MB 847
2002-09-01
9470 Ft
MSZ EN 61000-4-25:2002   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-25. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Készülékek és rendszerek HEMP-zavartűrési vizsgálati módszerei (IEC 61000-4-25:2001)
MSZT/MB 847
2002-07-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-4-29:2002   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-29. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Egyenáramú bemeneti tápkapu feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének vizsgálata (IEC 61000-4-29:2000)
MSZT/MB 847
2002-05-01
8020 Ft
MSZ EN 61000-4-27:2002   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Aszimmetriával szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-27:2000)
MSZT/MB 847
2002-05-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-4-27:2002   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-27. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségaszimmetriával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-27:2000)
MSZT/MB 847
2002-05-01
7470 Ft
MSZ EN 61000-4-29:2002   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-29. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Egyenáramú bemeneti kapu feszültségletörésekkel, rövid idejű feszültségkimaradásokkal és feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrésének vizsgálata (IEC 61000-4-29:2000)
MSZT/MB 847
2002-05-01
8020 Ft
MSZ EN 61000-5-7:2001   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-7. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Az elektromágneses zavarok ellen burkolatokkal megvalósított védelem fokozatai (EM-kód) (IEC 61000-5-7:2001)
MSZT/MB 847
2001-12-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-5-7:2001   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5-7. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. Az elektromágneses zavarok ellen burkolatokkal megvalósított védelem fokozatai (EM-kód) (IEC 61000-5-7:2001)
MSZT/MB 847
2001-12-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-3-11:2001   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2000)
MSZT/MB 847
2001-06-01
6530 Ft
MSZ IEC/TR 61000-5-1:2001   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Létesítési és óvintézkedési irányelvek. 1. főfejezet: Általános megfontolások. EMC-alapszabvány
MSZT/MB 847
2001-06-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-3-11:2001   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2000)
MSZT/MB 847
2001-06-01
7470 Ft
MSZ EN 61000-4-17:2000   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-17. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A bemeneti kapu egyenáramú táplálásának hullámosságával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-17:1999)
MSZT/MB 847
2000-12-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-4-28:2000   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999)
MSZT/MB 847
2000-12-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-2-9:2000   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2. rész: Környezet. 9. főfejezet: A HEMP-környezet leírása. Sugárzott zavar. EMC-alapszabvány (IEC 1000-2-9:1996)
MSZT/MB 847
2000-12-01
8020 Ft
MSZ EN 61000-2-10:2000   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2-10. rész: Környezet. A HEMP-környezet leírása. Vezetett zavar (IEC 61000-2-10:1998)
MSZT/MB 847
2000-12-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-2-9:2000   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2. rész: Környezet. 9. főfejezet: A HEMP-környezet leírása. Sugárzott zavar. EMC-alapszabvány (IEC 1000-2-9:1996)
MSZT/MB 847
2000-12-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-4-28:2000   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-28. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A hálózati frekvencia változásával szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-28:1999)
MSZT/MB 847
2000-12-01
6930 Ft
MSZ IEC 60050(161):1990/A1:2000   Magyar nyelvű!
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség
MSZT/MB 847
2000-08-01
8540 Ft
MSZ IEC 60050(161):1990/A2:2000   Magyar nyelvű!
Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség
MSZT/MB 847
2000-08-01
9060 Ft
MSZ IEC/TR 61000-5-2:1999   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés
MSZT/MB 847
1999-12-01
16130 Ft
MSZ IEC/TR 61000-5-2:1999   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 5. rész: Szerelési és zavarcsökkentési irányelvek. 2. főfejezet: Földelés és kábelezés
MSZT/MB 847
1999-12-01
13900 Ft
MSZ EN 61000-5-5:1998   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 5. rész: Létesítési és zavaróhatás-csökkentő irányelvek. 5. főfejezet: Védelmi eszközök előírása. A HEMP típusú vezetett zavarokkal szembeni védelmi eszközök előírásai. Alap EMC szabvány (IEC 61000-5-5:1996)
MSZT/MB 847
1998-08-01
10720 Ft
MSZ EN 61000-5-5:1998   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 5. rész: Létesítési és védelmi irányelvek. 5. főfejezet: A HEMP típusú vezetett zavarok elleni védőeszközök előírásai. EMC-alapszabvány (IEC 61000-5-5:1996)
MSZT/MB 847
1998-08-01
9950 Ft
MSZ EN 50147-1:1998   Magyar nyelvű!
Visszhangmentes kamrák. 1. rész: Árnyékolási csillapítás mérése
MSZT/MB 847
1998-04-01
5090 Ft
MSZ IEC 1000-1-1:1995   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 1. rész: Általános előírások 1. főfejezet: Az alapfogalmak és meghatározások alkalmazása és értelmezése
MSZT/MB 847
1995-04-01
8020 Ft
MSZ IEC 50(161):1994   Magyar nyelvű!
Nemzetközi Elektrotechnikai Szótár. 161. kötet: Elektromágneses összeférhetőség
MSZT/MB 847
1994-04-01
17680 Ft