MSZT/MB 850   

Multimédia és távközlés

Audio-, video- és audiovizuális készülékek, berendezések, továbbá elektroakusztikai jellemzők és vizsgálatok szabványosítása.

Általános információk

Elnök: Dr. Forgó László
Elnök munkahelye: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Elnökhelyettes:
Elnökhelyettes munkahelye:

Titkár: Nagy Gábor
Megalakulás: 1996. 05. 22.

Belépés a Műszaki Bizottságokba

Belépés

Vissza az MB-k listájára

Megtekintés

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

tel.: 06-1-456-6840


MB-hez kapcsolódó európai TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CLC/ETSI/JWG DD ETSI-CENELEC Digitális hozadék közös munkacsoport ETSI-CENELEC Joint Working Group Digital Dividend
CLC/SR 100 Audio-, video- és multimédia-rendszerek és berendezések Audio, video and multimedia systems and equipment
CLC/SR 29 Elektroakusztika Electroacoustics
CLC/SR 80 Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems
CLC/TC 100X Audio-, video- és multimédia-rendszerek és berendezések és kapcsolódó alrendszerek Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems
CLC/TC 209 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai Cable networks for television signals, sound signals and interactive services
ETSI/ATTM Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás Access, Terminals, Transmission and Multiplexing
ETSI/BRAN Széles sávú rádiós hozzáférési hálózatok Broadband Radio Access Networks
ETSI/BROADCAST EBU/CENELEC/ETSI közös műszaki bizottság a műsorszórásról EBU/CENELEC/ETSI on Broadcasting
ETSI/CABLE Integrált széles sávú távközlési kábelhálózatok Integrated broadband cable telecommunication networks
ETSI/CYBER Kiberbiztonság Cyber Security
ETSI/DECT Digitális továbbfejlesztett zsinórnélküli távközlés (DECT) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
ETSI/EE Környezeti tervezés Environmental Engineering
ETSI/EMTEL Vészhelyzeti kommunikáció Emergency Communications
ETSI/ERM Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek EMC and Radio Spectrum Matters
ETSI/ESI Elektronikus aláírások és infrastruktúrák Electronic Signatures and Infrastructures
ETSI/HF Emberi tényezők Human Factors
ETSI/INT Alaphálózat és interoperabilitásvizsgálat Core Network and Interoperability Testing
ETSI/ITS Intelligens közlekedési rendszerek Intelligent Transport Systems
ETSI/LI Jogszerű lehallgatás Lawful Interception
ETSI/MSG Mobil szabványok csoport Mobile Standards Group
ETSI/MTS Vizsgálati és specifikációs módszerek Methods for Testing & Specification
ETSI/NTECH Hálózati technológiák Network Technologies
ETSI/RRS Újrakonfigurálható rádiórendszerek Reconfigurable Radio Systems
ETSI/RT Vasúti távközlés Railways telecommunications
ETSI/SAFETY Biztonság Safety
ETSI/SAGE Biztonsági algoritmusok szakértői csoport Security Algorithms Group of Experts
ETSI/SCP Intelligens kártya platform Smart Card Platform
ETSI/SES Műholdas földi állomások és rendszerek Satellite Earth Stations & Systems
ETSI/SmartBAN Intelligens testfelszíni hálózat Smart Body Area Network
ETSI/SmartM2M Intelligens gép-gép közötti kommunikáció Smart M2M
ETSI/STQ Beszéd- és multimédia-átviteli minőség Speech and multimedia Transmission Quality
ETSI/TCCE TETRA és a kritikus kommunikáció fejlődése TETRA and Critical Communications Evolution
ETSI/USER Felhasználói csoport User Group

MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
IEC/TA 1 Végberendezések audio- video- és adatszolgáltatásokhoz és tartalmakhoz Terminals for audio, video and data services and contents
IEC/TA 10 Multimédiás e-könyvkiadás és e-könyv-technológiák Multimedia e-publishing and e-book technologies
IEC/TA 15 Vezeték nélküli energiatovábbítás Wireless Power Transfer
IEC/TA 16 Aktív támogatott életvitel (AAL), viselhető elektronikus eszközök és technológiák, hozzáférhetőség és felhasználói interfészek Active Assisted Living (AAL), wearable electronic devices and technologies, accessibility and user interfaces
IEC/TA 17 Multimédia-rendszerek és -készülékek járművek részére Multimedia systems and equipment for vehicles
IEC/TA 18 Multimédiás otthoni rendszerek és alkalmazások a végfelhasználói hálózatokhoz Multimedia home systems and applications for end-user networks
IEC/TA 19 A multimédiás rendszerek és berendezések környezeti és energetikai szempontjai Environmental and energy aspects for multimedia systems and equipment
IEC/TA 2 Színmérések és értelmezésük Colour measurement and management
IEC/TA 20 Analóg és digitális hang Analogue and digital audio
IEC/TA 4 Digitális rendszerinterfészek és -protokollok Digital system interfaces and protocols
IEC/TA 5 Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai Cable networks for television signals, sound signals and interactive services
IEC/TA 6 Tárolóközegek, tároló adatstruktúrák, tárolórendszerek és -berendezések Storage media, storage data structures, storage systems and equipment
IEC/TC 100 Audio-, video- és multimédia-rendszerek és berendezések Audio, video and multimedia systems and equipment
IEC/TC 103 Rádiótávközlési adó- és vevőberendezések Transmitting and receiving equipment for radiocommunication
IEC/TC 29 Elektroakusztika Electroacoustics
IEC/TC 80 Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

MB-be belépett MSZT-tagszervezetek

MB-tagszervezet neve MB-tagszervezet képviselőjének neve
Belügyminisztérium Hegedűs Gábor
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ilyés László
ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft. Dr. Huszty Csaba
InnovAterv Audiovizuális Tervező és Tanácsadó Bt. Balogh Géza
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Dr. Forgó László
Sony Europe B.V. Magyarországi Fióktelepe Magyar József


MB-hez kapcsolódó szabványok

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ EN 301 192:2022   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Az adatszórás DVB-előírása
MSZT/MB 850
2022-01-01
19470 Ft
MSZ EN 302 326-2:2022   Angol nyelvű!
Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 2. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2022-01-01
19470 Ft
MSZ EN IEC 63002:2022   Angol nyelvű!
Átjárhatósági előírások és kommunikációs módszer a számítástechnikai és szórakoztató elektronikai eszközökhöz használt külső tápegységekhez (IEC 63002:2021)
MSZT/MB 850
2022-01-01
13170 Ft
MSZ EN 301 908-1:2022   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények. 15. kiadás
MSZT/MB 850
2022-01-01
9950 Ft
MSZ CLC/TR 50607-10:2022   Angol nyelvű!
Műholdas jelek egyedi koaxiális kábeles elosztása. 10. rész: Megvalósítási útmutató
MSZT/MB 850
2022-01-01
5520 Ft
MSZ EN IEC 63296-1:2022   Angol nyelvű!
Hordozható multimédia-készülék. Az akkumulátor élettartamának meghatározása. 1. rész: Akkumulátorról táplált hangszórókészülék (IEC 63296-1:2021)
MSZT/MB 850
2022-01-01
7470 Ft
MSZ EN 301 908-18:2022   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 18. rész: E-UTRA, UTRA és GSM/EDGE többszabványos rádió (MSR) bázisállomása (BS). 15. kiadás
MSZT/MB 850
2022-01-01
16130 Ft
MSZ EN 302 326-3:2022   Angol nyelvű!
Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 3. rész: Többpontos antennák
MSZT/MB 850
2022-01-01
11980 Ft
MSZ EN 302 480:2022   Angol nyelvű!
Légi járművek fedélzetén működő mobil hírközlő (MCOBA-) rendszerek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2022-01-01
13170 Ft
MSZ EN 300 019-2-5:2022   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. 5. alrész: Szárazföldi járművek berendezései
MSZT/MB 850
2022-01-01
7470 Ft
MSZ EN 301 908-14:2022   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS). 15. kiadás
MSZT/MB 850
2022-01-01
25220 Ft
MSZ EN IEC 63173-1:2022   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Adatinterfész. 1. rész: S-421-es útvonalterv az S-100 alapján (IEC 63173-1:2021)
MSZT/MB 850
2022-01-01
43270 Ft
MSZ EN 303 423:2021   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. A kapcsolatteremtő hálózati berendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése
MSZT/MB 850
2021-11-01
9470 Ft
MSZ EN 300 132-3:2021   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések bemeneti tápegységinterfésze. 3. rész: Legfeljebb 400 V egyenáram (DC)
MSZT/MB 850
2021-11-01
10720 Ft
MSZ EN 302 567:2021   Angol nyelvű!
A 60 GHz-es sávban működő több gigabit/s-os rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-11-01
11390 Ft
MSZ EN 302 307-2:2021   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs keretszerkezet, csatornakódolási és modulációs rendszerek műsorszóráshoz, interaktív szolgáltatásokhoz, hírgyűjtéshez és más széles sávú műholdas alkalmazásokhoz. 2. rész: DVB-S2 kiterjesztések (DVB-S2X)
MSZT/MB 850
2021-11-01
28860 Ft
MSZ EN 303 676:2021   Angol nyelvű!
Belvízi utakon használt navigációs radar. Működési, funkcionális és műszaki követelmények
MSZT/MB 850
2021-11-01
14720 Ft
MSZ EN 61996-1:2013/A1:2021   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Fedélzeti útvonal-adatrögzítő (VDR). 1. rész: Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és megkövetelt vizsgálati eredmények (IEC 61996-1:2013/A1:2021)
MSZT/MB 850
2021-11-01
4690 Ft
MSZ EN 303 758:2021   Angol nyelvű!
25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, nem állandó burkológörbéjű modulációt használó TETRA-rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-11-01
17680 Ft
MSZ EN 300 718-1:2021   Angol nyelvű!
457 kHz-en működő lavina-vészjeladók. Adó-vevő rendszerek. 1. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
13170 Ft
MSZ EN 303 347-3:2021   Angol nyelvű!
Meteorológiai radarok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: A 9300 MHz-től 9500 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (X-sáv) működő meteorológiai radarérzékelő
MSZT/MB 850
2021-10-01
11980 Ft
MSZ EN 303 348:2021   Angol nyelvű!
Hangfrekvenciás indukciós hurokmeghajtók legfeljebb 45 amperig a 10 Hz-től 9 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
9950 Ft
MSZ EN 303 372-1:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. 1. rész: A 10,7 GHz-től 12,75 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő kültéri vevőegység. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
9470 Ft
MSZ EN 303 347-2:2021   Angol nyelvű!
Meteorológiai radarok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: Az 5250 MHz-től 5850 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (C-sáv) működő meteorológiai radarérzékelő
MSZT/MB 850
2021-10-01
11980 Ft
MSZ EN 302 296:2021   Angol nyelvű!
Digitális földfelszíni tv-adók. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
10720 Ft
MSZ EN 303 345-3:2021   Angol nyelvű!
Rádió-műsorszóró vevők. 3. rész: FM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
9060 Ft
MSZ EN 303 345-4:2021   Angol nyelvű!
Rádió-műsorszóró vevők. 4. rész: DAB rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
7470 Ft
MSZ EN 303 347-1:2021   Angol nyelvű!
Meteorológiai radarok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: A 2700 MHz-től 2900 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (S-sáv) működő meteorológiai radarérzékelő
MSZT/MB 850
2021-10-01
11980 Ft
MSZ EN 303 372-2:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. 2. rész: Beltéri egység. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-10-01
7470 Ft
MSZ EN 319 411-2:2021   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 2. rész: EU-minősítésű tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények
MSZT/MB 850
2021-09-01
9470 Ft
MSZ EN 319 412-1:2021   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 1. rész: Áttekintés és közös adatszerkezetek
MSZT/MB 850
2021-09-01
6530 Ft
MSZ EN 303 980:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11 GHz-től 14 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel (NEST) forgalmazó, állandó helyű és mozgásban lévő földi állomások. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-09-01
17680 Ft
MSZ EN 319 401:2021   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Bizalmi szolgáltatókra vonatkozó általános szabályzati rend követelményei
MSZT/MB 850
2021-09-01
8540 Ft
MSZ EN 300 338-1:2021   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Általános követelmények
MSZT/MB 850
2021-09-01
11390 Ft
MSZ EN 302 186:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas mozgó légi járművek földi állomásai (AES-ek). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-09-01
13900 Ft
MSZ EN 319 411-1:2021   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 1. rész: Általános követelmények
MSZT/MB 850
2021-09-01
13170 Ft
MSZ EN 303 981:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Állandó helyű és mozgásban lévő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel forgalmazó, széles sávú földi állomások (WBES) a 11 GHz-től 14 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-08-01
17680 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-2:2021   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-2. rész: Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása (IEC 62680-1-2:2021)
MSZT/MB 850
2021-08-01
66450 Ft
MSZ EN IEC 63245-1:2021   Angol nyelvű!
Többszörös mágneses rezonancián alapuló térbeli vezeték nélküli energiaátvitel. 1. rész: Követelmények (IEC 63245-1:2021)
MSZT/MB 850
2021-08-01
8540 Ft
MSZ EN 301 444:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, beszéd- és/vagy adatkommunikációt megvalósító földi mozgó földi állomások (LMES) és tengeri mozgó földi állomások (MMES). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-08-01
11390 Ft
MSZ EN 303 413:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A globális műholdas navigációs rendszer (GNSS) vevői. 1164 MHz-től 1300 MHz-ig és 1559 MHz-től 1610 MHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-08-01
9950 Ft
MSZ EN 303 746:2021   Angol nyelvű!
Tengeri lokációs rendszerek. A 9 GHz-es frekvenciasávban (X-sáv) működő tengeri rádiólokációs rendszerek rádió-összeköttetéseinek rádióadói és -vevői
MSZT/MB 850
2021-08-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 63154:2021   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Kiberbiztonság. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és előírt vizsgálati eredmények (IEC 63154:2021)
MSZT/MB 850
2021-08-01
16130 Ft
MSZ EN 302 099:2021   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Berendezések tápellátása hozzáférési hálózatokban
MSZT/MB 850
2021-06-01
13170 Ft
MSZ EN 301 489-4:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-06-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 60958-5:2021   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 5. rész: Fogyasztói alkalmazások továbbfejlesztése (IEC 60958-5:2021)
MSZT/MB 850
2021-06-01
8540 Ft
MSZ EN 303 364-2:2021   Angol nyelvű!
Elsődleges légtérellenőrző radar (PSR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: A légi forgalmi irányítás (ATC) 2700 MHz-től 3100 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (S-sávban) működő PSR-érzékelői
MSZT/MB 850
2021-06-01
11980 Ft
MSZ EN 301 489-50:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 50. rész: Cellás kommunikációs bázisállomások (BS-ek), átjátszók és segédberendezéseik sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-06-01
9950 Ft
MSZ EN 303 883-1:2021   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD) és ultraszéles sáv (UWB). 1. rész: Az adóra vonatkozó követelmények mérési módszerei
MSZT/MB 850
2021-06-01
21650 Ft
MSZ EN IEC 61924-2:2021   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Integrált navigációs rendszerek (INS). 2. rész: Az INS moduláris felépítése. Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és megkövetelt vizsgálati eredmények (IEC 61924-2:2021)
MSZT/MB 850
2021-06-01
21650 Ft
MSZ EN 303 699:2021   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 20 GHz-es és a 30 GHz-es FSS-sávokban működő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel forgalmazó, állandó helyű földi állomások. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-06-01
14720 Ft
MSZ EN 301 549:2021   Angol nyelvű!
IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei
MSZT/MB 850
2021-06-01
25220 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-3:2021   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-3. rész: Általános alkatrészek. USB C® típusú kábelek és csatlakozók előírása (IEC 62680-1-3:2021)
MSZT/MB 850
2021-06-01
54030 Ft
MSZ EN 303 204:2021   Angol nyelvű!
Állandó helyű, kis hatótávolságú eszközök (SRD) adathálózatokban. 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW ERP-teljesítményű rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-06-01
19470 Ft
MSZ EN 303 883-2:2021   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD) és ultraszéles sáv (UWB). 2. rész: A vevőre vonatkozó követelmények mérési módszerei
MSZT/MB 850
2021-06-01
14720 Ft
MSZ EN 301 925:2021   Angol nyelvű!
A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő rádiótelefon-adókészülékei és -vevőkészülékei. Műszaki jellemzők és mérési módszerek
MSZT/MB 850
2021-04-01
13900 Ft
MSZ EN 303 276:2021   Angol nyelvű!
Az 5852 MHz-től 5872 MHz-ig és/vagy az 5880 MHz-től 5900 MHz-ig terjedő sávban működő tengeri széles sávú rádió-összeköttetés a koordinált tevékenységekben részt vevő hajók és part menti létesítmények számára. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-04-01
9950 Ft
MSZ EN IEC 60268-16:2021   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 16. rész: A beszédérthetőség objektív értékelése beszédátviteli indexszel (IEC 60268-16:2020)
MSZT/MB 850
2021-03-01
21650 Ft
MSZ EN 303 135:2021   Angol nyelvű!
Parti felügyeleti, hajóforgalmi szolgálati és kikötői radarok (CS/VTS/HR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-03-01
11980 Ft
MSZ EN IEC 60268-22:2021   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 22. rész: Villamos és mechanikai mérések az átalakítókon (IEC 60268-22:2020)
MSZT/MB 850
2021-03-01
14720 Ft
MSZ EN IEC 60645-3:2021   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Audiométerek. 3. rész: Rövid idejű vizsgálójelek (IEC 60645-3:2020)
MSZT/MB 850
2021-03-01
6930 Ft
MSZ EN 302 890-2:2021   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Létesítmények rétegfunkciói. 2. rész: Pozíció- és időkezelés (PoTi). 2. kiadás
MSZT/MB 850
2021-02-01
13170 Ft
MSZ EN 300 019-2-3:2021   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-3. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Helyhez kötött használat időjárástól védett helyeken
MSZT/MB 850
2021-02-01
10720 Ft
MSZ EN 302 609:2021   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop kommunikációs rendszerek rádióberendezései. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-02-01
11980 Ft
MSZ EN 60268-7:2011/A1:2021   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 7. rész: Fej- és fülhallgatók (IEC 60268-7:2010/A1:2020)
MSZT/MB 850
2021-02-01
5520 Ft
MSZ EN 301 489-22:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 22. rész: A földi telepítésű, mobil és helyhez kötött légi forgalmi rádióberendezések sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-02-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-17:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-01-01
7470 Ft
MSZ EN 303 340:2021   Angol nyelvű!
Digitális földfelszíni tv-műsorszóró vevőkészülékek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-01-01
11980 Ft
MSZ EN 303 213-4-1:2021   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 4. rész: Az interfészeiket is tartalmazó, telepített, nem együttműködő érzékelő közösségi előírása. 1. alrész: A nem együttműködő érzékelő általános követelményei
MSZT/MB 850
2021-01-01
10720 Ft
MSZ EN 303 213-4-2:2021   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 4. rész: Az interfészeiket is tartalmazó, telepített, nem együttműködő érzékelő közösségi előírása. 2. alrész: A telepített gurítóradar-érzékelő egyedi követelményei
MSZT/MB 850
2021-01-01
9950 Ft
MSZ EN IEC 63034:2020   Angol nyelvű!
Mikrohangszórók (IEC 63034:2020)
MSZT/MB 850
2020-12-01
13900 Ft
MSZ EN 302 208:2020   Angol nyelvű!
A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-12-01
17680 Ft
MSZ EN IEC 60263:2020   Angol nyelvű!
A frekvenciajellemzők és a polárdiagramok grafikus ábrázolásának léptékei és méretei (IEC 60263:2020)
MSZT/MB 850
2020-12-01
8020 Ft
MSZ EN 319 412-3:2020   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 3. rész: Tanúsítványprofil a jogi személyek számára kibocsátott tanúsítványokhoz
MSZT/MB 850
2020-11-01
5520 Ft
MSZ EN 319 412-2:2020   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 2. rész: Tanúsítványprofil a természetes személyek számára kibocsátott tanúsítványokhoz
MSZT/MB 850
2020-11-01
6530 Ft
MSZ EN 303 648:2020   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) újrakonfigurációs architektúrája
MSZT/MB 850
2020-11-01
19470 Ft
MSZ EN IEC 63181-2:2020   Angol nyelvű!
Többképernyős LCD-kijelzőterminálok. 2. rész: Mérési módszerek (IEC 63181-2:2020)
MSZT/MB 850
2020-11-01
7470 Ft
MSZ EN 301 545-2:2020   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs DVB-s interaktív műholdas rendszerek (DVB-RCS2). 2. rész: Alsó rétegek a műholdas előíráshoz
MSZT/MB 850
2020-11-01
43270 Ft
MSZ EN 301 908-2:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2020-10-01
13900 Ft
MSZ EN 303 213-3:2020   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 3. rész: Az interfészeiket is tartalmazó, telepített, együttműködő érzékelő közösségi előírása
MSZT/MB 850
2020-10-01
11980 Ft
MSZ EN 302 066:2020   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Talaj- és falvizsgáló rádiómeghatározó (GPR/WPR) eszközök. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-10-01
11390 Ft
MSZ EN 303 681-2:2020   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 2. rész: Általánosított, újrakonfigurálható rádiófrekvenciás interfész (gRRFI)
MSZT/MB 850
2020-10-01
11980 Ft
MSZ EN 303 681-4:2020   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 4. rész: Általánosított rádióprogramozási interfész (gRPI)
MSZT/MB 850
2020-10-01
13170 Ft
MSZ EN 319 403-1:2020   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Bizalmi szolgáltatók megfelelőségértékelése. 1. rész: A bizalmi szolgáltatókat értékelő, megfelelőségértékelő testületekre vonatkozó követelmények
MSZT/MB 850
2020-10-01
9470 Ft
MSZ EN 303 681-1:2020   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 1. rész: Általánosított multirádiós interfész (gMURI)
MSZT/MB 850
2020-10-01
11390 Ft
MSZ EN 300 113:2020   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések
MSZT/MB 850
2020-10-01
16130 Ft
MSZ EN 303 213-2:2020   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 2. rész: Az A-SMGCS repülőtéri biztonsági támogatási szolgálat közösségi előírása
MSZT/MB 850
2020-10-01
10720 Ft
MSZ EN 303 641:2020   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) újrakonfigurálhatóságának követelményei
MSZT/MB 850
2020-10-01
9470 Ft
MSZ EN 303 645:2020   Angol nyelvű!
CYBER. Kiberbiztonság a fogyasztói dolgok internetéhez: alapvető követelmények
MSZT/MB 850
2020-10-01
11390 Ft
MSZ EN 303 213-1:2020   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 1. rész: Az A-SMGCS felügyeleti szolgálat közösségi előírása, beleértve a külső interfészeket is
MSZT/MB 850
2020-10-01
11390 Ft
MSZ EN 319 412-1:2020   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 1. rész: Áttekintés és közös adatszerkezetek
MSZT/MB 850
2020-10-01
6530 Ft
MSZ EN 303 213-7:2020   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 7. rész: Az A-SMGCS útvonalválasztási szolgálat közösségi előírása
MSZT/MB 850
2020-10-01
10720 Ft
MSZ EN 303 681-3:2020   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A rádióberendezés (RE) információs modelljei és protokolljai az általánosított szoftver-újrakonfigurációs architektúrához. 3. rész: Általánosított, egységes rádiós applikációk interfésze (gURAI)
MSZT/MB 850
2020-10-01
11390 Ft
MSZ EN 300 392-3-14:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 14. alrész: A szállítási rétegtől független „rövid adatszolgáltatás” hálózati többletjellemző (ANF-ISISDS)
MSZT/MB 850
2020-09-01
9060 Ft
MSZ EN 300 338-5:2020   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 5. rész: Kézi VHF-sávú, H-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2020-09-01
11390 Ft
MSZ EN 303 258:2020   Angol nyelvű!
Ipari vezeték nélküli alkalmazások (WIA). Az 5725 MHz-től 5875 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban, legfeljebb 400 mW teljesítménnyel működő berendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-09-01
16130 Ft
MSZ EN 300 338-6:2020   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 6. rész: M-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2020-09-01
6530 Ft
MSZ EN 300 392-3-10:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 10. alrész: Általános kialakítás, PSS1 az E.1 felett
MSZT/MB 850
2020-09-01
11980 Ft
MSZ EN IEC 60601-2-66:2020   Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-66. rész: Hallókészülékek és hallókészülék-rendszerek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-66:2019)
MSZT/MB 850
2020-09-01
13900 Ft
MSZ EN 300 392-3-9:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 9. alrész: A szállítási rétegtől független általános kialakítás
MSZT/MB 850
2020-09-01
10720 Ft
MSZ EN 300 392-3-15:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 15. alrész: A szállítási rétegtől független „mobilitásmenedzselés” hálózati többletjellemző (ANF-ISIMM)
MSZT/MB 850
2020-09-01
48100 Ft
MSZ EN 319 412-5:2020   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 5. rész: QCStatements
MSZT/MB 850
2020-09-01
7470 Ft
MSZ EN 300 338-2:2020   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: A-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2020-09-01
13170 Ft
MSZ EN 300 392-1:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 1. rész: Általános hálózati kialakítás
MSZT/MB 850
2020-09-01
25220 Ft
MSZ EN 300 392-3-8:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 8. alrész: Az általános beszédformátum megvalósítása
MSZT/MB 850
2020-09-01
8020 Ft
MSZ EN 300 392-3-12:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 12. alrész: A szállítási rétegtől független „egyéni hívás” hálózati többletjellemző (ANF-ISIIC)
MSZT/MB 850
2020-09-01
17680 Ft
MSZ EN 300 392-3-13:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 13. alrész: A szállítási rétegtől független „csoporthívás” hálózati többletjellemző (ANF-ISIGC)
MSZT/MB 850
2020-09-01
25220 Ft
MSZ EN IEC 61108-5:2020   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Globális műholdas navigációs rendszerek (GNSS). 5. rész: BeiDou műholdas navigációs rendszer (BDS). Vevőkészülékek. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61108-5:2020)
MSZT/MB 850
2020-09-01
13170 Ft
MSZ EN IEC 60118-13:2020   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 13. rész: A digitális, vezeték nélküli mobilkészülékekkel szembeni elektromágneses zavartűrés követelményei és mérési módszerei (IEC 60118-13:2019)
MSZT/MB 850
2020-09-01
9470 Ft
MSZ EN 300 392-3-11:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 11. alrész: Általános kialakítás, SIP/IP
MSZT/MB 850
2020-09-01
9950 Ft
MSZ EN 300 392-9:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 9. rész: A többletszolgáltatások általános követelményei
MSZT/MB 850
2020-09-01
11980 Ft
MSZ EN 50643:2018/A1:2020   Angol nyelvű!
Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. Hálózati végberendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése
MSZT/MB 850
2020-09-01
4080 Ft
MSZ EN 300 338-3:2020   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: D-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2020-09-01
11390 Ft
MSZ EN 300 392-5:2020   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D) és közvetlen üzemmódú működés (DMO). 5. rész: Külső berendezési interfész (PEI)
MSZT/MB 850
2020-09-01
43270 Ft
MSZ 2082:2020   Magyar nyelvű!
Elektroakusztika. Beszédérthetőségi követelmények
MSZT/MB 850
2020-08-01
6930 Ft
MSZ EN IEC 62942:2020   Angol nyelvű!
Fájlformátum digitális hangadatok professzionális továbbításához és cseréjéhez (IEC 62942:2019)
MSZT/MB 850
2020-07-01
11390 Ft
MSZ EN IEC 60098:2020   Angol nyelvű!
Analóg lemezek és lejátszók (IEC 60098:2020)
MSZT/MB 850
2020-07-01
10720 Ft
MSZ EN 300 019-2-8:2020   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-8. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírása. Helyhez kötött használat föld alatti helyszíneken
MSZT/MB 850
2020-07-01
6530 Ft
MSZ EN IEC 61162-460:2018/A1:2020   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Digitális interfészek. 460. rész: Több adatforrás és több adatfeldolgozó. Ethernet-kapcsolat. Biztonság és védelem (IEC 61162-460:2018/A1:2020)
MSZT/MB 850
2020-07-01
5090 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-2:2020   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-2. rész: Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása (IEC 62680-1-2:2019)
MSZT/MB 850
2020-07-01
60720 Ft
MSZ EN IEC 63005-2:2020   Angol nyelvű!
Eseményvideó-adatrögzítő közúti járművek baleseteihez. 2. rész: Vizsgálati módszerek az alapvető funkciók teljesítőképességének értékelésére (IEC 63005-2:2019)
MSZT/MB 850
2020-07-01
7470 Ft
MSZ EN 303 213-5-1:2020   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 5. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa multilaterációs (MLAT-) berendezésekhez. 1. alrész: Vevők és lekérdezők
MSZT/MB 850
2020-07-01
9950 Ft
MSZ EN 301 908-15:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 15. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA FDD) átjátszók
MSZT/MB 850
2020-06-01
10720 Ft
MSZ EN 302 217-2:2020   Angol nyelvű!
Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2. rész: 1 GHz-től 86 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő digitális rendszerek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-06-01
28860 Ft
MSZ EN 302 217-1:2020   Angol nyelvű!
Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 1. rész: Áttekintés, közös jellemzők és rendszerfüggetlen követelmények
MSZT/MB 850
2020-06-01
17680 Ft
MSZ EN 302 636-4-1:2020   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Jármű-kommunikáció. GeoNetworking. 4. rész: A pont-pont és pont–több pont kommunikáció földrajzi címzése és továbbítása. 1. alrész: Médiafüggetlen működés
MSZT/MB 850
2020-06-01
16130 Ft
MSZ EN 302 663:2020   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5 GHz-es frekvenciasávban működő intelligens közlekedési rendszerek ITS-G5 hozzáférési rétegének előírása
MSZT/MB 850
2020-06-01
8540 Ft
MSZ EN 303 345-2:2020   Angol nyelvű!
Rádió-műsorszóró vevők. 2. rész: AM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-06-01
8020 Ft
MSZ EN 303 613:2020   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5 GHz-es frekvenciasávban működő intelligens közlekedési rendszerek LTE-V2X hozzáférési rétegének előírása
MSZT/MB 850
2020-06-01
8020 Ft
MSZ EN 303 345-5:2020   Angol nyelvű!
Rádió-műsorszóró vevők. 5. rész: DRM rádió-műsorszóró szolgálat. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-06-01
7470 Ft
MSZ EN 300 175-2:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 2. rész: Fizikai réteg (PHL)
MSZT/MB 850
2020-05-01
13900 Ft
MSZ EN 300 175-7:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 7. rész: Biztonsági jellemzők
MSZT/MB 850
2020-05-01
21650 Ft
MSZ EN IEC 63006:2020   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli energiaátvitel (WPT). Szakkifejezések gyűjteménye (IEC 63006:2019)
MSZT/MB 850
2020-05-01
6930 Ft
MSZ EN 300 175-4:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 4. rész: Adatkapcsolati (DLC-) réteg
MSZT/MB 850
2020-05-01
25220 Ft
MSZ EN 50083-2-4:2020   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2-4. rész: A 700 MHz-es és a 800 MHz-es sávokban működő zavarcsökkentő szűrők DTT-vételhez
MSZT/MB 850
2020-05-01
5090 Ft
MSZ EN 300 175-8:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 8. rész: Beszéd és hang kódolása és átvitele
MSZT/MB 850
2020-05-01
38450 Ft
MSZ EN 300 175-6:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 6. rész: Azonosítók és címzés
MSZT/MB 850
2020-05-01
11390 Ft
MSZ EN 300 175-1:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 1. rész: Áttekintés
MSZT/MB 850
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN 300 175-3:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 3. rész: Közeghozzáférési (MAC-) réteg
MSZT/MB 850
2020-05-01
48100 Ft
MSZ EN 300 175-5:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Közös interfész (CI). 5. rész: Hálózati (NWK-) réteg
MSZT/MB 850
2020-05-01
48100 Ft
MSZ EN 300 176-2:2020   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vizsgálati előírás. 2. rész: Hang és beszéd
MSZT/MB 850
2020-05-01
50990 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-5:2020   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-5. rész: Általános alkatrészek. USB Audio 3.0 eszközosztály-meghatározás (IEC 62680-1-5:2019)
MSZT/MB 850
2020-04-01
21650 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-8:2020   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-8. rész: Általános alkatrészek. USB Audio 3.0 eszközosztály-meghatározás, csatlakozótípusok (IEC 62680-1-8:2019)
MSZT/MB 850
2020-04-01
6930 Ft
MSZ EN 301 908-1:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények
MSZT/MB 850
2020-04-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-6:2020   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-6. rész: Általános alkatrészek. USB Audio 3.0 eszközosztály-meghatározás, alapvető funkciók (IEC 62680-1-6:2019)
MSZT/MB 850
2020-04-01
11980 Ft
MSZ EN 301 549:2020   Magyar nyelvű!
IKT-termékek és -szolgáltatások akadálymentességi követelményei
MSZT/MB 850
2020-04-01
33640 Ft
MSZ EN 301 908-13:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2020-04-01
25220 Ft
MSZ EN IEC 60118-9:2020   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 9. rész: A csontvezetéses hallókészülékek teljesítményjellemzőinek mérési módszerei (IEC 60118-9:2019)
MSZT/MB 850
2020-04-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-7:2020   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-7. rész: Általános alkatrészek. USB Audio 3.0 eszközosztály-meghatározás, adatformátumok (IEC 62680-1-7:2019)
MSZT/MB 850
2020-04-01
9470 Ft
MSZ EN IEC 63033-3:2020   Angol nyelvű!
Autók multimédia-rendszerei és -berendezései. Vezetői megfigyelőrendszer. 3. rész: Mérési módszerek (IEC 63033-3:2019)
MSZT/MB 850
2020-04-01
8540 Ft
MSZ EN 301 549:2020   Angol nyelvű!
ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei
MSZT/MB 850
2020-04-01
21650 Ft
MSZ EN 301 489-1:2020   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-04-01
10720 Ft
MSZ EN 303 446-1:2020   Angol nyelvű!
Kombinált és/vagy integrált rádió- és nem rádióberendezések elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 1. rész: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari helyeken való használatra szánt berendezésekre vonatkozó követelmények
MSZT/MB 850
2020-02-01
7470 Ft
MSZ EN 303 446-2:2020   Angol nyelvű!
Kombinált és/vagy integrált rádió- és nem rádióberendezések elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 2. rész: Ipari helyeken való használatra szánt berendezésekre vonatkozó követelmények
MSZT/MB 850
2020-02-01
7470 Ft
MSZ EN 301 908-18:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 18. rész: E-UTRA, UTRA és GSM/EDGE többszabványos rádió (MSR) bázisállomása (BS)
MSZT/MB 850
2020-01-01
16130 Ft
MSZ EN 301 908-3:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)
MSZT/MB 850
2020-01-01
16130 Ft
MSZ EN 300 338-1:2020   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Általános követelmények
MSZT/MB 850
2020-01-01
11390 Ft
MSZ EN 301 908-14:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS)
MSZT/MB 850
2020-01-01
21650 Ft
MSZ EN 62760:2016/A1:2020   Angol nyelvű!
Hangreprodukciós módszer normalizált hangossági szintre (TA 20) (IEC 62760:2016/A1:2019)
MSZT/MB 850
2020-01-01
4690 Ft
MSZ EN 300 468:2019   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). A szolgáltatási információ (SI) előírása DVB-rendszerekben
MSZT/MB 850
2019-12-01
33640 Ft
MSZ EN 302 890-1:2019   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Létesítmények rétegfunkciói. 1. rész: A szolgáltatási közlemény (SA) előírása
MSZT/MB 850
2019-12-01
7470 Ft
MSZ EN 303 364-3:2019   Angol nyelvű!
Elsődleges légtérellenőrző radar (PSR). A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: A légi forgalmi irányítás (ATC) 8500 MHz-től 10000 MHz-ig terjedő frekvenciasávban (X-sávban) működő PSR-érzékelői
MSZT/MB 850
2019-12-01
10720 Ft
MSZ EN 300 328:2019   Angol nyelvű!
Széles sávú átviteli rendszerek. 2,4 GHz-es sávban működő adatátviteli berendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-12-01
21650 Ft
MSZ EN 300 392-7:2019   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 7. rész: Biztonság
MSZT/MB 850
2019-12-01
28860 Ft
MSZ EN 303 213-6-1:2019   Angol nyelvű!
Fejlett, földi mozgást irányító és ellenőrző rendszer (A-SMGCS). 6. rész: A telepített gurítóradar-érzékelőkre vonatkozó, a rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 1. alrész: Impulzusjeleket használó és legfeljebb 100 kW teljesítményt sugárzó X-sávú érzékelők
MSZT/MB 850
2019-12-01
10720 Ft
MSZ EN 303 520:2019   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 430 MHz-től 440 MHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű (ULP), vezeték nélküli orvosi kapszulaendoszkópok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-11-01
9060 Ft
MSZ EN 303 345-1:2019   Angol nyelvű!
Rádió-műsorszóró vevők. 1. rész: Általános követelmények és mérési módszerek
MSZT/MB 850
2019-11-01
9060 Ft
MSZ EN 300 674-2-2:2019   Angol nyelvű!
Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). Az 5795 MHz-től 5815 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, speciális célú, kis hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 2. alrész: Fedélzeti egységek (OBU)
MSZT/MB 850
2019-11-01
13170 Ft
MSZ EN 302 636-5-1:2019   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Jármű-kommunikáció. GeoNetworking. 5. rész: Szállító protokollok. 1. alrész: Alapvető szállító protokoll
MSZT/MB 850
2019-10-01
7470 Ft
MSZ EN 301 841-2:2019   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: Felsőbb rétegek
MSZT/MB 850
2019-10-01
17680 Ft
MSZ EN 301 489-4:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-6:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 6. rész: A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlő (DECT-) berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-53:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 53. rész: A földfelszíni hangműsorszóró és digitális televízió-műsorszóró szolgálat adóinak és a hozzájuk kapcsolódó segédberendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-2:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 2. rész: Rádiós személyhívó berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-20:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mozgó földi állomások (MES) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-9:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 9. rész: Vezeték nélküli mikrofonok, hasonló rádiófrekvenciás (RF) hangkapcsolati berendezések, zsinór nélküli hangfrekvenciás készülékek és fülbe helyezhető figyelőkészülékek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-5:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 5. rész: A földi mozgó magánrádió (PMR) és (beszéd- és nem beszédcélú) segédberendezéseinek, valamint a földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-51:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 51. rész: A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig, 24,05 GHz-től 24,5 GHz-ig, 76 GHz-től 77 GHz-ig és 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokat használó, gépjárművön, földön mozgó járművön elhelyezett és felügyeleti radarkészülékek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
6050 Ft
MSZ EN 301 489-19:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 19. rész: Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatkommunikációt megvalósító, csak vételre szolgáló mozgó földi állomások (ROMES) és az RNSS-sávban működő, helymeghatározási, navigációs és időzítési adatokat szolgáltató, csak vételre szolgáló GNSS-vevőkészülékek (ROGNSS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
7470 Ft
MSZ EN 301 489-34:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 34. rész: Mobiltelefonok külső tápegységeinek (EPS) sajátos feltételei. A 2014/30/EU irányelv 6. cikkének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 300 132-2:2019   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések bemeneti tápegységinterfésze. 2. rész: –48 V egyenáram (DC)
MSZT/MB 850
2019-09-01
11980 Ft
MSZ EN 301 489-15:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 15. rész: A kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 302 637-2:2019   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. Alkalmazások alapkészlete. 2. rész: Az együttműködő helyzetfelismerő alapszolgáltatás követelményei
MSZT/MB 850
2019-09-01
11980 Ft
MSZ EN 301 489-35:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 35. rész: A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő sávban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) sajátos követelményei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-50:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 50. rész: Cellás kommunikációs bázisállomások (BS-ek), átjátszók és segédberendezéseinek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9950 Ft
MSZ EN 301 489-12:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciatartományokban, a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) keretében működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások, műholdas interaktív földi állomások sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-33:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 33. rész: Az ultraszéles sávú (UWB-) eszközök sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-27:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 27. rész: A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-29:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 29. rész: A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő sávokban működő orvosi adatszolgáltató készülékek (MEDS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-31:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 31. rész: A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) berendezéseinek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 319 532-3:2019 2.   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 3. rész: Formátumok
MSZT/MB 850
2019-09-01
10720 Ft
MSZ EN 302 637-3:2019   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. Alkalmazások alapkészlete. 3. rész: A decentralizált környezeti bejelentő alapszolgáltatás követelményei
MSZT/MB 850
2019-09-01
14720 Ft
MSZ EN 300 132-1:2019   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Információs és kommunikációs technológiai (IKT-) berendezések bemeneti tápegységinterfésze. 1. rész: Váltakozó áram (AC)
MSZT/MB 850
2019-08-01
10720 Ft
MSZ EN 301 489-3:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 3. rész: A 9 kHz és 246 GHz közötti frekvenciákon működő kis hatótávolságú eszközökre (SRD) vonatkozó sajátos feltételek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-08-01
7470 Ft
MSZ EN 303 470:2019   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Szerverek energiahatékonysági mérési módszertana és mérőszámai
MSZT/MB 850
2019-08-01
10720 Ft
MSZ EN 319 521:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények
MSZT/MB 850
2019-06-01
7470 Ft
MSZ EN 303 098:2019   Angol nyelvű!
Tengeri, kis teljesítményű, AIS-t alkalmazó személyi helymeghatározó készülékek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-06-01
14720 Ft
MSZ EN IEC 62087-7:2019   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel mérési módszerei. 7. rész: Számítógép-monitorok (IEC 62087-7:2018)
MSZT/MB 850
2019-06-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 63033-2:2019   Angol nyelvű!
Autók multimédia-rendszerei és -berendezései. Vezetői megfigyelőrendszer. 2. rész: A vezetői megfigyelőrendszer felvételi módszerei (IEC 63033-2:2018)
MSZT/MB 850
2019-06-01
6930 Ft
MSZ EN 319 531:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények
MSZT/MB 850
2019-05-01
6530 Ft
MSZ EN 303 471:2019   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). A hálózati funkciók virtualizációjának (NFV) energiahatékonysági mérési módszertana és mérőszámai
MSZT/MB 850
2019-05-01
8020 Ft
MSZ EN 319 522-4-1:2019 2.   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 4. rész: Kötelezettségek. 1. alrész: Üzenetkézbesítési kötelezettségek
MSZT/MB 850
2019-05-01
5520 Ft
MSZ EN IEC 63135:2019   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszerek (AIS). Légijármű-fedélzeti SAR-berendezések. Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 63135:2018)
MSZT/MB 850
2019-05-01
14720 Ft
MSZ EN IEC 62923-2:2019   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Hídi riasztáskezelő rendszer. 2. rész: Riasztás- és csoportazonosítók és egyéb kiegészítő jellemzők (IEC 62923-2:2018)
MSZT/MB 850
2019-04-01
8020 Ft
MSZ EN 300 698:2019   Angol nyelvű!
A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, belföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. A rádióspektrumhoz való hozzáférés és a vészhelyzeti szolgálatok jellemzőinek harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-04-01
13170 Ft
MSZ EN 60728-11:2017/A11:2019   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 11. rész: Biztonság
MSZT/MB 850
2019-04-01
5520 Ft
MSZ EN IEC 60268-4:2019   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 4. rész: Mikrofonok (IEC 60268-4:2018)
MSZT/MB 850
2019-04-01
14720 Ft
MSZ EN 300 700:2019   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vezeték nélküli átjátszóállomás (WRS)
MSZT/MB 850
2019-04-01
17680 Ft
MSZ EN IEC 60268-21:2019   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 21. rész: Akusztikai (kimeneti) mérések (IEC 60268-21:2018)
MSZT/MB 850
2019-04-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 61993-2:2019   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszerek (AIS). 2. rész: Az automatikus azonosító rendszer (AIS) A-osztályú hajófedélzeti berendezései. Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61993-2:2018)
MSZT/MB 850
2019-03-01
21650 Ft
MSZ EN IEC 60728-113:2019   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 113. rész: Fényvezető rendszerek kizárólag digitális csatornával töltött műsorszóró jelátvitelhez (IEC 60728-113:2018)
MSZT/MB 850
2019-03-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 62923-1:2019   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Hídi riasztáskezelő rendszer. 1. rész: Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 62923-1:2018)
MSZT/MB 850
2019-03-01
19470 Ft
MSZ EN 300 743:2019   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Feliratozó rendszerek
MSZT/MB 850
2019-03-01
16130 Ft
MSZ EN 303 472:2019   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). RAN-berendezések energiahatékonysági mérési módszertana és mérőszámai
MSZT/MB 850
2019-01-01
9060 Ft
MSZ EN 319 532-2:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 2. rész: Szemantikus tartalmak
MSZT/MB 850
2019-01-01
8020 Ft
MSZ EN 319 522-3:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 3. rész: Formátumok
MSZT/MB 850
2019-01-01
9470 Ft
MSZ EN 319 522-2:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 2. rész: Szemantikus tartalmak
MSZT/MB 850
2019-01-01
11390 Ft
MSZ EN 319 532-4:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 4. rész: Átjárhatósági profilok
MSZT/MB 850
2019-01-01
8020 Ft
MSZ EN 319 522-1:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 1. rész: Keretrendszer és architektúra
MSZT/MB 850
2019-01-01
9470 Ft
MSZ EN 319 522-4-2:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 4. rész: Kötelezettségek. 2. alrész: Bizonyítékok és azonosítási kötelezettségek
MSZT/MB 850
2019-01-01
5090 Ft
MSZ EN 319 522-4-3:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások. 4. rész: Kötelezettségek. 3. alrész: Képességre/követelményekre vonatkozó kötelezettségek
MSZT/MB 850
2019-01-01
5520 Ft
MSZ EN 319 532-1:2019   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Regisztrált elektronikus levelezési (REM-) szolgáltatások. 1. rész: Keretrendszer és architektúra
MSZT/MB 850
2019-01-01
11980 Ft
MSZ EN 303 423:2018   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. A kapcsolatteremtő hálózati berendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése. A 801/2013/EU rendelettel módosított 1275/2008/EK rendelethez mérési módszert tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-12-01
9470 Ft
MSZ EN 305 200-2-2:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 2. rész: Egyedi követelmények. 2. alrész: Állandó helyű széles sávú hozzáférési hálózatok
MSZT/MB 850
2018-12-01
9470 Ft
MSZ EN IEC 61265:2018   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Repülőgépzaj-mérő műszerek. Működési követelmények repülőgépek akusztikai tanúsításához használt hangnyomásszintmérő rendszerekre (IEC 61265:2018)
MSZT/MB 850
2018-12-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-3:2018   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-3. rész: Általános alkatrészek. USB C^TMˇ típusú kábelek és csatlakozók előírása (IEC 62680-1-3:2018)
MSZT/MB 850
2018-12-01
43270 Ft
MSZ EN IEC 61162-450:2018   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Digitális interfészek. 450. rész: Több adatforrás és több adatfeldolgozó. Ethernet-kapcsolat (IEC 61162-450:2018)
MSZT/MB 850
2018-12-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 61162-460:2018   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Digitális interfészek. 460. rész: Több adatforrás és több adatfeldolgozó. Ethernet-kapcsolat. Biztonság és védelem (IEC 61162-460:2018)
MSZT/MB 850
2018-12-01
17680 Ft
MSZ EN 300 440:2018   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-11-01
17680 Ft
MSZ EN 302 454:2018 2.   Angol nyelvű!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-11-01
8540 Ft
MSZ EN 302 617:2018 2.   Angol nyelvű!
Az UHF-sávú légi mozgószolgálat amplitúdómodulációt használó földi telepítésű UHF-rádióadói, -vevői és adó-vevői. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-11-01
10720 Ft
MSZ EN 300 019-2-4:2018   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-4. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírása. Helyhez kötött használat időjárástól nem védett helyeken
MSZT/MB 850
2018-10-01
8020 Ft
MSZ EN 303 146-3:2018   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 3. rész: Egységes rádiós applikációk interfésze (URAI)
MSZT/MB 850
2018-10-01
11390 Ft
MSZ EN 305 174-5-1:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 5. rész: Előfizető-oldali hálózati infrastruktúrák. 1. alrész: Otthonok (egyszemélyes otthonok)
MSZT/MB 850
2018-10-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-2:2018   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-2. rész: Általános alkatrészek. Az USB-teljesítményátvitel előírása (IEC 62680-1-2:2018)
MSZT/MB 850
2018-10-01
66450 Ft
MSZ EN 303 146-1:2018   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 1. rész: Multirádiós interfész (MURI)
MSZT/MB 850
2018-10-01
11390 Ft
MSZ EN 301 515:2018   Angol nyelvű!
Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). A GSM vasúti működési követelményei
MSZT/MB 850
2018-10-01
5520 Ft
MSZ EN 302 245:2018   Angol nyelvű!
A digitális világrádió (DRM) hangműsorszóró szolgálatának adóberendezése. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-10-01
9060 Ft
MSZ EN 50083-2:2018 EV   Magyar nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 850
2018-10-01
13900 Ft
MSZ EN 300 220-2:2018   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 2. rész: Az általános alkalmazású rádióberendezések rádióspektrumhoz való hozzáférésének harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-10-01
9950 Ft
MSZ EN 302 077:2018   Angol nyelvű!
A digitális hangműsorszóró (DAB-) szolgálat adóberendezése. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-10-01
10720 Ft
MSZ EN 305 200-1:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 1. rész: Általános követelmények
MSZT/MB 850
2018-10-01
8540 Ft
MSZ EN IEC 60268-3:2018   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 3. rész: Erősítők (IEC 60268-3:2018)
MSZT/MB 850
2018-10-01
13900 Ft
MSZ EN IEC 62680-1-4:2018   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-4. rész: Általános alkatrészek. USB Type-C™ hitelesítési leírás (IEC 62680-1-4:2018)
MSZT/MB 850
2018-10-01
16130 Ft
MSZ EN 305 200-2-3:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 2. rész: Egyedi követelmények. 3. alrész: Mobil széles sávú hozzáférési hálózatok
MSZT/MB 850
2018-10-01
8540 Ft
MSZ EN 302 969:2018   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Rádiós újrakonfigurálással kapcsolatos követelmények a mobil eszközökhöz
MSZT/MB 850
2018-09-01
9060 Ft
MSZ EN 303 560:2018   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). TTML feliratozó rendszerek
MSZT/MB 850
2018-09-01
11980 Ft
MSZ EN 303 095:2018   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Rádiós újrakonfigurálással kapcsolatos architektúra a mobil eszközökhöz (MD)
MSZT/MB 850
2018-09-01
17680 Ft
MSZ EN 50643:2018   Angol nyelvű!
Villamos és elektronikus háztartási és irodai berendezések. Hálózati végberendezések hálózati készenléti energiafogyasztásának mérése
MSZT/MB 850
2018-08-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 60942:2018   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hangkalibrátorok (IEC 60942:2017)
MSZT/MB 850
2018-08-01
13170 Ft
MSZ EN IEC 61938:2018   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek. Útmutató az analóg interfészek együttműködő képességének eléréséhez ajánlott jellemzőkre (IEC 61938:2018)
MSZT/MB 850
2018-08-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 62684:2018   Angol nyelvű!
Adatkapcsolat-képes mobiltelefonokhoz használható közös külső tápegységek (EPS) együttműködő képességi előírásai (IEC 62684:2018)
MSZT/MB 850
2018-08-01
6050 Ft
MSZ EN 319 401:2018   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Bizalmi szolgáltatókra vonatkozó általános szabályzati rend követelményei
MSZT/MB 850
2018-08-01
8020 Ft
MSZ EN 319 411-2:2018   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 2. rész: EU-minősítésű tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények
MSZT/MB 850
2018-08-01
9470 Ft
MSZ EN IEC 62731:2018   Angol nyelvű!
Televízióvevők beszédszintetizátora. Általános követelmények (IEC 62731:2018)
MSZT/MB 850
2018-08-01
8020 Ft
MSZ EN 303 316:2018 2.   Angol nyelvű!
Széles sávú közvetlen levegő-föld kommunikáció. Az 1900 MHz-től 1920 MHz-ig és az 5855 MHz-től 5875 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő berendezés. Nyalábformáló antennák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-08-01
10720 Ft
MSZ EN 305 200-4-4:2018   Angol nyelvű!
Integrált széles sávú kábeles távközlő hálózatok (CABLE). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 4. rész: Tervezési értékelések. 4. alrész: Kábeles hozzáférési hálózatok
MSZT/MB 850
2018-08-01
9060 Ft
MSZ EN 319 411-1:2018   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványokat kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények. 1. rész: Általános követelmények
MSZT/MB 850
2018-08-01
13170 Ft
MSZ EN IEC 62684:2018   Magyar nyelvű!
Adatkapcsolat-képes mobiltelefonokhoz használható közös külső tápegységek (EPS) együttműködő képességi előírásai (IEC 62684:2018)
MSZT/MB 850
2018-08-01
5520 Ft
MSZ EN 305 200-2-1:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 2. rész: Egyedi követelmények. 1. alrész: ICT telepítési helyszínek
MSZT/MB 850
2018-06-01
10720 Ft
MSZ EN 62489-1:2010/A2:2018   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallássegítő hangfrekvenciás, indukciós hurokrendszerek. 1. rész: A rendszer elemeinek működési előírásai és mérési módszerei (IEC 62489-1:2010/A2:2017)
MSZT/MB 850
2018-06-01
5090 Ft
MSZ EN IEC 60728-3:2018   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 3. rész: Kábelhálózatok aktív széles sávú berendezései (TA 5) (IEC 60728-3:2017)
MSZT/MB 850
2018-06-01
13170 Ft
MSZ EN 302 054:2018 2.   Angol nyelvű!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). A 400,15 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-06-01
8540 Ft
MSZ EN 305 174-1:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 1. rész: Áttekintés, közös és általános szempontok
MSZT/MB 850
2018-06-01
8020 Ft
MSZ EN 305 174-2:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 2. rész: ICT telepítési helyszínek
MSZT/MB 850
2018-06-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 60118-4:2015/A1:2018   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 4. rész: Indukciós hurokrendszerek hallókészülékekhez. A rendszer teljesítménykövetelményei (IEC 60118-4:2014/A1:2017)
MSZT/MB 850
2018-06-01
6050 Ft
MSZ EN 305 200-3-1:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Energiagazdálkodás. Működési infrastruktúrák. Globális KPI-k. 3. rész: ICT telepítési helyszínek. 1. alrész: DCEM
MSZT/MB 850
2018-06-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 62919:2018   Angol nyelvű!
Tartalomkezelés. A személyes digitális tartalom felügyelete és kezelése (IEC 62919:2017)
MSZT/MB 850
2018-06-01
9060 Ft
MSZ EN 300 718-1:2018   Angol nyelvű!
457 kHz-en működő lavina-vészjeladók. Adó-vevő rendszerek. 1. rész: A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-04-01
9470 Ft
MSZ EN 305 174-8:2018   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás (ATTM). Széles sávú telepítés és életciklus-erőforrásgazdálkodás. 8. rész: Az ICT-berendezések élettartamának kezelése (ICT-hulladék/élettartam vége)
MSZT/MB 850
2018-04-01
8540 Ft
MSZ EN 300 392-3-3:2018   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 3. alrész: „Csoporthívás” hálózati többletjellemző (ANF-ISIGC)
MSZT/MB 850
2018-04-01
33640 Ft
MSZ EN 300 718-2:2018   Angol nyelvű!
457 kHz-en működő lavina-vészjeladók. Adó-vevő rendszerek. 2. rész: A vészhelyzeti szolgálatok jellemzőinek harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-04-01
7470 Ft
MSZ EN 303 980:2018   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 11 GHz–től 14 GHz–ig terjedő frekvenciasávokban működő, nem geostacionárius műholdas rendszerekkel (NEST) forgalmazó, állandó helyű és mozgásban lévő földi állomások számára
MSZT/MB 850
2018-04-01
13170 Ft
MSZ EN 63080:2018   Angol nyelvű!
A hozzáférhetőség szakkifejezései és meghatározásai (IEC 63080:2017)
MSZT/MB 850
2018-04-01
9060 Ft
MSZ EN 300 176-1:2018   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vizsgálati előírás. 1. rész: Rádió
MSZT/MB 850
2018-04-01
17680 Ft
MSZ EN 301 598:2018   Angol nyelvű!
Fehérfolt-berendezések (WSD). A 470 MHz-től 790 MHz-ig terjedő televízió-műsorszóró sávban működő vezeték nélküli hozzáférési rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-04-01
14720 Ft
MSZ EN 303 454:2018   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az 1 kHz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő fém- és tárgyérzékelők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-04-01
10720 Ft
MSZ EN 301 843-6:2018   Angol nyelvű!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 6. rész: 3 GHz feletti frekvenciasávokban működő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2018-03-01
8020 Ft
MSZ EN 300 019-2-1:2018   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-1. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Raktározás
MSZT/MB 850
2018-03-01
8020 Ft
MSZ EN 60728-13-1:2018   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 13-1. rész: FTTH-rendszer sávszélességének kiterjesztése műsorjelekhez (IEC 60728-13-1:2017 + COR1:2017)
MSZT/MB 850
2018-03-01
13900 Ft
MSZ EN 300 019-2-2:2018   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 2-2. rész: Környezetállósági vizsgálatok előírásai. Szállítás
MSZT/MB 850
2018-03-01
8020 Ft
MSZ EN 301 843-5:2018   Angol nyelvű!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 5. rész: KH/RH rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2018-03-01
7470 Ft
MSZ EN 302 608:2018   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Eurobalise vasúti rendszerek rádióberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-03-01
8020 Ft
MSZ EN 300 797:2018   Angol nyelvű!
Digitális hangműsorszórás (DAB). Szétosztó interfészek. Szolgálati szállítóinterfész (STI)
MSZT/MB 850
2018-03-01
19470 Ft
MSZ EN 301 843-7:2018   Angol nyelvű!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 7. rész: A tengeri széles sávú rádió-összeköttetés berendezéseinek sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2018-03-01
6530 Ft
MSZ EN 301 843-1:2018   Angol nyelvű!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények
MSZT/MB 850
2018-03-01
10720 Ft
MSZ EN 301 843-2:2018   Angol nyelvű!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 2. rész: VHF-rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2018-03-01
7470 Ft
MSZ EN 301 843-4:2018   Angol nyelvű!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa. 4. rész: Keskeny sávú, közvetlen nyomtatású (NBDP) NAVTEX-vevők sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2018-03-01
6930 Ft
MSZ EN 50672:2018   Angol nyelvű!
Számítógépek és a számítógépes kiszolgálók környezetbarát tervezési követelményei
MSZT/MB 850
2018-03-01
9060 Ft
MSZ EN 63005-1:2018   Angol nyelvű!
Eseményvideó-adatrögzítő közúti járművek baleseteihez. 1. rész: Alapvető követelmények (IEC 63005-1:2017)
MSZT/MB 850
2018-03-01
8020 Ft
MSZ EN 303 402:2018   Angol nyelvű!
A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgó adók és vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-02-01
13170 Ft
MSZ EN 300 444:2018   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP)
MSZT/MB 850
2018-02-01
21650 Ft
MSZ EN 301 926:2018   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Távközlési műholdak távméréshez, vezérléshez és távolságméréshez (TCR) alkalmazott rádiófrekvenciás és modulációs szabványa
MSZT/MB 850
2018-02-01
13170 Ft
MSZ EN 60645-1:2018   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Audiométerek. 1. rész: Tisztahang- és beszéd-audiométerek (IEC 60645-1:2017)
MSZT/MB 850
2018-02-01
11980 Ft
MSZ EN 303 276:2018   Angol nyelvű!
Az 5852 MHz-től 5872 MHz-ig és/vagy az 5880 MHz-től 5900 MHz-ig terjedő sávban működő tengeri széles sávú rádió-összeköttetés a koordinált tevékenységekben részt vevő hajók és part menti létesítmények számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-02-01
9060 Ft
MSZ EN 63029:2018   Angol nyelvű!
Audio-, video- és multimédia-rendszerek és -berendezések. Multimédiás e-könyvkiadás és e-könyv-technológiák. Rasztergrafikus képalapú e-könyvek (IEC 63029:2017)
MSZT/MB 850
2018-02-01
9060 Ft
MSZ EN 302 536:2018   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 315 kHz-től 600 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő rádióberendezések az állatokba ültethető nagyon kis teljesítményű eszközökhöz (ULP-AID) és az ezekhez tartozó perifériákhoz. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-02-01
10720 Ft
MSZ EN 303 417:2018   Angol nyelvű!
A 19-21 kHz, 59-61 kHz, 79-90 kHz, 100-300 kHz, 6765-6795 kHz tartományban működő, rádiófrekvenciás sugárnyalábtól eltérő technológiákat használó vezeték nélküli energiaátviteli rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-01-01
10720 Ft
MSZ EN 63035:2018   Angol nyelvű!
MIDI- (hangszeres digitális interfész) előírás 1.0 (rövidített kiadás, 2015) (IEC 63035:2017)
MSZT/MB 850
2018-01-01
10720 Ft
MSZ EN 302 065-5:2018   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 5. rész: UWB-technológiát használó eszközök a légi járművek fedélzetén
MSZT/MB 850
2018-01-01
10720 Ft
MSZ EN 62827-2:2018   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli energiaátvitel. Irányítás. 2. rész: Több eszköz ellenőrzésének irányítása (IEC 62827-2:2017)
MSZT/MB 850
2018-01-01
13170 Ft
MSZ EN 63028:2018   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli energiaátvitel. AirFuel rezonanciás kiindulási rendszerelőírás (BSS) (IEC 63028:2017)
MSZT/MB 850
2018-01-01
19470 Ft
MSZ EN 301 908-2:2018   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2018-01-01
13170 Ft
MSZ EN 303 447:2018   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 0 Hz-től 148,5 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő induktív hurkos rendszerek robotfűnyírók számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-01-01
11390 Ft
MSZ EN 61252:1995/A2:2017   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. A személyi hangnyomásmérők előírásai (IEC 61252:1993/A2:2017)
MSZT/MB 850
2017-11-01
4080 Ft
MSZ EN 303 348:2017   Angol nyelvű!
Indukcióshurok-rendszerek a hallássérültek támogatására a 10 Hz-től 9 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-11-01
9950 Ft
MSZ EN 62287-1:2017   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Az automatikus azonosító rendszer (AIS) B-osztályú hajófedélzeti berendezései. 1. rész: Vivőérzékelő, időosztásos többszörös hozzáférési (CSTDMA-) eljárások (IEC 62287-1:2017)
MSZT/MB 850
2017-11-01
17680 Ft
MSZ EN 61672-2:2013/A1:2017   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hangnyomásszintmérők. 2. rész: Prototípusértékelő vizsgálatok (IEC 61672-2:2013/A1:2017)
MSZT/MB 850
2017-11-01
4080 Ft
MSZ EN 302 567:2017   Angol nyelvű!
A 60 GHz-es sávban működő több gigabit/s-os rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-11-01
11390 Ft
MSZ EN 61260-2:2016/A1:2017   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Oktávsáv- és törtoktávsáv-szűrők. 2. rész: Mintázatkiértékelő vizsgálatok (IEC 61260-2:2016/A1:2017)
MSZT/MB 850
2017-11-01
4080 Ft
MSZ EN 302 296:2017   Angol nyelvű!
Digitális földfelszíni tv-adók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-10-01
10720 Ft
MSZ EN 303 413:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A globális műholdas navigációs rendszer (GNSS) vevői. Az 1164 MHz-től 1300 MHz-ig és az 1559 MHz-től 1610 MHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-10-01
9470 Ft
MSZ EN 300 224:2017   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. A 25 MHz-től 470 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő személyhívó szolgálatban használt rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-10-01
13900 Ft
MSZ EN 62943:2017   Angol nyelvű!
Látható fényű irányadó rendszer multimédiás alkalmazásokhoz (IEC 62943:2017)
MSZT/MB 850
2017-10-01
9470 Ft
MSZ EN 62944:2017   Angol nyelvű!
Audio-, video- és multimédia-rendszerek és -berendezések. A digitális televízió hozzáférhetősége. Működési előírások (IEC 62944:2016)
MSZT/MB 850
2017-10-01
13170 Ft
MSZ EN 62680-3-1:2017   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 3-1. rész: Az univerzális soros busz 3.1. előírása (IEC 62680-3-1:2017)
MSZT/MB 850
2017-10-01
66450 Ft
MSZ EN 301 357:2017   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 2000 MHz-ig terjedő tartományban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-10-01
13170 Ft
MSZ EN 301 428:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Kis apertúrájú végfelhasználói állomások (VSAT) harmonizált szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit teljesítő, a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adásra, adásra/vételre vagy csak vételre szolgáló műholdas földi állomások
MSZT/MB 850
2017-09-01
13900 Ft
MSZ EN 60728-11:2017   Magyar nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 11. rész: Biztonság (IEC 60728-11:2016 + COR1:2016)
MSZT/MB 850
2017-09-01
19470 Ft
MSZ EN 302 264:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő sávban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
7470 Ft
MSZ EN 300 472:2017   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Az ITU-R B-rendszerű teletextje DVB-bitfolyamokban történő közvetítésének előírása
MSZT/MB 850
2017-09-01
6050 Ft
MSZ EN 301 178:2017   Angol nyelvű!
A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, hordozható VHF-rádiótelefon-berendezései (kizárólag nem GMDSS-alkalmazásokhoz). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
11980 Ft
MSZ EN 60728-11:2017   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 11. rész: Biztonság (IEC 60728-11:2016 + COR1:2016)
MSZT/MB 850
2017-09-01
19470 Ft
MSZ EN 300 422-4:2017   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 4. rész: 3 GHz alatt működő hallássegítő készülékek, beleértve a személyi hangerősítőket és az induktív rendszereket. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
13170 Ft
MSZ EN 60728-101:2017   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 101. rész: Kizárólag digitális csatornával töltött előreirányú utak rendszerjellemzői (IEC 60728-101:2016)
MSZT/MB 850
2017-09-01
17680 Ft
MSZ EN 303 146-4:2017   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 4. rész: Rádiós programozási interfész (RPI)
MSZT/MB 850
2017-09-01
10720 Ft
MSZ EN 301 893:2017   Angol nyelvű!
5 GHz-es RLAN. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
19470 Ft
MSZ EN 302 217-4:2017   Angol nyelvű!
Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4. rész: Antennák
MSZT/MB 850
2017-09-01
13900 Ft
MSZ EN 302 288:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 24,25 GHz-től 26,65 GHz-ig terjedő tartományban működő ultraszéles sávú radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
7470 Ft
MSZ EN 303 405:2017   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Analóg és digitális PMR446 berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
13900 Ft
MSZ EN 62287-2:2017   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Az automatikus azonosító rendszer (AIS) B-osztályú hajófedélzeti berendezései. 2. rész: Önszervező, időosztásos többszörös hozzáférési (SOTDMA-) eljárások (IEC 62287-2:2017)
MSZT/MB 850
2017-09-01
16130 Ft
MSZ EN 302 017:2017   Angol nyelvű!
Az amplitúdómodulált (AM) rádió-műsorszóró szolgálat adóberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
8540 Ft
MSZ EN 302 018:2017   Angol nyelvű!
A frekvenciamodulált (FM) rádió-műsorszóró szolgálat adóberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-09-01
10720 Ft
MSZ EN 301 511:2017   Angol nyelvű!
Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). Mozgóállomási (MS) berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
9060 Ft
MSZ EN 300 330:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 25 MHz-ig terjedő frekvenciatartomány rádióberendezései és a 9 kHz-től 30 MHz-ig terjedő frekvenciatartomány induktív hurkos rendszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
14720 Ft
MSZ EN 300 338-2:2017   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: A/B-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2017-07-01
13170 Ft
MSZ EN 300 422-2:2017   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 2. rész: B-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
13900 Ft
MSZ EN 300 338-5:2017   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 5. rész: Kézi VHF-sávú H-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2017-07-01
11390 Ft
MSZ EN 301 091-3:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: Vasút/közút kereszteződések akadályérzékelő rendszerének alkalmazásai
MSZT/MB 850
2017-07-01
9470 Ft
MSZ EN 301 929:2017   Angol nyelvű!
A tengeri mozgószolgálatban GMDSS- és egyéb alkalmazások parti állomásaiként működő VHF-adók és -vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
11980 Ft
MSZ EN 300 338-6:2017   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 6. rész: M-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2017-07-01
6530 Ft
MSZ EN 301 025:2017   Angol nyelvű!
Általános kommunikációs célú VHF-rádiótelefon-berendezések és az ezekhez tartozó, D-osztályú digitális szelektív hívóberendezések (DSC). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
13900 Ft
MSZ EN 302 571:2017   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5855 MHz-től 5925 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
13170 Ft
MSZ EN 303 132:2017   Angol nyelvű!
Tengeri kis teljesítményű, digitális szelektív hívást (DSC-t) alkalmazó VHF-sávú személyi helymeghatározó jeladók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
10720 Ft
MSZ EN 300 338-3:2017   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: D-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2017-07-01
11390 Ft
MSZ EN 302 885:2017   Angol nyelvű!
A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, integrált kézi H-osztályú DSC-vel ellátott hordozható VHF-rádiótelefon-berendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
13170 Ft
MSZ EN 303 406:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő szociális segélykérő berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
9470 Ft
MSZ EN 303 354:2017   Angol nyelvű!
Erősítők és aktív antennák TV-műsorszórás vételére lakóépületekben. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
9470 Ft
MSZ EN 62827-3:2017   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli energiaátvitel. Irányítás. 3. rész: Több forrás irányítása (IEC 62827-3:2016)
MSZT/MB 850
2017-07-01
8540 Ft
MSZ EN 63002:2017   Angol nyelvű!
Hordozható számítástechnikai készülékekhez használt külső tápegységek azonosítási és kommunikációs interoperabilitási módszere (IEC 63002:2016)
MSZT/MB 850
2017-07-01
9060 Ft
MSZ EN 301 502:2017 2.   Angol nyelvű!
Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). Bázisállomási (BS-) berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
16130 Ft
MSZ EN 300 338-4:2017   Angol nyelvű!
A tengeri KH, KH/RH és/vagy VHF mozgószolgálatban digitális szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére szolgáló berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 4. rész: E-osztályú DSC
MSZT/MB 850
2017-07-01
11980 Ft
MSZ EN 300 422-3:2017   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 3. rész: C-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
13900 Ft
MSZ EN 302 194:2017   Angol nyelvű!
Belföldi vízi utakon használt navigációs radar. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
13170 Ft
MSZ EN 303 360:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Ember által vezetett forgószárnyas légi járműveken használt akadályérzékelő radarok
MSZT/MB 850
2017-07-01
8540 Ft
MSZ EN 302 502:2017   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (WAS). 5,8 GHz-es, állandó helyű, széles sávú adatátviteli rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-07-01
11980 Ft
MSZ EN 303 396:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Gépjármű- és felügyeleti radarberendezések mérési technikái
MSZT/MB 850
2017-05-01
14720 Ft
MSZ EN 61162-1:2017   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Digitális interfészek. 1. rész: Egy adatforrás és több adatfeldolgozó (IEC 61162-1:2016)
MSZT/MB 850
2017-05-01
21650 Ft
MSZ EN 301 091-1:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Földön mozgó járművön elhelyezett radar
MSZT/MB 850
2017-05-01
7470 Ft
MSZ EN 302 480:2017   Angol nyelvű!
Légi járművek fedélzetén működő mobil hírközlő (MCOBA-) rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
13170 Ft
MSZ EN 62940:2017   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Integrált kommunikációs rendszer (ICS). Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 62940:2016)
MSZT/MB 850
2017-05-01
14720 Ft
MSZ EN 301 426:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,5 GHz/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, nem vész- és biztonsági összeköttetések céljára szánt, kis adatsebességű műholdas, földi mozgó földi állomások (LMES) és műholdas, tengeri mozgó földi állomások (MMES) számára
MSZT/MB 850
2017-05-01
9950 Ft
MSZ EN 302 065-3:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: A földön mozgó járművek alkalmazásaihoz használt UWB-eszközök követelményei
MSZT/MB 850
2017-05-01
13170 Ft
MSZ EN 62605:2017   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -berendezések. Multimédiás e-könyvkiadás és e-könyvek. Csereformátum az e-szótárakhoz (IEC 62605:2016)
MSZT/MB 850
2017-05-01
28860 Ft
MSZ EN 300 220-1:2017   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek
MSZT/MB 850
2017-05-01
14720 Ft
MSZ EN 302 372:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 4,5 GHz-től 7 GHz-ig, 8,5 GHz-től 10,6 GHz-ig, 24,05 GHz-től 27 GHz-ig, 57 GHz-től 64 GHz-ig, 75 GHz-től 85 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokban működő tartályszintmérő radarberendezés (TLPR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
16130 Ft
MSZ EN 301 444:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, beszéd- és/vagy adatkommunikációt megvalósító földi mozgó földi állomások (LMES) számára
MSZT/MB 850
2017-05-01
9950 Ft
MSZ EN 302 065-1:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Az általános UWB-alkalmazások követelményei
MSZT/MB 850
2017-05-01
11390 Ft
MSZ EN 300 220-3-1:2017   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-1. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Kijelölt frekvenciákon (869,200 MHz-től 869,250 MHz-ig) működő, kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú berendezések, szociális segélykérő berendezések
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 302 858:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig vagy a 24,05 GHz-től 24,50 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 301 091-2:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Helyhez kötött infrastruktúra-radarberendezések
MSZT/MB 850
2017-05-01
6930 Ft
MSZ EN 301 489-17:2017   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 302 510:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 30 MHz-től 37,5 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi membránimplantátumok (ULP-AMI-M) és perifériáik (ULP-AMI-M-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
11390 Ft
MSZ EN 302 065-2:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Az UWB-helyzetkövetés követelményei
MSZT/MB 850
2017-05-01
11980 Ft
MSZ EN 300 401:2017   Angol nyelvű!
Rádió-műsorszóró rendszerek. Digitális hangműsorszórás (DAB) mobil, hordozható és állandó helyű vevőkhöz
MSZT/MB 850
2017-05-01
19470 Ft
MSZ EN 302 609:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop vasúti rendszerek rádióberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 302 729:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 8,5 GHz-ig, 24,05 GHz-től 26,5 GHz-ig, 57 GHz-től 64 GHz-ig, 75 GHz-től 85 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokban működő szintmérő radarberendezés (LPR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
19470 Ft
MSZ EN 301 908-11:2017   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 11. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) átjátszók
MSZT/MB 850
2017-05-01
9950 Ft
MSZ EN 62320-2:2017   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszer (AIS). 2. rész: AIS AtoN állomások. Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 62320-2:2016)
MSZT/MB 850
2017-05-01
17680 Ft
MSZ EN 300 487:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Harmonizált szabvány az 1,5 GHz-es frekvenciasávban működő, adatkommunikációt megvalósító, csak vételre szolgáló mozgó földi állomások (ROMES) számára. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, rádiófrekvenciás (RF-) előírások
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 301 166:2017   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Keskeny sávú csatornákon működő, antennacsatlakozóval ellátott, analóg és/vagy digitális (beszéd és/vagy adat) kommunikációs rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
16130 Ft
MSZ EN 302 065-4:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 4. rész: 10,6 GHz alatt UWB-technológiát használó anyagérzékelő eszközök
MSZT/MB 850
2017-05-01
13900 Ft
MSZ EN 302 248:2017   Angol nyelvű!
A nem SOLAS-hajókon használt navigációs radar. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 62827-1:2017   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli energiaátvitel. Irányítás. 1. rész: Általános alkatrészek (IEC 62827-1:2016)
MSZT/MB 850
2017-05-01
7470 Ft
MSZ EN 300 113:2017 2.   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
16130 Ft
MSZ EN 300 220-3-2:2017   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. A 868,60 MHz-től 868,70 MHz-ig, 869,25 MHz-től 869,40MHz-ig, 869,65 MHz-től 869,70 MHz-ig terjedő kijelölt LDC/HR frekvenciasávokban működő vezeték nélküli riasztók
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 300 220-4:2017   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 4. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. A 169,400 MHz-től 169,475 MHz-ig terjedő kijelölt sávban működő mérőeszközök
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 300 720:2017   Angol nyelvű!
Hajófedélzeti UHF-távközlőrendszerek és berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
13170 Ft
MSZ EN 302 066:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Talaj- és falvizsgáló radaralkalmazások (GPR/WPR) képalkotó rendszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
9950 Ft
MSZ EN 301 473:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas légi mozgószolgálat (AMSS)/műholdas mozgószolgálat (MSS) és/vagy a műholdas, légi mozgószolgálat [AMS(R)S]/műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében 3 GHz alatti frekvenciasávban működő légi járművek földi állomásai (AES) számára
MSZT/MB 850
2017-05-01
16130 Ft
MSZ EN 301 681:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,5 GHz-es és 1,6 GHz-es frekvenciasávokban, a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) geostacionárius műholdas mozgószolgálati rendszereinek mozgó földi állomásai (MES) számára, beleértve a kézi földi állomásokat is
MSZT/MB 850
2017-05-01
11980 Ft
MSZ EN 302 208:2017   Angol nyelvű!
A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
14720 Ft
MSZ EN 300 422-1:2017 2.   Angol nyelvű!
Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 1. rész: A-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
13900 Ft
MSZ EN 303 204:2017   Angol nyelvű!
Hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-03-01
16130 Ft
MSZ EN 303 039:2017   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Többcsatornás adó specifikációja a PMR-szolgálathoz. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-03-01
11980 Ft
MSZ EN 303 979:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a nem geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 27,5 GHz-től 29,1 GHz-ig és a 29,5 GHz-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő, mozgó hordozóra telepített földi állomások (ESOMP) számára
MSZT/MB 850
2017-03-01
13900 Ft
MSZ EN 303 340:2017   Angol nyelvű!
Digitális földfelszíni tv-műsorszóró vevőkészülékek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-03-01
11390 Ft
MSZ EN 303 978:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 27,5 GHz-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, mozgó hordozóra telepített földi állomások (ESOMP) számára
MSZT/MB 850
2017-03-01
14720 Ft
MSZ EN 301 406:2017   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-03-01
16130 Ft
MSZ EN 301 908-10:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs, cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 10. rész: Az IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) berendezéseire vonatkozó, a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-03-01
16130 Ft
MSZ EN 300 396-6:2017   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Közvetlen üzemmódú működés (DMO). 6. rész: Biztonság
MSZT/MB 850
2017-03-01
11980 Ft
MSZ EN 302 537:2017   Angol nyelvű!
A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű orvosi adatszolgáltató (MEDS-) rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
13170 Ft
MSZ EN 301 841-3:2017   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
8020 Ft
MSZ EN 301 459:2017   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 29,5 GHz-től 30,0 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, műholdas interaktív földi állomások (SIT) és műholdas végfelhasználói állomások (SUT) számára
MSZT/MB 850
2017-02-01
13170 Ft
MSZ EN 302 064:2017   Angol nyelvű!
Az 1,3 GHz-től 50 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, vezeték nélküli videoátviteli összeköttetések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
11980 Ft
MSZ ETSI TR 101 290:2017   Magyar nyelvű!
Digitális video-műsorszórás (DVB). DVB-rendszerek mérési útmutatója
MSZT/MB 850
2017-02-01
33640 Ft
MSZ EN 61094-3:2017   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Mérőmikrofonok. 3. rész: Elsődleges eljárás laboratóriumi etalonmikrofonok kölcsönösségi módszerrel végezhető szabad hangtéri kalibrálásához (IEC 61094-3:2016)
MSZT/MB 850
2017-02-01
11390 Ft
MSZ EN 61937-7:2005/A1:2017   Angol nyelvű!
Digitális hang. Az IEC 60958-nak megfelelő illesztőelemek (interfészek) nemlineáris PCM-kódolású audio-bitfolyamokhoz. 7. rész: Nemlineáris PCM-bitfolyamok az ATRAC, ATRAC2/3 és ATRAC-X formátumok szerint (TA 4) (IEC 61937-7:2004/A1:2016)
MSZT/MB 850
2017-02-01
4690 Ft
MSZ EN 61966-2-4:2006/A1:2017   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 2-4. rész: Színértelmezés. Az YCC-színtartomány kiterjesztése videoalkalmazásokhoz. xvYCC (IEC 61966-2-4:2006/A1:2016)
MSZT/MB 850
2017-02-01
4690 Ft
MSZ EN 301 559:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (LP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
13170 Ft
MSZ EN 61094-5:2017   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Mérőmikrofonok. 5. rész: Másodlagos etalonmikrofonok hangnyomás-kalibrációja összehasonlító módszerrel (IEC 61094-5:2016)
MSZT/MB 850
2017-02-01
8540 Ft
MSZ EN 300 219:2017   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
14720 Ft
MSZ EN 300 674-2-1:2017   Angol nyelvű!
Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). Az 5795 MHz-től 5815 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, speciális célú, kis hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. alrész: Útmenti egységek (RSU)
MSZT/MB 850
2017-02-01
13170 Ft
MSZ EN 301 842-5:2017   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 5. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
7470 Ft
MSZ EN 302 961:2017   Angol nyelvű!
A 121,5 MHz frekvencián, kizárólag kutatás és mentés céljából használt tengeri személyi helyzetjelző rádió-irányadók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
9470 Ft
MSZ EN 60958-4-4:2016   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 4-4. rész: Professzionális alkalmazások. Fizikai és villamos paraméterek (IEC 60958-4-4:2016)
MSZT/MB 850
2016-12-01
8540 Ft
MSZ EN 303 372-1:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: A 10,7 GHz-től 12,75 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő kültéri vevőegység
MSZT/MB 850
2016-12-01
9060 Ft
MSZ EN 301 908-22:2016   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) FDD bázisállomás (BS)
MSZT/MB 850
2016-12-01
10720 Ft
MSZ EN 300 386:2016   Angol nyelvű!
Távközlőhálózati berendezések. Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények. A 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-12-01
13170 Ft
MSZ EN 300 392-2:2016   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 2. rész: Rádióinterfész (AI)
MSZT/MB 850
2016-12-01
88200 Ft
MSZ EN 300 392-12-4:2016   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 4. alrész: Hívásátirányítás (CF)
MSZT/MB 850
2016-12-01
19470 Ft
MSZ EN 300 086:2016   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-12-01
13900 Ft
MSZ EN 60958-4-1:2016   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 4-1. rész: Professzionális alkalmazások. Audiotartalom (IEC 60958-4-1:2016)
MSZT/MB 850
2016-12-01
6050 Ft
MSZ EN 60958-4-2:2016   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 4-2. rész: Professzionális alkalmazások. Metaadat és alkód (IEC 60958-4-2:2016)
MSZT/MB 850
2016-12-01
9060 Ft
MSZ EN 303 084:2016   Angol nyelvű!
Földi telepítésű kiegészítő rendszer (GBAS), VHF-sávú föld-levegő irányú adatsugárzás (VDB). A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-12-01
11390 Ft
MSZ EN 301 908-20:2016   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 20. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) TDD bázisállomások (BS)
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 302 448:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 14/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, vonatokon elhelyezett követő földi állomások (EST-k) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
11980 Ft
MSZ EN 301 430:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas hírcsere 11 GHz-től 12 GHz-ig / 13 GHz-től 14 GHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő, változó telephelyű földi állomásai (SNG TES) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 302 195:2016   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és tartozékaik (ULP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 302 574-2:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban működő mozgó földi állomások (MES) számára. 2. rész: A széles sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE)
MSZT/MB 850
2016-10-01
17680 Ft
MSZ EN 61260-2:2016   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Oktávsáv- és törtoktávsáv-szűrők. 2. rész: Mintázatkiértékelő vizsgálatok (IEC 61260-2:2016)
MSZT/MB 850
2016-10-01
9060 Ft
MSZ EN 301 447:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) számára felosztott 4/6 GHz-es frekvenciasávokban működő, hajók fedélzetén elhelyezett műholdas földi állomások (ESV-k) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
13900 Ft
MSZ EN 303 146-2:2016   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A mobilkészülék (MD) információs modelljei és protokolljai. 2. rész: Újrakonfigurálható rádiófrekvenciás interfész (RRFI)
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 301 360:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé sugárzó, a 27,5 GHz-től 29,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, műholdas interaktív földi állomások (SIT) és műholdas végfelhasználói állomások (SUT) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
13170 Ft
MSZ EN 302 574-3:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban működő mozgó földi állomások (MES) számára. 3. rész: A keskeny sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE)
MSZT/MB 850
2016-10-01
11390 Ft
MSZ EN 62760:2016   Angol nyelvű!
Hangreprodukciós módszer normalizált hangossági szintre (IEC 62760:2016)
MSZT/MB 850
2016-10-01
9060 Ft
MSZ EN 62777:2016   Angol nyelvű!
Minőségértékelési módszer az irányított hangszórótömbrendszer hangteréhez (IEC 62777:2016)
MSZT/MB 850
2016-10-01
6930 Ft
MSZ EN 301 442:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban, a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) NGSO mozgó földi állomásai (MES) számára, beleértve a kézi földi állomásokat is
MSZT/MB 850
2016-10-01
11390 Ft
MSZ EN 301 443:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Kis apertúrájú végfelhasználói állomások (VSAT) harmonizált szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit teljesítő, a 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adásra, adásra és vételre vagy csak vételre szolgáló műholdas földi állomások
MSZT/MB 850
2016-10-01
13900 Ft
MSZ EN 301 721:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1 GHz alatti frekvenciasávban működő, alacsony pályán keringő (LEO-) műholdakat használó, kis bitsebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mozgó földi állomások (MES) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
11390 Ft
MSZ EN 302 574-1:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig (Föld-űr irány) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig (űr-Föld irány) terjedő frekvenciasávokban működő mozgó földi állomások (MES) számára. 1. rész: A széles sávú rendszerek kiegészítő földfelszíni komponense (CGC)
MSZT/MB 850
2016-10-01
16130 Ft
MSZ EN 301 441:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány az 1,6/2,4 GHz-es frekvenciasávban, a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mozgó földi állomásai (MES) számára, beleértve a kézi földi állomásokat is
MSZT/MB 850
2016-10-01
13170 Ft
MSZ EN 301 908-21:2016   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) FDD felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 302 186:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas, mozgó légi járművek földi állomásai (AES-ek) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
13900 Ft
MSZ EN 302 340:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) számára felosztott 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hajók fedélzetén elhelyezett műholdas földi állomások (ESV-k) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
13900 Ft
MSZ EN 301 908-12:2016   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 12. rész: Többvivős CDMA (cdma2000) átjátszók
MSZT/MB 850
2016-10-01
9060 Ft
MSZ EN 303 135:2016   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Parti felügyeleti, hajóforgalmi szolgálati és kikötői radarok (CS/VTS/HR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-10-01
9950 Ft
MSZ EN 62702-1-1:2016   Angol nyelvű!
Hangarchiváló rendszer. 1-1. rész: DVD-lemez és adatmigráció hangadat hosszú távú tárolásához (IEC 62702-1-1:2016)
MSZT/MB 850
2016-10-01
9950 Ft
MSZ EN 301 908-19:2016   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 19. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAXTM) TDD felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 300 433:2016   Angol nyelvű!
A polgári (CB-) sávban működő rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-10-01
11980 Ft
MSZ EN 302 977:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 14/12 GHz-es frekvenciasávokban működő, járműre szerelt földi állomások (VMES) számára
MSZT/MB 850
2016-10-01
13170 Ft
MSZ EN 300 392-3-5:2016   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 5. alrész: A mobilitásmenedzselés hálózati többletjellemzője (ANF-ISIMM)
MSZT/MB 850
2016-10-01
50990 Ft
MSZ EN 301 427:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű műholdas mozgó földi állomások (MES) számára, kivéve a műholdas légi mozgó földi állomásokat
MSZT/MB 850
2016-10-01
11980 Ft
MSZ EN 303 339:2016   Angol nyelvű!
Széles sávú, közvetlen levegő-föld kommunikáció. Az 1900 MHz-től 1920 MHz-ig és az 5855 MHz-től 5875 MHz-ig terjedő frekvenciasávokban működő berendezések. Rögzített karakterisztikájú antennák. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-10-01
10720 Ft
MSZ EN 61260-3:2016   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Oktávsáv- és törtoktávsáv-szűrők. 3. rész: Időszakos vizsgálatok (IEC 61260-3:2016)
MSZT/MB 850
2016-10-01
8540 Ft
MSZ EN 300 296:2016   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
13900 Ft
MSZ EN 300 341:2016   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
13900 Ft
MSZ EN 301 839:2016   Angol nyelvű!
A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (ULP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
13170 Ft
MSZ EN 319 142-1:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). PAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és PAdE- alapprofil-aláírások
MSZT/MB 850
2016-09-01
8540 Ft
MSZ EN 302 561:2016   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. 25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
13900 Ft
MSZ EN 319 102-1:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Eljárások AdES digitális aláírások létrehozásához és érvényesítéséhez. 1. rész: Létrehozás és érvényesítés
MSZT/MB 850
2016-09-01
17680 Ft
MSZ EN 300 390:2016   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére szolgáló rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
16130 Ft
MSZ EN 319 132-2:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). XAdES digitális aláírások. 2. rész: Kiterjesztett XAdES-aláírások
MSZT/MB 850
2016-09-01
8020 Ft
MSZ EN 60728-5:2016   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 5. rész: Fejállomás (IEC 60728-5:2015)
MSZT/MB 850
2016-09-01
16130 Ft
MSZ EN 319 421:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Időbélyegeket kibocsátó bizalmi szolgáltatókra vonatkozó szabályzati rend és biztonsági követelmények
MSZT/MB 850
2016-09-01
9470 Ft
MSZ EN 319 422:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Időbélyegző protokoll és időbélyegjelkép-profilok
MSZT/MB 850
2016-09-01
6530 Ft
MSZ EN 303 372-2:2016   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas adás vételére alkalmas berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Beltéri egység
MSZT/MB 850
2016-09-01
6530 Ft
MSZ EN 319 122-1:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). CAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és CAdES-alapprofil-aláírások
MSZT/MB 850
2016-09-01
13900 Ft
MSZ EN 319 122-2:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). CAdES digitális aláírások. 2. rész: Kiterjesztett CAdES-aláírások
MSZT/MB 850
2016-09-01
8020 Ft
MSZ EN 319 162-1:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Kapcsolódó aláírás-konténerek (ASiC). 1. rész: Építőelemek és ASiC-alapprofil-konténerek
MSZT/MB 850
2016-09-01
9950 Ft
MSZ EN 319 162-2:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Kapcsolódó aláírás-konténerek (ASiC). 2. rész: További ASiC-konténerek
MSZT/MB 850
2016-09-01
6050 Ft
MSZ EN 300 065:2016   Angol nyelvű!
Keskeny sávú távgépíró-berendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének és 3. cikke (3) bekezdése g) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
9470 Ft
MSZ EN 301 688:2016   Angol nyelvű!
121,5 MHz-en és 123,1 MHz-en működő, állandó helyű és hordozható VHF-berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei
MSZT/MB 850
2016-09-01
7470 Ft
MSZ EN 62665:2016   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -berendezések. Multimédiás e-könyvkiadás és e-könyv-technológiák. Textúraminta nyomtatott szövegek auditív előadására (IEC 62665:2015)
MSZT/MB 850
2016-09-01
13170 Ft
MSZ EN 303 609:2016   Angol nyelvű!
Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). GSM-átjátszók. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
7470 Ft
MSZ EN 319 132-1:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). XAdES digitális aláírások. 1. rész: Építőelemek és XAdES-alapprofil-aláírások
MSZT/MB 850
2016-09-01
13900 Ft
MSZ EN 319 142-2:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). PAdES digitális aláírások. 2. rész: További PAdES-aláírásprofilok
MSZT/MB 850
2016-09-01
9470 Ft
MSZ EN 61669:2016   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek emberi fülön mért akusztikai teljesítményjellemzőinek mérése (IEC 61669:2015)
MSZT/MB 850
2016-07-01
10720 Ft
MSZ EN 62087-2:2016   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel meghatározása. 2. rész: Jelek és média (IEC 62087-2:2015)
MSZT/MB 850
2016-07-01
57330 Ft
MSZ EN 62087-1:2016   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel meghatározása. 1. rész: Általános előírások (IEC 62087-1:2015)
MSZT/MB 850
2016-07-01
6930 Ft
MSZ EN 319 412-4:2016   Angol nyelvű!
Elektronikus aláírások és infrastruktúrák (ESI). Tanúsítványprofilok. 4. rész: Tanúsítványprofilok a weboldalak tanúsítványaihoz
MSZT/MB 850
2016-07-01
4690 Ft
MSZ EN 62087-3:2016   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel meghatározása. 3. rész: Televíziókészülékek (IEC 62087-3:2015)
MSZT/MB 850
2016-07-01
11390 Ft
MSZ EN 62087-4:2016   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel meghatározása. 4. rész: Videorögzítő készülék (IEC 62087-4:2015)
MSZT/MB 850
2016-07-01
6930 Ft
MSZ EN 62087-5:2016   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel meghatározása. 5. rész: Set-top-boxok (STB) (IEC 62087-5:2015)
MSZT/MB 850
2016-07-01
8020 Ft
MSZ EN 300 225:2016   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Mentőjárműben használt, hordozható VHF-rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei
MSZT/MB 850
2016-05-01
10720 Ft
MSZ EN 300 392-3-1:2016   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 1. alrész: Általános kialakítás
MSZT/MB 850
2016-05-01
11980 Ft
MSZ EN 300 676-2:2016   Angol nyelvű!
A VHF-sávú légi mozgószolgálat amplitúdómodulációt használó földi telepítésű kézi, mobil és állandó helyű VHF-rádióadói, -vevői és adó-vevői. 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-05-01
6930 Ft
MSZ EN 62842:2016   Angol nyelvű!
Otthoni multimédia-szerver fájlkiosztó rendszere minimális újrakiosztással (TA 8) (IEC 62842:2015)
MSZT/MB 850
2016-05-01
9060 Ft
MSZ EN 301 783:2016   Angol nyelvű!
Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-05-01
8020 Ft
MSZ EN 62680-2-2:2016   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 2-2. rész: Az univerzális soros busz. Micro-USB-kábelek és -csatlakozók előírásai, 1.01 kiadás (TA 14) (IEC 62680-2-2:2015)
MSZT/MB 850
2016-05-01
11980 Ft
MSZ EN 301 466:2016   Angol nyelvű!
Mentőjárműben rögzítetten felszerelt, kétirányú VHF-rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei
MSZT/MB 850
2016-05-01
11390 Ft
MSZ EN 62680-1-1:2016   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 1-1. rész: Univerzális soros buszinterfészek. Általános alkatrészek. Az USB-akkumulátortöltő előírása, 1.2 kiadás (TA 14) (IEC 62680-1-1:2015)
MSZT/MB 850
2016-05-01
16130 Ft
MSZ EN 62680-2-1:2016   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 2-1. rész: Az univerzális soros busz előírása, 2.0 kiadás (TA 14) (IEC 62680-2-1:2015)
MSZT/MB 850
2016-05-01
60720 Ft
MSZ EN 62680-2-3:2016   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 2-3. rész: Univerzális soros busz kábeleinek és csatlakozóinak osztályozó dokumentuma, 2.0 kiadás (TA 14) (IEC 62680-2-3:2015)
MSZT/MB 850
2016-05-01
11980 Ft
MSZ EN 300 744:2016   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). A digitális földfelszíni televízió keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja
MSZT/MB 850
2016-04-01
13900 Ft
MSZ EN 302 769:2016   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Kábelrendszerek második generációs digitális átviteli rendszerének (DVB-C2) keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja
MSZT/MB 850
2016-04-01
21650 Ft
MSZ EN 303 143:2016   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A fehérfolt-berendezések (WSD-k) működését lehetővé tevő, különböző földrajzi helymeghatározó adatbázisok (GLDB-k) közötti információcsere rendszer architektúrája
MSZT/MB 850
2016-04-01
8020 Ft
MSZ EN 303 144:2016   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). A kognitív rádiórendszerek (CRS) működésének engedélyezése a földrajzi helymeghatározó adatbázisokból (GLDB-kből) nyert rádióspektrum-használati információktól függően. Különböző GLDB-k közötti információcsere paraméterei és eljárásai
MSZT/MB 850
2016-04-01
11980 Ft
MSZ EN 303 145:2016   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Rendszer architektúra és magas szintű eljárások a TV-fehérfoltok koordinált és nem koordinált használatához
MSZT/MB 850
2016-04-01
16130 Ft
MSZ EN 50083-2:2012/A1:2016   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége
MSZT/MB 850
2016-04-01
3700 Ft
MSZ EN 50083-2:2012/A1:2016   Magyar nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége
MSZT/MB 850
2016-04-01
3700 Ft
MSZ EN 303 203:2016   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő tartományban működő gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszerek (MBANS-ek). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-04-01
11390 Ft
MSZ EN 303 387:2016   Angol nyelvű!
Újrakonfigurálható rádiórendszerek (RRS). Jelzési protokollok és információcsere a TV-fehérfoltok koordinált használatához. A kognitív rádiórendszer (CRS) és a spektrumkoordinátor (SC) közötti interfész
MSZT/MB 850
2016-04-01
13900 Ft
MSZ EN 60601-2-66:2016   Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 2-66. rész: Hallókészülékek és hallókészülék-rendszerek alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-66:2015)
MSZT/MB 850
2016-04-01
13900 Ft
MSZ EN 62753:2016   Angol nyelvű!
A DTMB-rendszer digitális földfelszíni televízió-vevőkészülékei (IEC 62753:2015)
MSZT/MB 850
2016-04-01
13900 Ft
MSZ EN 61174:2016   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádiótávközlő berendezések és rendszerek. Elektronikus térképező és információs rendszer (ECDIS). Üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 61174:2015)
MSZT/MB 850
2016-04-01
38450 Ft
MSZ EN 62379-3:2016   Angol nyelvű!
Hálózatba kapcsolt digitális audio- és videokészülékek közös vezérlőinterfésze. 3. rész: Video (IEC 62379-3:2015)
MSZT/MB 850
2016-01-01
13900 Ft
MSZ EN 62087-6:2016   Angol nyelvű!
Audio-, video- és kapcsolódó készülékek. A teljesítményfelvétel meghatározása. 6. rész: Audioberendezés (IEC 62087-6:2015)
MSZT/MB 850
2016-01-01
8540 Ft
MSZ EN 60958-3:2006/A2:2015   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 3. rész: Közhasználatú alkalmazások (IEC 60958-3:2006/A2:2015)
MSZT/MB 850
2015-12-01
4690 Ft
MSZ EN 62379-7:2015   Angol nyelvű!
Hálózatba kapcsolt digitális audio- és videokészülékek közös vezérlőinterfésze. 7. rész: Mérések (IEC 62379-7:2015)
MSZT/MB 850
2015-12-01
13170 Ft
MSZ EN 301 192:2015   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Az adatszórás DVB-előírása
MSZT/MB 850
2015-12-01
14720 Ft
MSZ EN 60118-0:2015   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 0. rész: A hallókészülékek teljesítményjellemzőinek mérése (IEC 60118-0:2015)
MSZT/MB 850
2015-12-01
10720 Ft
MSZ EN 302 755:2015   Angol nyelvű!
Digitális televízió-műsorszórás (DVB). Második generációs, digitális földfelszíni televízió-műsorszóró rendszer (DVB-T2) keretszerkezetű csatornakódolása és modulációja
MSZT/MB 850
2015-11-01
33640 Ft
MSZ EN 62889:2015   Angol nyelvű!
Digitális videointerfész. Gigabites videointerfész a multimédia-rendszerekhez (IEC 62889:2015)
MSZT/MB 850
2015-10-01
9470 Ft
MSZ EN 62106:2015   Angol nyelvű!
A rádiós adatrendszer (RDS) előírásai a 87,5 MHz – 108,0 MHz frekvenciatartományban működő VHF/FM rádió-műsorszórásra (IEC 62106:2015)
MSZT/MB 850
2015-10-01
21650 Ft
MSZ EN 62875:2015   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -berendezések. A multimédiás e-kiadás és az e-könyv technológiái. Textúraminta nyomtatási előírása nyomtatott szövegek auditív előadására (IEC 62875:2015)
MSZT/MB 850
2015-10-01
7470 Ft
MSZ EN 60728-7-1:2005/A1:2015   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 7-1. rész: Hibrid szálas koaxiális hálózatok állapotfigyelése. A fizikai (PHY-) réteg előírásai (IEC 60728-7-1:2003/A1:2015)
MSZT/MB 850
2015-10-01
5520 Ft
MSZ EN 300 253:2015   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). -48 V egyenfeszültséggel táplált ICT-berendezések földelési és kötési módjai távközlő- és adatközpontokban
MSZT/MB 850
2015-10-01
8540 Ft
MSZ EN 302 842-1:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Fizikai réteg
MSZT/MB 850
2015-10-01
14720 Ft
MSZ EN 62634:2015   Angol nyelvű!
Rádiós adatrendszer (RDS). Vevőkészülékek és jellemzőik. Mérési módszerek (IEC 62634:2015)
MSZT/MB 850
2015-10-01
7470 Ft
MSZ EN 302 842-2:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: Általános leírás és adatkapcsolati réteg
MSZT/MB 850
2015-10-01
50990 Ft
MSZ EN 302 842-3:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: További adatszórási szempontok
MSZT/MB 850
2015-10-01
33640 Ft
MSZ EN 302 842-4:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld és levegő-levegő közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A légi mozgó (légijármű-fedélzeti) berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 4. rész: Pont-pont közötti funkciók
MSZT/MB 850
2015-10-01
25220 Ft
MSZ EN 300 394-1:2015   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Megfelelőségvizsgálati előírás. 1. rész: Rádió
MSZT/MB 850
2015-08-01
21650 Ft
MSZ EN 301 842-1:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Földi telepítésű berendezések európai szabványa
MSZT/MB 850
2015-08-01
11390 Ft
MSZ EN 301 841-1:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Fizikai réteg és MAC-alréteg
MSZT/MB 850
2015-08-01
13170 Ft
MSZ EN 301 842-2:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 2. rész: Általános leírás és adatkapcsolati réteg
MSZT/MB 850
2015-08-01
43270 Ft
MSZ EN 303 215:2015   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). A széles sávú távközlő-hálózati berendezések energiafogyasztásának mérési módszerei és határértékei
MSZT/MB 850
2015-08-01
8020 Ft
MSZ EN 301 842-3:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 3. rész: További adatszórási szempontok
MSZT/MB 850
2015-08-01
33640 Ft
MSZ EN 301 842-4:2015   Angol nyelvű!
VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 4. rész: Pont-pont közötti funkciók
MSZT/MB 850
2015-08-01
21650 Ft
MSZ EN 62320-3:2015   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszerek (AIS). 3. rész: Átjátszóállomás. Minimális üzemeltetési és működési követelmények. Vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 62320-3:2015)
MSZT/MB 850
2015-07-01
17680 Ft
MSZ EN 301 649:2015   Angol nyelvű!
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). DECT-csomagrádiószolgáltatás (DPRS)
MSZT/MB 850
2015-07-01
38450 Ft
MSZ EN 62320-1:2015   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Automatikus azonosító rendszerek (AIS). 1. rész: AIS-bázisállomások. Minimális üzemeltetési és működési követelmények, vizsgálati módszerek és követelmények (IEC 62320-1:2015)
MSZT/MB 850
2015-06-01
19470 Ft
MSZ EN 300 119-6:2015   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 6. rész: Műszaki követelmények a bővített funkciójú harmonizált fiókokhoz (rackekhez) és szekrényekhez
MSZT/MB 850
2015-06-01
6930 Ft
MSZ EN 300 119-7:2015   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 7. rész: Műszaki követelmények a bővített funkciójú harmonizált fiókok (rackek) és szekrények rekeszeihez (subrackjeihez)
MSZT/MB 850
2015-06-01
6050 Ft
MSZ EN 62489-1:2010/A1:2015   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallássegítő hangfrekvenciás, indukciós hurokrendszerek. 1. rész: A rendszer elemeinek működési előírásai és mérési módszerei (IEC 62489-1:2010/A1:2014)
MSZT/MB 850
2015-06-01
6530 Ft
MSZ EN 60118-4:2015   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 4. rész: Indukciós hurokrendszerek hallókészülékekhez. A rendszer teljesítménykövetelményei (IEC 60118-4:2014)
MSZT/MB 850
2015-06-01
14720 Ft
MSZ EN 60318-3:2015   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok (műfejek és -fülek). 3. rész: Akusztikus csatoló audiometriában használatos fülre helyezhető fülhallgatók kalibrálásához (IEC 60318-3:2014)
MSZT/MB 850
2015-06-01
6050 Ft
MSZ EN 50607:2015   Angol nyelvű!
Műholdas jelek egyedi koaxiális kábeles elosztása. Második generáció
MSZT/MB 850
2015-05-01
9060 Ft
MSZ EN 300 392-12-22:2015   Angol nyelvű!
Földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 22. alrész: Dinamikus csoportszám kijelölése (DGNA)
MSZT/MB 850
2015-05-01
13170 Ft
MSZ EN 302 636-3:2015   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. GeoNetworking. 3. rész: Hálózati architektúra
MSZT/MB 850
2015-05-01
8540 Ft
MSZ EN 302 307-1:2015   Angol nyelvű!
Digitális video-műsorszórás (DVB). Második generációs keretszerkezet, csatornakódolási és modulációs rendszerek műsorszóráshoz, interaktív szolgáltatásokhoz, hírgyűjtéshez és más széles sávú műholdas alkalmazásokhoz 1. rész: DVB-S2
MSZT/MB 850
2015-04-01
19470 Ft
MSZ EN 60728-1-1:2015   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 1-1. rész: Kétirányú házi hálózatok RF-kábelezése (IEC 60728-1-1:2014)
MSZT/MB 850
2015-04-01
13900 Ft
MSZ EN 60728-1:2015   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 1. rész: Az előreirány rendszerjellemzői (IEC 60728-1:2014)
MSZT/MB 850
2015-04-01
21650 Ft
MSZ EN 62379-5-1:2015   Angol nyelvű!
Hálózatba kapcsolt digitális audio- és videokészülékek közös vezérlőinterfésze. 5-1. rész: Átvitel hálózatokon. Általános előírások (IEC 62379-5-1:2014)
MSZT/MB 850
2015-03-01
11390 Ft
MSZ EN 62489-2:2015   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallásjavító hangfrekvenciás indukciós hurokrendszerek. 2. rész: A hurok által kibocsátott kisfrekvenciás mágneses tér számítási és mérési módszerei az emberi expozíció határértékeire vonatkozó irányelveknek való megfelelőség értékeléséhez (IEC 62489-2:2014)
MSZT/MB 850
2015-03-01
6530 Ft
MSZ EN 305 550-1:2015   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 40 GHz-től 246 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 850
2015-03-01
13170 Ft
MSZ EN 305 550-2:2015   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 40 GHz-től 246 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2015-03-01
6930 Ft
MSZ EN 61162-3:2008/A2:2015   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek. 3. rész: Soros műszeradat-hálózat (IEC 61162-3:2008/A2:2014)
MSZT/MB 850
2015-03-01
6530 Ft
MSZ EN 62288:2015   Angol nyelvű!
Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. A navigációs információ megjelenítése a fedélzeti navigációs kijelzőkön. Általános követelmények, vizsgálati módszerek és előírt vizsgálati eredmények (IEC 62288:2014)
MSZT/MB 850
2015-03-01
19470 Ft
MSZ EN 61883-6:2015   Angol nyelvű!
Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 6. rész: Beszéd és zene adatátviteli protokollja (IEC 61883-6:2014)
MSZT/MB 850
2015-03-01
17680 Ft
MSZ EN 302 895:2014   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. Alkalmazások alapkészlete. Helyi dinamikus térkép (LDM)
MSZT/MB 850
2014-12-01
10720 Ft
MSZ EN 60728-1-2:2014   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 1-2. rész: Az előfizetői csatlakozón szolgáltatott jelek üzemi követelményei (IEC 60728-1-2:2014)
MSZT/MB 850
2014-12-01
10720 Ft
MSZ EN 60958-1:2008/A1:2014   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 1. rész: Általános előírások (IEC 60958-1:2008/A1:2014)
MSZT/MB 850
2014-11-01
4690 Ft
MSZ EN 60728-10:2014   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 10. rész: A visszirányú jelút rendszerjellemzői (IEC 60728-10:2014)
MSZT/MB 850
2014-10-01
13170 Ft
MSZ EN 61260-1:2014   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Oktávsáv- és törtoktávsáv-szűrők. 1. rész: Előírások (IEC 61260-1:2014)
MSZT/MB 850
2014-10-01
11390 Ft
MSZ EN 60728-14:2014   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 14. rész: RFoG-technológiát alkalmazó optikai átviteli rendszerek (IEC 60728-14:2014)
MSZT/MB 850
2014-09-01
13170 Ft
MSZ EN 62379-5-2:2014   Angol nyelvű!
Hálózatba kapcsolt digitális audio- és videokészülékek közös vezérlőinterfésze. 5-2. rész: Átvitel hálózatokon. Jelzés (TA4) (IEC 62379-5-2:2014)
MSZT/MB 850
2014-09-01
13170 Ft
MSZ EN 50585:2014   Angol nyelvű!
Az IP-hálózatokon szállított műholdas jelek kommunikációs protokollja
MSZT/MB 850
2014-09-01
14720 Ft
MSZ EN 61883-8:2009/A1:2014   Angol nyelvű!
Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 8. rész: ITU-R BT.601 formátumú digitális videoadatok átvitele (IEC 61883-8:2008/A1:2014)
MSZT/MB 850
2014-09-01
5320 Ft
MSZ EN 62608-1:2014   Angol nyelvű!
Otthoni multimédiás hálózati konfiguráció. Alapvető referenciamodell. 1. rész: A rendszermodell (IEC 62608-1:2014)
MSZT/MB 850
2014-09-01
5520 Ft
MSZ EN 62680-4:2014   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfészek adatokhoz és tápellátáshoz. 4. rész: Univerzális soros busz kábeleinek és csatlakozóinak osztályozó dokumentuma, 2.0 kiadás (IEC 62680-4:2013)
MSZT/MB 850
2014-09-01
11390 Ft
MSZ EN 61937-6:2006/A1:2014   Angol nyelvű!
Digitális hang. Az IEC 60958-nak megfelelő illesztőelemek (interfészek) nemlineáris PCM-kódolású audio-bitfolyamokhoz. 6. rész: Nemlineáris PCM-bitfolyamok az MPEG-2 AAC és az MPEG-4 AAC audioformátumok szerint (IEC 61937-6:2006/A1:2014)
MSZT/MB 850
2014-09-01
5090 Ft
MSZ EN 61966-12-2:2014   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 12-2. rész: Egyszerű metaadat-formátum a színtartomány azonosítására (IEC 61966-12-2:2014)
MSZT/MB 850
2014-09-01
6930 Ft
MSZ EN 302 636-6-1:2014   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. GeoNetworking. 6. rész: Internetintegráció. 1. alrész: IPv6 csomagok átvitele GeoNetworking-protokollokkal
MSZT/MB 850
2014-09-01
11980 Ft
MSZ EN 300 019-1-4:2014   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-4. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól nem védett helyeken
MSZT/MB 850
2014-07-01
6530 Ft
MSZ EN 302 636-1:2014   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműkommunikáció. GeoNetworking. 1. rész: Követelmények
MSZT/MB 850
2014-07-01
7360 Ft
MSZ EN 62481-3:2014   Angol nyelvű!
Digitális lakáshálózatok szövetsége (Digital living network alliance, DLNA) hálózatos otthoni eszközeinek együttműködési útmutatója. 3. rész: Kapcsolatvédelem (IEC 62481-3:2013)
MSZT/MB 850
2014-07-01
14720 Ft
MSZ EN 300 019-1-2:2014   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-2. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Szállítás
MSZT/MB 850
2014-07-01
6050 Ft
MSZ EN 302 217-3:2014   Angol nyelvű!
Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 3. rész: Olyan frekvenciasávokban működő berendezések, ahol frekvenciakoordinált vagy nem frekvenciakoordinált telepítések is alkalmazhatók. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2014-07-01
18190 Ft
MSZ EN 300 019-1-1:2014   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-1. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Tárolás
MSZT/MB 850
2014-07-01
6530 Ft
MSZ EN 300 019-1-3:2014   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések környezeti feltételei és környezetállósági vizsgálatai. 1-3. rész: Környezeti feltételek osztályozása. Helyhez kötött használat időjárástól védett helyeken
MSZT/MB 850
2014-07-01
8020 Ft
MSZ EN 62394:2014   Angol nyelvű!
Szervizdiagnosztikai interfész kereskedelmi elektronikai termékekhez és hálózatokhoz. Az echonet alkalmazása (IEC 62394:2013)
MSZT/MB 850
2014-05-01
33640 Ft
MSZ EN 62680-2:2014   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 2. rész: Az univerzális soros busz. Micro-USB-kábelek és csatlakozók előírásai, verziószám: 1.01 (IEC 62680-2:2013)
MSZT/MB 850
2014-04-01
11390 Ft
MSZ EN 62680-1:2014   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész az adatokhoz és tápellátáshoz. 1. rész: Az univerzális soros busz előírásai, verziószám: 2.0 (IEC 62680-1:2013)
MSZT/MB 850
2014-04-01
60720 Ft
MSZ EN 61672-2:2014   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hangnyomásszintmérők. 2. rész: Prototípusértékelő vizsgálatok. (IEC 61672-2:2013)
MSZT/MB 850
2014-04-01
10720 Ft
MSZ EN 50083-8:2014   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 8. rész: Kábelhálózatok elektromágneses összeférhetősége
MSZT/MB 850
2014-04-01
9950 Ft
MSZ EN 61672-3:2014   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hangnyomásszintmérők. 3. rész: Periodikus vizsgálatok (IEC 61672-3:2013)
MSZT/MB 850
2014-04-01
7470 Ft
MSZ EN 61672-1:2014   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hangnyomásszintmérők. 1. rész: Előírások (IEC 61672-1:2013)
MSZT/MB 850
2014-04-01
13170 Ft
MSZ EN 302 636-2:2014   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Közlekedési kommunikáció. Földrajzi hálózat. 2. rész: Forgatókönyvek
MSZT/MB 850
2014-03-01
5520 Ft
MSZ EN 50563:2011/A1:2014   Angol nyelvű!
Külső AC/DC és AC/AC tápegységek. Az üresjárási teljesítmény és a terhelt állapotok átlagos hatásfokának meghatározása
MSZT/MB 850
2014-02-01
3700 Ft
MSZ EN 62680-3:2014   Angol nyelvű!
Univerzális soros buszinterfész adatokhoz és tápellátáshoz. 3. rész: Az USB akkumulátortöltési előírásai, verziószám 1.2 (IEC 62680-3:2013)
MSZT/MB 850
2014-02-01
13900 Ft
MSZ EN 300 373-1:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mobil adók és vevők. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek
MSZT/MB 850
2014-01-01
14720 Ft
MSZ EN 301 605:2014   Angol nyelvű!
Környezetállósági tervezés (EE). 400 V egyenfeszültségű adat- és telekommunikációs (ICT) eszköz földelése és fémes összefűzése
MSZT/MB 850
2014-01-01
11390 Ft
MSZ EN 301 033:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri KH-, KH/RH és URH-sávokban, digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló, hajófedélzeti figyelővevők műszaki jellemzői és mérési módszerei
MSZT/MB 850
2014-01-01
11390 Ft
MSZ EN 301 390:2013   Angol nyelvű!
Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont–pont és pont–több pont közötti rendszerek. Helyhez kötött digitális rádiórendszerek hamis sugárzásai és vevőinek zavartűrési határértékei a berendezés/antenna kapun
MSZT/MB 850
2013-11-01
9060 Ft
MSZ EN 301 908-4:2013   Angol nyelvű!
IMT cellás hálózatok. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány. 4. rész: CDMA többvivős (cdma2000) felhasználói berendezések (UE)
MSZT/MB 850
2013-09-01
13900 Ft
MSZ EN 62698:2013   Angol nyelvű!
Multimédiás otthoni szerverrendszerek. Együttműködési jogi információk az IPTV számára (IEC 62698:2013)
MSZT/MB 850
2013-09-01
11980 Ft
MSZ EN 62516-3:2013   Angol nyelvű!
A földfelszíni digitális multimédia-műsorszórás (T-DMB) vevőkészülékei. 3. rész: Közös API (IEC 62516-3:2013)
MSZT/MB 850
2013-08-01
9060 Ft
MSZ EN 302 999:2013   Angol nyelvű!
Biztonság. Külső tápegységek. Külső tápegységről táplált informatikai berendezések létesítésének és üzemeltetésének biztonsági követelményei
MSZT/MB 850
2013-07-01
5520 Ft
MSZ EN 62227:2008/A1:2013   Angol nyelvű!
Multimédia-háziszerverrendszerek. Digitális jogosultság engedélyezési kódja (IEC 62227:2008/A1:2012)
MSZT/MB 850
2013-05-01
5090 Ft
MSZ EN 62075:2013   Angol nyelvű!
Audio-/video-, informatikai és kommunikációs berendezések. Környezettudatos tervezés (IEC 62075:2012)
MSZT/MB 850
2013-03-01
10720 Ft
MSZ EN 61094-8:2013   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Mérőmikrofonok. 8. rész: Szabványos üzemi mikrofonok szabadtéri kalibrációja összehasonlító módszerrel (IEC 61094-8:2012)
MSZT/MB 850
2013-03-01
9470 Ft
MSZ EN 303 214:2013   Angol nyelvű!
Adatkapcsolati szolgáltatások (DLS) rendszere. Az egységes európai égbolt (Single European Sky) átjárhatóságát szabályozó 552/2004/EK rendelet alá tartozó alkalmazás közösségi előírása. A földi alkotóelemek és a rendszervizsgálat követelményei
MSZT/MB 850
2013-02-01
21650 Ft
MSZ EN 300 392-12-21:2013   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 21. alrész: Környezeti behallgatás (AL)
MSZT/MB 850
2013-02-01
10720 Ft
MSZ EN 301 575:2013   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Épületen belüli, előfizető-oldali berendezés (CPE) energiafogyasztásának mérési módszere
MSZT/MB 850
2013-02-01
6530 Ft
MSZ EN 300 392-12-23:2013   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 23. alrész: Hívásbefejezés „nincs válasz” esetén (CCNR)
MSZT/MB 850
2013-02-01
10720 Ft
MSZ EN 300 392-12-20:2013   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 20. alrész: Diszkrét behallgatás (DL)
MSZT/MB 850
2013-02-01
13900 Ft
MSZ EN 62585:2013   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. A hangnyomásszintmérő szabadtéri frekvenciamenete korrekciójának meghatározási módszerei (IEC 62585:2012)
MSZT/MB 850
2013-01-01
11390 Ft
MSZ EN 300 132-3-0:2012   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő és adatkommunikációs (ICT) berendezések bemeneti tápegység-interfésze. 3. rész: Egyenirányított áramforrásról, váltakozó áramú forrásról vagy egyenáramú forrásról működő berendezések legfeljebb 400 V-ig. 0. alrész: Áttekintés
MSZT/MB 850
2012-07-01
6050 Ft
MSZ EN 300 132-3-1:2012   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő és adatkommunikációs (ICT) berendezések bemeneti tápegység-interfésze. 3. rész: Egyenirányított áramforrásról, váltakozó áramú forrásról vagy egyenáramú forrásról működő berendezések, legfeljebb 400 V-ig. 1. alrész: Egyenáramú forrásról működő berendezések, legfeljebb 400 V-ig
MSZT/MB 850
2012-07-01
9470 Ft
MSZ EN 300 396-3:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 3. rész: A mobil állomások közötti (MS-MS) rádióinterfész (AI) protokollja
MSZT/MB 850
2012-07-01
25220 Ft
MSZ EN 300 392-12-13:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 13. alrész: Hívás végigvitele foglalt előfizető esetén (CCBS)
MSZT/MB 850
2012-07-01
16130 Ft
MSZ EN 300 396-2:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 2. rész: Rádiós szempontok
MSZT/MB 850
2012-07-01
13170 Ft
MSZ EN 300 396-5:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 5. rész: Az átlépőközpont rádióinterfésze
MSZT/MB 850
2012-07-01
33640 Ft
MSZ EN 300 392-12-14:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 14. alrész: Késői belépés (LE)
MSZT/MB 850
2012-07-01
10720 Ft
MSZ EN 60118-15:2012   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 15. rész: Módszerek hallókészülékek jelfeldolgozásának jellemzésére beszédszerű jellel (IEC 60118-15:2012)
MSZT/MB 850
2012-07-01
9950 Ft
MSZ EN 300 396-1:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 1. rész: Általános hálózati tervezés
MSZT/MB 850
2012-07-01
11980 Ft
MSZ EN 300 396-4:2012   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). A közvetlen módú működés (DMO) műszaki követelményei. 4. rész: Az 1-es típusú átjátszó rádióinterfésze
MSZT/MB 850
2012-07-01
17680 Ft
MSZ EN 300 753:2012   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések által kibocsátott akusztikus zaj
MSZT/MB 850
2012-07-01
8540 Ft
MSZ EN 302 774:2012 2.   Angol nyelvű!
Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3400 MHz-től 3800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2012-07-01
9950 Ft
MSZ EN 302 583:2012   Angol nyelvű!
Digitális video-műsorszórás (DVB). 3 GHz alatt működő kézi készülékekhez tartozó műholdas szolgálatok (SH) keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja
MSZT/MB 850
2012-07-01
16130 Ft
MSZ EN 50083-2:2012   Magyar nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége
MSZT/MB 850
2012-06-01
13170 Ft
MSZ EN 50083-2:2012   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége
MSZT/MB 850
2012-06-01
13170 Ft
MSZ EN 301 908-5:2012   Angol nyelvű!
IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 5. rész: CDMA többvivős (cdma2000) bázisállomás (BS)
MSZT/MB 850
2012-04-01
13170 Ft
MSZ EN 302 878-2:2012   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 2. rész: Fizikai réteg. DOCSIS 3.0
MSZT/MB 850
2012-04-01
19470 Ft
MSZ EN 301 489-23:2012   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 23. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA és E-UTRA), bázisállomási (BS) rádió-, átjátszó- és segédberendezések sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2012-04-01
8020 Ft
MSZ EN 302 878-1:2012   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 1. rész: Általános tudnivalók. DOCSIS 3.0
MSZT/MB 850
2012-04-01
5520 Ft
MSZ EN 302 878-3:2012   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 3. rész: Letöltési rádiófrekvenciás interfész. DOCSIS 3.0
MSZT/MB 850
2012-04-01
13170 Ft
MSZ EN 302 878-4:2012   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 4. rész: MAC- és felsőrétegi protokoll. DOCSIS 3.0
MSZT/MB 850
2012-04-01
57310 Ft
MSZ EN 302 878-5:2012   Angol nyelvű!
Hozzáférés, végberendezések, átvitel és nyalábolás. Interaktív kábeltelevíziós szolgáltatás harmadik generációs átviteli rendszerei. IP-kábelmodem. 5. rész: Biztonsági szolgáltatások. DOCSIS 3.0
MSZT/MB 850
2012-04-01
25220 Ft
MSZ EN 61937-1:2007/A1:2012   Angol nyelvű!
Digitális hang. Az IEC 60958-nak megfelelő interfészek nemlineáris PCM-kódolású audio-bitfolyamokhoz. 1. rész: Általános előírások (IEC 61937-1:2007/A1:2011)
MSZT/MB 850
2012-03-01
4080 Ft
MSZ EN 302 931:2012   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Járműtávközlés. A földrajzi terület meghatározása
MSZT/MB 850
2012-01-01
5520 Ft
MSZ EN 301 908-7:2012   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 7. rész: CDMA TDD (UTRA TDD) bázisállomások (BS)
MSZT/MB 850
2012-01-01
14720 Ft
MSZ EN 302 998-1:2012   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Többfajta multimédiás szolgáltatást nyújtó földi mobil TV adóberendezése. 1. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN 302 998-2:2012   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Többfajta multimédiás szolgáltatást nyújtó földi mobil TV adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány; az adók OFDM-technikát használó vizsgálóelrendezései
MSZT/MB 850
2012-01-01
6530 Ft
MSZ EN 301 908-6:2012   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 6. rész: CDMA TDD (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2012-01-01
11980 Ft
MSZ EN 62637-1:2011   Angol nyelvű!
Kisméretű, kézben tartható multimédia-eszközök teleptöltőjének interfésze. 1. rész: A 2 mm-es, hengeres csatlakozás interfésze (IEC 62637-1:2011)
MSZT/MB 850
2011-12-01
8020 Ft
MSZ EN 62637-2:2011   Angol nyelvű!
Kisméretű, kézben tartható multimédia- eszközök teleptöltőjének interfésze. 2. rész: A 2 mm-es, hengeres csatlakozás interfészének megfelelőségi vizsgálata (IEC 62637-2:2011)
MSZT/MB 850
2011-12-01
7470 Ft
MSZ EN 62516-2:2011   Angol nyelvű!
A földfelszíni digitális multimédia-műsorszórás (T-DMB) vevőkészülékei. 2. rész: Interaktív adatszolgáltatások BIFS használatával (IEC 62516-2:2011)
MSZT/MB 850
2011-12-01
7470 Ft
MSZ EN 62571:2011   Angol nyelvű!
A digitális hangoskönyv fájlformátuma és a lejátszó követelményei (IEC 62571:2011)
MSZT/MB 850
2011-12-01
17680 Ft
MSZ EN 60118-13:2011   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallókészülékek. 13. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) (IEC 60118-13:2011)
MSZT/MB 850
2011-11-01
8020 Ft
MSZ EN 60268-16:2011   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 16. rész: A beszédérthetőség objektív értékelése beszédátviteli indexszel (IEC 60268-16:2011)
MSZT/MB 850
2011-11-01
14720 Ft
MSZ EN 62216:2011   Angol nyelvű!
A DVB-T rendszer digitális földfelszíni televízió-vevőkészülékei (IEC 62216:2009)
MSZT/MB 850
2011-10-01
19470 Ft
MSZ IEC 60263:2011   Magyar nyelvű!
A frekvenciajellemzők és a polárdiagramok grafikus ábrázolásának léptékei és méretei
MSZT/MB 850
2011-10-01
5520 Ft
MSZ EN 62574:2011   Angol nyelvű!
Audio-, video- és multimédia-rendszerek. A többcsatornás audio általános csatornakiosztása (IEC 62574:2011)
MSZT/MB 850
2011-10-01
6050 Ft
MSZ EN 60728-6:2011   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 6. rész: Fényvezetős berendezések (IEC 60728-6:2011)
MSZT/MB 850
2011-09-01
13900 Ft
MSZ EN 61937-10:2011   Angol nyelvű!
Digitális hang. Interfész az IEC 60958 szerinti nemlineáris PCM-kódolású audio-bitfolyamokhoz. 10. rész: Az MPEG-4 audio veszteségmentes kódolási (ALS) formátuma szerinti nemlineáris PCM bitfolyamok (IEC 61937-10:2011)
MSZT/MB 850
2011-09-01
6530 Ft
MSZ EN 302 686:2011   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). A 63 GHz-től 64 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2011-08-01
11390 Ft
MSZ EN 300 676-1:2011   Angol nyelvű!
A légiforgalmi, URH-ás mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és állandó helyű, amplitúdómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek
MSZT/MB 850
2011-08-01
11390 Ft
MSZ EN 62458:2011   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. Elektroakusztikus átalakítók. A nagy jelű jellemzők mérése (IEC 62458:2010)
MSZT/MB 850
2011-07-01
8540 Ft
MSZ EN 60268-7:2011   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 7. rész: Fej- és fülhallgatók (IEC 60268-7:2010)
MSZT/MB 850
2011-07-01
11980 Ft
MSZ EN 60461:2011   Angol nyelvű!
Idő- és ellenőrző kódok (IEC 60461:2010)
MSZT/MB 850
2011-07-01
11390 Ft
MSZ EN 62459:2011   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. Elektroakusztikus átalakítók. A felfüggesztő részek mérése (IEC 62459:2010)
MSZT/MB 850
2011-07-01
7470 Ft
MSZ EN 62524:2011   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -berendezések. Multimédia e-kiadás és e-könyvek. Az e-kiadás olvasói formátuma (IEC 62524:2009)
MSZT/MB 850
2011-06-01
11980 Ft
MSZ EN 62455:2011   Angol nyelvű!
Internetprotokoll (IP) és szállítási adatfolyam- (TS-) alapú szolgáltatáselérés (IEC 62455:2010)
MSZT/MB 850
2011-06-01
50990 Ft
MSZ EN 61966-12-1:2011   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 12-1. rész: Metaadatok a színtartomány azonosításához (Gamut ID) (IEC 61966-12-1:2011)
MSZT/MB 850
2011-06-01
10720 Ft
MSZ EN 61834-4:1998/A1:2011   Angol nyelvű!
Felvétel. Helikális letapogatású, digitális, 6,35 mm-es mágnesszalagú kazettás videorendszer (525-60-as, 625-50-es, 1125-60-as és 1250-50-es rendszerek). 4. rész: Adatcsomag-azonosító táblázat és tartalomjegyzék (IEC 61834-4:1998/A1:2010)
MSZT/MB 850
2011-06-01
8020 Ft
MSZ EN 302 500-2:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 9 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, helyzetkövető berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2011-03-01
6050 Ft
MSZ EN 302 665:2011   Angol nyelvű!
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Kommunikációs felépítés
MSZT/MB 850
2011-03-01
11390 Ft
MSZ EN 301 489-24:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabványa. 24. rész: Az IMT-2000 CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA és E-UTRA), mobil és hordozható (UE) rádió- és segédberendezések sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2011-03-01
8540 Ft
MSZ EN 302 500-1:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó, kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 9 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, helyzetkövető berendezések. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 850
2011-03-01
10720 Ft
MSZ EN 300 392-3-4:2010   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 4. alrész: „Rövid adatszolgáltatás” hálózati többletjellemző (ANF-ISISDS)
MSZT/MB 850
2010-12-01
9060 Ft
MSZ EN 300 392-12-8:2010   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 12. rész: Többletszolgáltatások, 3. fokozat. 8. alrész: Övezetválasztás (AS)
MSZT/MB 850
2010-12-01
17680 Ft
MSZ EN 300 392-3-2:2010   Angol nyelvű!
Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Beszéd és adat (V+D). 3. rész: Együttműködés a rendszerek közötti interfészen (ISI). 2. alrész: "Egyéni hívás" hálózati többletjellemző (ANF-ISIIC)
MSZT/MB 850
2010-12-01
19470 Ft
MSZ EN 62514:2010   Angol nyelvű!
Multimédiás átjáró (gateway) otthoni hálózatokban. Irányelvek (IEC 62514:2010)
MSZT/MB 850
2010-10-01
13170 Ft
MSZ EN 62537:2010   Angol nyelvű!
Hangszóró-interfészek az IEC 60958 szerinti digitális bemenőjelekhez (IEC 62537:2010)
MSZT/MB 850
2010-10-01
9060 Ft
MSZ EN 302 498-1:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő motoros eszközök feladat szerinti megkülönböztetése és jellegzetes alkalmazásai. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 850
2010-10-01
13170 Ft
MSZ EN 303 212:2010   Angol nyelvű!
Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéshozatal (A-CDM). Az egységes európai égboltra (Single European Sky) vonatkozó együttműködést szabályozó EK 552/2004 rendelet alá tartozó alkalmazás közösségi előírása
MSZT/MB 850
2010-10-01
13170 Ft
MSZ EN 302 498-2:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő motoros eszközök feladat szerinti megkülönböztetése és jellegzetes alkalmazásai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-10-01
6050 Ft
MSZ EN 61937-11:2010   Angol nyelvű!
Digitális hang. Interfész az IEC 60958 szerinti nemlineáris PCM-kódolású audio-bitfolyamokhoz. 11. rész: MPEG-4 AAC és kiterjesztései LATM/LOAS-ban (IEC 61937-11:2010)
MSZT/MB 850
2010-09-01
6930 Ft
MSZ EN 60318-4:2010   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Emberifej- és fülszimulátorok. 4. rész: Lezártfül-szimulátor a fülhöz fülillesztékkel csatolt füldugók mérésére (IEC 60318-4:2010)
MSZT/MB 850
2010-09-01
7470 Ft
MSZ EN 61937-12:2010   Angol nyelvű!
Digitális hang. Interfész az IEC 60958 szerinti nemlineáris PCM-kódolású audio-bitfolyamokhoz. 12. rész: DRA-formátumnak megfelelő, nemlineáris PCM-bitfolyam (IEC 61937-12:2010)
MSZT/MB 850
2010-09-01
6530 Ft
MSZ EN 302 544-1:2010   Angol nyelvű!
A 2500 MHz-től 2690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 1. rész: TDD-bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-07-01
10720 Ft
MSZ EN 302 550-1-2:2010   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas digitális rádió (SDR) rendszerei. 1. rész: A rádiós interfész fizikai rétege. 2. alrész: Belső fizikai rétegű egyvivős moduláció
MSZT/MB 850
2010-07-01
7470 Ft
MSZ EN 62489-1:2010   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Hallássegítő hangfrekvenciás, indukciós hurokrendszerek. 1. rész: A rendszer elemeinek működési előírásai és mérési módszerei (IEC 62489-1:2010)
MSZT/MB 850
2010-07-01
8020 Ft
MSZ EN 302 645:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Világméretű műholdas navigációs rendszerek (GNSS) átjátszó berendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-07-01
9950 Ft
MSZ EN 300 119-3:2010   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 3. rész: Különböző keretek és szekrények tervezési követelményei
MSZT/MB 850
2010-07-01
6050 Ft
MSZ EN 302 550-1-1:2010   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas digitális rádió (SDR) rendszerei. 1. rész: A rádiós interfész fizikai rétege. 1. alrész: Külső fizikai réteg
MSZT/MB 850
2010-07-01
13170 Ft
MSZ EN 302 550-1-3:2010   Angol nyelvű!
Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Műholdas digitális rádió (SDR) rendszerei. 1. rész: A rádiós interfész fizikai rétege. 3. alrész: Belső fizikai rétegű többvivős moduláció
MSZT/MB 850
2010-07-01
9060 Ft
MSZ EN 301 908-16:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 16. rész: Az IMT-2000 fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) felhasználói berendezéseire vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-07-01
11390 Ft
MSZ EN 301 908-17:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az IMT-2000 harmadik generációs cellás hálózatainak bázisállomásai (BS), átjátszói és felhasználói berendezései (UE). 17. rész: Az IMT-2000 fejlett többvivős CDMA ultraszéles sávú mobil (UMB) bázisállomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-07-01
11390 Ft
MSZ EN 302 435-2:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-05-01
6050 Ft
MSZ EN 60728-13:2010   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 13. rész: Fényvezetős rendszerek műsorjelek átvitelére (IEC 60728-13:2010)
MSZT/MB 850
2010-05-01
14720 Ft
MSZ EN 300 119-2:2010   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Európai távközlési szabvány a berendezések használatához. 2. rész: Keretek és szekrények tervezési követelményei
MSZT/MB 850
2010-05-01
6050 Ft
MSZ EN 300 373-3:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgószolgálati adók és vevők. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. Berendezés E-osztályú digitális szelektív hívásra (DSC) szolgáló, beépített vagy kapcsolódó berendezéssel
MSZT/MB 850
2010-05-01
11390 Ft
MSZ EN 302 435-1:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ultraszéles sávú (UWB) technikát használó kis hatótávolságú eszközök műszaki jellemzői. A 2,2 GHz-től 8,5 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, építőanyagokat elemző és osztályozó készülékalkalmazások. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 850
2010-05-01
11980 Ft
MSZ EN 300 373-2:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgószolgálati adók és vevők. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-05-01
9470 Ft
MSZ EN 60318-1:2010   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Emberi fej- és fülszimulátorok. 1. rész: Fülszimulátor fülbe és fülre helyezhető fülhallgatók mérésére (IEC 60318-1:2009)
MSZT/MB 850
2010-05-01
8540 Ft
MSZ EN 60728-13:2010   Magyar nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 13. rész: Fényvezetős rendszerek műsorjelek átvitelére (IEC 60728-13:2010)
MSZT/MB 850
2010-05-01
16280 Ft
MSZ EN 60958-3:2006/A1:2010   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 3. rész: Közhasználatú alkalmazások (IEC 60958-3:2006/A1:2009)
MSZT/MB 850
2010-04-01
5520 Ft
MSZ EN 60645-6:2010   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Audiométerek. 6. rész: Készülékek otoakusztikus emissziók mérésére (IEC 60645-6:2009)
MSZT/MB 850
2010-04-01
6930 Ft
MSZ EN 60645-7:2010   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Audiométerek. 7. rész: Készülékek hangingerek agyi válaszának mérésére (IEC 60645-7:2009)
MSZT/MB 850
2010-04-01
6050 Ft
MSZ EN 60728-7-3:2010   Angol nyelvű!
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábeles elosztóhálózatai. 7-3. rész: Hibrid, fényvezető és koaxiális kábelhálózatok telephelyen kívüli berendezéseinek állapotfigyelése. A transzponder-interfészbusz tápegysége (PSTIB) (IEC 60645-7-3:2009)
MSZT/MB 850
2010-04-01
10720 Ft
MSZ EN 62546:2010   Angol nyelvű!
Útmutató nagy felbontású (HD) televíziós rögzítők csatlakoztatására (IEC 62546:2009)
MSZT/MB 850
2010-03-01
9060 Ft
MSZ EN 61606-1:2010   Angol nyelvű!
Audio- és audiovizuális készülékek. Digitális hangrészek. A hangátviteli jellemzők alapvető mérési módszerei. 1. rész: Általános előírások (IEC 61606-1:2009)
MSZT/MB 850
2010-03-01
9470 Ft
MSZ EN 61606-2:2010   Angol nyelvű!
Audio- és audiovizuális készülékek. Digitális hangrészek. A hangátviteli jellemzők alapvető mérési módszerei. 2. rész: Általános alkalmazás (IEC 61606-2:2009)
MSZT/MB 850
2010-03-01
10720 Ft
MSZ EN 62295:2010   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek. Közös kommunikációs protokoll a heterogén hálózatok összekapcsolhatóságához (IEC 62295:2007)
MSZT/MB 850
2010-01-01
13900 Ft
MSZ EN 302 625:2010   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 5 GHz-es széles sávú katasztrófaelhárító alkalmazások (BBDR). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2010-01-01
10720 Ft
MSZ EN 62480:2010   Angol nyelvű!
Otthoni multimédia-hálózat. Hálózati interfészek a hálózati adapterhez (IEC 62480:2008)
MSZT/MB 850
2010-01-01
17680 Ft
MSZ EN 62379-2:2010   Angol nyelvű!
Hálózatba kapcsolt digitális audio- és videokészülékek közös vezérlőinterfésze. 2. rész: Audio (IEC 62379-2:2008)
MSZT/MB 850
2010-01-01
16130 Ft
MSZ EN 61966-5:2009   Angol nyelvű!
Multimédia-rendszerek és -készülékek. Színmérések és értelmezésük. 5. rész: Plazmakijelzős készülékek (IEC 61966-5:2008)
MSZT/MB 850
2009-11-01
9950 Ft
MSZ EN 60268-5:2003/A1:2009   Angol nyelvű!
Hangátviteli készülékek. 5. rész: Hangszórók (IEC 60268-5:2003/A1:2007)
MSZT/MB 850
2009-11-01
4080 Ft
MSZ EN 61883-1:2009   Angol nyelvű!
Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 1. rész: Általános előírások (IEC 61883-1:2008)
MSZT/MB 850
2009-11-01
11390 Ft
MSZ EN 62365:2009   Angol nyelvű!
Digitális hang. Digitális bemeneti/kimeneti interfész. Digitális beszédátvitel ATM-hálózatokon (IEC 62365:2009)
MSZT/MB 850
2009-10-01
9470 Ft
MSZ EN 62516-1:2009   Angol nyelvű!
A földfelszíni digitális multimédia-műsorszórás (T-DMB) vevőkészülékei. Alapvető követelmények (IEC 62516-1:2009)
MSZT/MB 850
2009-09-01
8540 Ft
MSZ EN 61094-2:2009   Angol nyelvű!
Elektroakusztika. Mérőmikrofonok. 2. rész: Elsődleges módszer a laboratóriumi etalonmikrofonok kölcsönösségi eljárásos nyomáskalibrálásához (IEC 61094-2:2009)
MSZT/MB 850
2009-09-01
11390 Ft
MSZ EN 301 790:2009   Angol nyelvű!
Digitális video-műsorszórás (DVB). Műholdas szétosztórendszerek interaktív csatornája
MSZT/MB 850
2009-08-01
21650 Ft
MSZ EN 302 544-2:2009   Angol nyelvű!
A 2 500 MHz-től 2 690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 2. rész: TDD felhasználói berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2009-08-01
10720 Ft
MSZ EN 302 752:2009   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Aktív radarcéltárgy-kiemelők. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2009-08-01
8540 Ft
MSZ EN 302 623:2009   Angol nyelvű!
Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3 400 MHz-től 3 800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Mobil végberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
MSZT/MB 850
2009-08-01
9060 Ft
MSZ EN 61606-3:2009   Angol nyelvű!
Audio- és audiovizuális készülékek. Digitális hangrészek. A hangjellemzők alapvető mérési módszerei. 3. rész: Professzionális alkalmazás (IEC 61606-3:2008)
MSZT/MB 850
2009-07-01
11390 Ft
MSZ EN 61883-8:2009   Angol nyelvű!
Közhasználatú audio-/videokészülékek. Digitális interfész. 8. rész: ITU-R BT.601 formátumú digitális videoadatok átvitele (IEC 61883-8:2008)
MSZT/MB 850
2009-07-01
11390 Ft
MSZ EN 60958-1:2009   Angol nyelvű!
Digitális audiointerfész. 1. rész: Általános előírások (IEC 60958-1:2008)
MSZT/MB 850
2009-06-01
9470 Ft