MSZT/MB 713   

Talajminőség és talajvédelem

A talaj kémiai, fizikai és biológiai vizsgálatai

Általános információk

Elnök: Dr. Ágoston Csaba
Elnök munkahelye: EZÜSTKŐ Mérnöki Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Elnökhelyettes:
Elnökhelyettes munkahelye:

Titkár: Csík Gabriella
Megalakulás: 1996. 05. 22.

Belépés a Műszaki Bizottságokba

Belépés

Vissza az MB-k listájára

Megtekintés

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

tel.: 06-1-456-6840


MB-hez kapcsolódó európai TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 444 A szilárd mátrixok környezeti jellemzése Environmental characterization of solid matrices

MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 190 Talajminőség Soil quality

MB-be belépett MSZT-tagszervezetek

MB-tagszervezet neve MB-tagszervezet képviselőjének neve
Agrárminisztérium Szabó Petra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Gruiz Katalin
EZÜSTKŐ Mérnöki Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Dr. Ágoston Csaba
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya Somfalvi Annamária
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Mérőközpont Vass István
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Holes Annamária
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Sztahura Erzsébet
Magyar Mérnöki Kamara Dr. Csenke Zoltánné
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Kovács-Seres Boglárka
Mertcontrol Hungary Kft. Horváth Imre
Nemzeti Akkreditáló Hatóság Stelczer Attila
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nagy Ágnes
Országos Meteorológiai Szolgálat Dr. Baranka Györgyi
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Kárpáti Marianna
Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rikker Tamás


MB-hez kapcsolódó szabványok

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ EN 16166:2022   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Az adszorbeált szervesen kötött halogének (AOX) meghatározása
MSZT/MB 713
2022-05-01
6930 Ft
MSZ CEN/TS 16800:2022   Magyar nyelvű!
Útmutató a fizikai-kémiai analitikai módszerek validálásához
MSZT/MB 713
2022-05-01
16130 Ft
MSZ EN ISO 24032:2022   Angol nyelvű!
Talajminőség. Csigák in situ tartása a szennyező anyagok biológiai felhalmozódásának megállapításához (ISO 24032:2021)
MSZT/MB 713
2022-05-01
16130 Ft
MSZ EN ISO 11916-3:2022   Angol nyelvű!
Talajminőség. Egyes robbanóanyagok és rokon vegyületeinek meghatározása. 3. rész: Folyadékkromatográfiás tandem-tömegspektrometriás módszer (LC-MS/MS) (ISO 11916-3:2021)
MSZT/MB 713
2022-02-01
10720 Ft
MSZ EN 15935:2022   Angol nyelvű!
Talaj, hulladék, kezelt biohulladék és iszap. Az izzítási veszteség meghatározása
MSZT/MB 713
2022-02-01
6050 Ft
MSZ CEN/TS 16188:2021   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS)
MSZT/MB 713
2021-11-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 12404:2021   Angol nyelvű!
Talaj és hulladék. Útmutató a szűrési módszerek kiválasztásához és alkalmazásához (ISO 12404:2021)
MSZT/MB 713
2021-11-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 15192:2021   Angol nyelvű!
Talaj és hulladék. A króm(VI) meghatározása szilárd anyagokban lúgos feltárással és ionkromatográfiával, majd spektrofotometriás detektálással (ISO 15192:2021)
MSZT/MB 713
2021-11-01
9950 Ft
MSZ CEN/TS 16188:2021   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS)
MSZT/MB 713
2021-11-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 23266:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyezett talajnak kitett oribatida atkák (Oppia nitens) szaporodásgátlását mérő teszt (ISO 23266:2020)
MSZT/MB 713
2021-08-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 23753-1:2019/A1:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 1. rész: Trifenil-tetrazólium-kloridos módszer (TTC). 1. módosítás (ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2021-05-01
4690 Ft
MSZ EN ISO 54321:2021   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék, iszap és hulladék. Elemek királyvizes feltárással oldható frakcióinak meghatározása (ISO 54321:2020)
MSZT/MB 713
2021-05-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 23753-2:2019/A1:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 2. rész: Jodotetrazólium-kloridos módszer (INT). 1. módosítás (ISO 23753- 2:2019/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2021-05-01
4690 Ft
MSZ EN 13656:2021   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék, iszap és hulladék. Az elemek meghatározását megelőző feltárás sósavas (HCl), salétromsavas (HNOˇ3^) és tetrafluor-borátos (HBFˇ4^) vagy hidrogén-fluoridos (HF) keverékkel
MSZT/MB 713
2021-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 16558-1:2015/A1:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kockázatalapú kőolaj-eredetű szénhidrogének. 1. rész: Illékony kőolaj-eredetű szénhidrogének alifás és aromás frakcióinak meghatározása gázkromatográfiával (statikus gőztér-analízises módszer). 1. módosítás (ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2021-02-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 21365:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. A potenciálisan szennyezett területek koncepcionális helyszínmodelljei (ISO 21365:2019)
MSZT/MB 713
2021-02-01
13900 Ft
MSZ EN 17322:2021   Angol nyelvű!
Környezeti szilárd mátrixok. Poliklórozott bifenilek (PCB) gázkromatográfiás meghatározása tömegszelektív detektálással (GC-MS) vagy elektronbefogásos detektálással (GC-ECD)
MSZT/MB 713
2021-02-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 11063:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. A DNS közvetlen kivonása talajból (ISO 11063:2020)
MSZT/MB 713
2021-02-01
7470 Ft
MSZ CEN/TS 15937:2021   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása
MSZT/MB 713
2021-01-01
5090 Ft
MSZ CEN/TS 15937:2021   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása
MSZT/MB 713
2021-01-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 17512-1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talaj minőségének meghatározása elkerüléses teszttel a vegyi anyagok viselkedésre gyakorolt hatása alapján. 1. rész: Teszt földigilisztákkal (Eisenia fetida és Eisenia andrei) (ISO 17512-1:2008)
MSZT/MB 713
2020-11-01
11390 Ft
MSZ EN ISO 17512-2:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talaj minőségének meghatározása elkerüléses teszttel a vegyi anyagok viselkedésre gyakorolt hatása alapján. 2. rész: Vizsgálat ugróvillásokkal (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)
MSZT/MB 713
2020-11-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 21479:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásainak meghatározása. Talajminőség-értékelés a növényi levelek zsírsavösszetételéből (ISO 21479:2019)
MSZT/MB 713
2020-11-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 20130:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Enzimaktivitás-mérés talajmintákban, kromogén szubsztrátokkal, mikrotiterlemezeken (ISO 20130:2018)
MSZT/MB 713
2020-11-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 29200:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A magasabb rendű növényekre gyakorolt genotoxikus hatások értékelése. Mikronukleusz-vizsgálat lóbabbal (Vicia faba) (ISO 29200:2013)
MSZT/MB 713
2020-11-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 15685:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A potenciális nitrifikáció és a nitrifikációgátlás meghatározása. Ammóniumoxidációs gyorsteszt (ISO 15685:2012)
MSZT/MB 713
2020-11-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 17155:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajmikroflóra abundanciájának és aktivitásának meghatározása légzési görbék alapján (ISO 17155:2012)
MSZT/MB 713
2020-11-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 18763:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok magasabb rendű növények csírázóképességére és korai növekedésére gyakorolt toxikus hatásainak meghatározása (ISO 18763:2016)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 21285:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajatka (Hypoaspis aculeifer) szaporodásgátlása talajszennyezés miatt (ISO 21285:2019)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 14239:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Laboratóriumi inkubációs rendszerek a talajban lévő szerves vegyi anyagok aerob feltételek mellett végbemenő mineralizációjának mérésére (ISO 14239:2017)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 21286:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Ökotoxikológiailag vizsgált fajok azonosítása DNS-vonalkódokkal (ISO 21286:2019)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 15473:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a talajban lévő szerves vegyi anyagok anaerob feltételek melletti biológiai lebonthatóságának laboratóriumi vizsgálatára (ISO 15473:2002)
MSZT/MB 713
2020-08-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 11074:2015/A1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szakszótár. 1. módosítás (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2020-08-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 25177:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szántóföldi talaj leírása (ISO 25177:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
16130 Ft
MSZ EN ISO 21268-4:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 4. rész: A pH hatása a kioldódásra kezdeti sav/lúg hozzáadással (ISO 21268-4:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 23611-3:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 3. rész: A televényférgek mintavétele és extrakciója (ISO 23611-3:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 28258:2013/A1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajjal kapcsolatos adatok digitális cseréje. 1. módosítás (ISO 28258:2013/Amd 1:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
11390 Ft
MSZ EN ISO 21268-1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 1. rész: Tételvizsgálat 2 l/kg száraz anyag folyadék- és szilárdfázis-arányának alkalmazásával (ISO 21268-1:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 11274:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A vízmegtartó képesség meghatározása. Laboratóriumi módszerek (ISO 11274:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 21268-3:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 3. rész: Felfelé áramlásos perkolációs vizsgálat (ISO 21268-3:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
13170 Ft
MSZ EN ISO 21268-2:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 2. rész: Tételvizsgálat 10 l/kg száraz anyag folyadék- és szilárdfázis-arányának alkalmazásával (ISO 21268-2:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 23470:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az effektív kationcsere-kapacitás (CEC) és a kicserélhető kationok meghatározása hexamin-kobalt-triklorid-oldattal (ISO 23470:2018)
MSZT/MB 713
2019-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 23753-1:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 1. rész: Trifenil-tetrazólium-kloridos módszer (TTC) (ISO 23753-1:2019)
MSZT/MB 713
2019-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 23753-2:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 2. rész: Jodotetrazólium-kloridos módszer (INT) (ISO 23753- 2:2019)
MSZT/MB 713
2019-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 19258:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a háttérértékek meghatározásához (ISO 19258:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 16133:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató monitoringprogramok kidolgozására és fenntartására (ISO 16133:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 15175:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyezett talaj jellemzése a felszín alatti vizek védelme szempontjából (ISO 15175:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 23161:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Egyes szerves ónvegyületek meghatározása. Gázkromatográfiás módszer (ISO 23161:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
11390 Ft
MSZ EN 16190:2019   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. A dioxinok, furánok és a dioxinhoz hasonló poliklórozott bifenilek meghatározása nagy felbontású tömegszelektív detektálású gázkromatográfiával (HR GC-MS)
MSZT/MB 713
2019-04-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 15952:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a fiatal szárazföldi csigákra (Helicidák). A talajszennyezés növekedésre gyakorolt hatásainak meghatározása (ISO 15952:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
13170 Ft
MSZ EN ISO 23611-1:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 1. rész: A földigiliszták kézi válogatása és extrakciója (ISO 23611-1:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 11260:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A tényleges kationcsere-kapacitás és a bázistelítettségi szint meghatározása bárium-klorid-oldattal (ISO 11260:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
7470 Ft
MSZ EN 16181:2018   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása gázkromatográfiával (GC) és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)
MSZT/MB 713
2018-11-01
11980 Ft
MSZ EN 16181:2018   Magyar nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása gázkromatográfiával (GC) és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)
MSZT/MB 713
2018-11-01
11390 Ft
MSZ EN ISO 14254:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A kicserélhető aciditás meghatározása bárium-klorid-oldat kivonószerrel (ISO 14254:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 17601:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kiválasztott mikrobiális génszekvenciák gyakoriságának becslése kvantitatív PCR-re, a talajból közvetlenül kinyert DNS-ből (ISO 17601:2016)
MSZT/MB 713
2018-07-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 18187:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kontaktvizsgálat szilárd mintákhoz az Arthrobacter globiformis dehidrogenáz-aktivitásával (ISO 18187:2016)
MSZT/MB 713
2018-07-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 18311:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajszennyező anyagok hatásainak vizsgálata a talajlakó szervezetek táplálkozási aktivitásával. Bait-lamina teszt (ISO 18311:2016)
MSZT/MB 713
2018-07-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 11508:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A részecskesűrűség meghatározása (ISO 11508:2017)
MSZT/MB 713
2018-05-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 11504:2017   Angol nyelvű!
Talajminőség. A kőolaj-eredetű szénhidrogének talajra gyakorolt hatásának kiértékelése (ISO 11504:2017)
MSZT/MB 713
2017-12-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 11272:2017   Angol nyelvű!
Talajminőség. A száraz-térfogattömeg (-térfogatsúly) meghatározása (ISO 11272:2017)
MSZT/MB 713
2017-07-01
8020 Ft
MSZ EN 16171:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása induktív csatolású plazma sugárforrású tömegspektrometriával (ICP-MS)
MSZT/MB 713
2017-03-01
8540 Ft
MSZ EN 16175-1:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A higany meghatározása. 1. rész: Hideg gőzös atomabszorpciós spektrometria (CV-AAS)
MSZT/MB 713
2017-03-01
6050 Ft
MSZ EN 16170:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása induktív csatolású plazma sugárforrású optikai emissziós spektrometriával (ICP-OES)
MSZT/MB 713
2017-03-01
8540 Ft
MSZ EN 16175-2:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A higany meghatározása. 2. rész: Hideg gőzös atomfluoreszcens spektrometria (CV-AFS)
MSZT/MB 713
2017-03-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 22155:2016   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az illékony aromás, a halogénezett szénhidrogének és a kiválasztott éterek gázkromatográfiás meghatározása. Statikus gőztér-analízises módszer (ISO 22155:2016)
MSZT/MB 713
2016-08-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 15009:2016   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az illékony aromás szénhidrogének, a naftalin és az illékony halogénezett szénhidrogének gázkromatográfiás meghatározása. A kihajtáscsapdázás módszere termikus deszorpcióval (ISO 15009:2016)
MSZT/MB 713
2016-08-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 16558-1:2016   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kockázatalapú kőolaj-eredetű szénhidrogének. 1. rész: Illékony kőolaj-eredetű szénhidrogének alifás és aromás frakcióinak meghatározása gázkromatográfiával (statikus gőztér-analízises módszer) (ISO 16558-1:2015)
MSZT/MB 713
2016-02-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 11268-1:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a földigilisztákra. 1. rész: Az akut toxicitás meghatározása Eisenia fetida/Eisenia andrei fajokkal (ISO 11268-1:2012)
MSZT/MB 713
2015-12-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 11268-2:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a földigilisztákra. 2. rész: Az Eisenia fetida/Eisenia andrei faj reprodukciójára gyakorolt hatások meghatározása (ISO 11268-2:2012)
MSZT/MB 713
2015-12-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 11268-3:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a földigilisztákra. 3. rész: Útmutató a hatások meghatározására helyszíni körülmények között (ISO 11268-3:2014)
MSZT/MB 713
2015-12-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 13196:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szűrt talajok kiválasztott elemeinek energiadiszperziós röntgenfluoreszcenciás spektrometriával való meghatározása kézi vagy hordozható eszközzel (ISO 13196:2013)
MSZT/MB 713
2015-11-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 11074:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szakszótár (ISO 11074:2015)
MSZT/MB 713
2015-11-01
28860 Ft
MSZ EN ISO 16198:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. Növényalapú teszt a nyomelemek környezeti biológiai hasznosíthatóságának értékelésére a növényekben (ISO 16198:2015)
MSZT/MB 713
2015-05-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 17184:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szén és nitrogén meghatározása közeli infravörös spektrometriával (NIRS) (ISO 17184:2014)
MSZT/MB 713
2014-09-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 11461:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajvíztartalom térfogathányadkénti meghatározása légmentesen zárható mintatartó edénnyel. Gravimetriás módszer (ISO 11461:2001)
MSZT/MB 713
2014-07-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 11275:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A telítetlen talaj hidraulikus vezetőképességének és a vízmegtartó képességének meghatározása. Wind-féle párolgásos módszer (ISO 11275:2004)
MSZT/MB 713
2014-07-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 18772:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásait követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz (ISO 18772:2008)
MSZT/MB 713
2014-07-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 10693:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A karbonáttartalom meghatározása. Térfogatos módszer (ISO 10693:1995)
MSZT/MB 713
2014-07-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 11276:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A pórusvíz nyomásának meghatározása. Tenziometrikus módszer (ISO 11276:1995)
MSZT/MB 713
2014-07-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16387:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok hatása a televényférgekre (Enchytraeus sp.) A szaporodásra gyakorolt hatások meghatározása (ISO 16837:2014)
MSZT/MB 713
2014-05-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 11267:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az ugróvillások (Folsomia candida) szaporodásgátlása talajszennyezés miatt (ISO 11267:2014)
MSZT/MB 713
2014-05-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 14238:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Biológiai módszerek. A nitrogénmineralizáció és a nitrifikáció meghatározása talajban, valamint a vegyi anyagok ezen folyamatokra gyakorolt hatása (ISO 14238:2012)
MSZT/MB 713
2014-03-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 28258:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajjal kapcsolatos adatok digitális cseréje (ISO 28258:2013)
MSZT/MB 713
2014-03-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 23611-6:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 6. rész: Útmutató mintavételi programok tervezéséhez talajlakó gerinctelenekkel (ISO 23611-6:2012)
MSZT/MB 713
2013-10-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 17380:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az összes cianid és a könnyen felszabadítható cianid meghatározása. Folyamatos áramlásos elemzési módszer (ISO 17380:2013)
MSZT/MB 713
2013-10-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 11269-2:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásának meghatározása. 2. rész: A szennyezett talaj hatása a magasabb rendű növények kikelésére és korai növekedésére (ISO 11269-2:2012)
MSZT/MB 713
2013-07-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 23611-5:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajlakó gerinctelenek mintavétele. 5. rész: A talajlakó makrogerinctelenek mintavétele és extrakciója (ISO 23611-5:2011)
MSZT/MB 713
2013-07-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 10930:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. A víz hatásának kitett talajaggregátumok stabilitásának mérése (ISO 10930:2012)
MSZT/MB 713
2013-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 11269-1:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásának meghatározása. 1. rész: A gyökérnövekedés-gátlás mérési módszere (ISO 11269-1:2012)
MSZT/MB 713
2013-05-01
8100 Ft
MSZ EN 16173:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek oldott frakcióinak salétromsavas feltárása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15933:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15934:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. A száraz maradék vagy a víztartalom meghatározása után a szárazanyag-tartalom kiszámítása
MSZT/MB 713
2013-03-01
7470 Ft
MSZ EN 15933:2013   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 16168:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Az összes nitrogén meghatározása szárazégetéses módszerrel
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15934:2013   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. A száraz maradék vagy a víztartalom meghatározása után a szárazanyag-tartalom kiszámítása
MSZT/MB 713
2013-03-01
8020 Ft
MSZ EN 15936:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. Az összes szerves szén (TOC) meghatározása szárazégetéssel
MSZT/MB 713
2013-03-01
8540 Ft
MSZ EN 16169:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A Kjeldahl-nitrogén meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
6050 Ft
MSZ EN 16179:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Útmutató a minta előkezeléséhez
MSZT/MB 713
2013-03-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 12782-2:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 2. rész: Kristályos vas-oxidok és -hidroxidok ditionitos extrakciója (ISO 12782-2:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 12782-4:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 4. rész: A humusztartalom extrakciója szilárd mintákból (ISO 12782-4:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 12782-3:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 3. rész: Alumínium-oxidok és -hidroxidok ammónium-oxalátos/oxálsavas extrakciója (ISO 12782-3:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 12782-5:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 5. rész: A humusztartalom extrakciója vizes mintákból (ISO 12782-5:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 12782-1:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 1. rész: Amorf vas-oxidok és -hidroxidok aszkorbinsavas extrakciója (ISO 12782-1:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 20963:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok hatásai a rovarlárvákra (Oxythyrea funesta). Az akut toxicitás meghatározása (ISO 20963:2005)
MSZT/MB 713
2012-01-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 22030:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Biológiai módszerek. Krónikus toxicitás a magasabb rendű növényekben (ISO 22030:2005)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 23611-2:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 2. rész: A mikro-arthropodok (Collembola és Acarina) mintavétele és extrakciója (ISO 23611-2:2006)
MSZT/MB 713
2012-01-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 23611-4:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele.4. rész: A talajlakó fonalférgek mintavétele, extrakciója és azonosítása (ISO 23611-4:2007)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 16703:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás meghatározása a Cˇ10^-Cˇ40^ tartományban (ISO 16703:2004)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16072:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Laboratóriumi módszerek a mikrobiális talajlégzés meghatározására (ISO 16072:2002)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 22892:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a célvegyületek gázkromatográfiás és tömegspektometriás meghatározásához (ISO 22892:2006)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 17402:2012   Angol nyelvű!
Követelmények és útmutató a talajokban és talajanyagokban található szennyező anyagok biológiai hozzáférhetőségének értékelésére alkalmazott módszerek kiválasztására és alkalmazására (ISO 17402:2008)
MSZT/MB 713
2012-01-01
11390 Ft
MSZ 21470-105:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 105. rész: A szénhidrogén-tartalom meghatározása 36–220 °C forráspont-tartományban gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2009-10-01
6930 Ft
MSZ 21470-93:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálat. 93. rész: Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása
MSZT/MB 713
2009-10-01
7470 Ft
MSZ 21470-97:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 97. rész: A klór-fenolok meghatározása
MSZT/MB 713
2009-09-01
7470 Ft
MSZ 21470-96:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 96. rész: A fenolok meghatározása GC-MS módszerrel
MSZT/MB 713
2009-09-01
6530 Ft
MSZ 21470-101:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 101. rész: Triazin típusú herbicidek meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2009-09-01
5520 Ft
MSZ 21470-104:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 104. rész: Fenoxi-karbonsav típusú herbicidek meghatározása
MSZT/MB 713
2009-09-01
5520 Ft
MSZ 21470-94:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálat. 94. rész: Az extrahálható szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás meghatározása 160-520 °C forrásponttartományban
MSZT/MB 713
2009-08-01
9950 Ft
MSZ ISO 18512:2009   Magyar nyelvű!
Talajminőség. A talajminták hosszú és rövid távú tárolásának útmutatója
MSZT/MB 713
2009-01-01
7470 Ft
MSZ ISO 18512:2009   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajminták hosszú és rövid távú tárolásának útmutatója
MSZT/MB 713
2009-01-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16720:2007   Angol nyelvű!
Talajminőség. A minták elemzést megelőző előkezelése fagyasztva szárítással (ISO 16720:2005)
MSZT/MB 713
2007-09-01
4690 Ft
MSZ 21470-50:2006   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(VI)tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
2006-05-01
9950 Ft
MSZ 21470-108:2006   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 108. rész: Apoláris oldószerrel extrahálható, halogéntartalmú szerves vegyületek (EOX) meghatározása
MSZT/MB 713
2006-01-01
6930 Ft
MSZE 20361:2004   Magyar nyelvű!
Útmutató környezetvédelmi talaj- és vízvizsgálatokhoz. A szénhidrogének meghatározására vonatkozó analitikai szabványok és eljárások áttekintése
MSZT/MB 713
2004-09-01
14720 Ft
MSZ 21470-102:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Szerves foszforsavészter típusú peszticidek meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-04-01
6050 Ft
MSZ 21470-103:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbamát típusú hatóanyagok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-03-01
5090 Ft
MSZ 21470-95:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Tri-, tetra-, penta-, hexaklór-benzol-tartalom meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-03-01
9470 Ft
MSZ 21470-100:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Poliklór-dibenzo-p-dioxinok és poliklór-dibenzofuránok meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-03-01
10720 Ft
MSZ ISO 11266:2004   Magyar nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a talajban levő szerves vegyi anyagok aerob feltételek melletti biológiai lebonthatóságának laboratóriumi vizsgálatára
MSZT/MB 713
2004-01-01
5520 Ft
MSZ ISO 14240-1:2003   Magyar nyelvű!
Talajminőség. A talaj mikrobiális biomasszájának meghatározása. 1. rész: Szubsztrátindukált respirációs módszer
MSZT/MB 713
2003-10-01
4690 Ft
MSZ ISO 14240-2:2003   Magyar nyelvű!
Talajminőség. A talaj mikrobiális biomasszájának meghatározása. 2. rész: Gőzextrakciós módszer
MSZT/MB 713
2003-06-01
6530 Ft
MSZ 21470-1:1998   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálat. Mintavétel
MSZT/MB 713
1998-08-01
5520 Ft
MSZ 21470-92:1998   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Illékony aromás szénhidrogének meghatározása
MSZT/MB 713
1998-04-01
3700 Ft
MSZ 21470-5:1994   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az aktinit PK-, az aktinit DT-, a prometrin és a terbutilazin tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1994-10-01
4080 Ft
MSZ 21470-86:1994   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A terbaciltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1994-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-85:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A trifluralintartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1994-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-81:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A glufozinátammónium-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1993-09-15
3700 Ft
MSZ 21470-89:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A kaptántartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1993-06-01
4080 Ft
MSZ 21470-88:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Pseudomonas fluorescens talajtoxicitási teszt
MSZT/MB 713
1993-03-01
3700 Ft
MSZ 21470-83:1992   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A cianidtartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1993-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-87:1990   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj nemionos tenzidtartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1991-09-15
3220 Ft
MSZ 21470-79:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj anionos tenzidtartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1990-07-01
3220 Ft
MSZ 21470-80:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A bromoxyniltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1990-03-15
3700 Ft
MSZ 21470-8:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A 2,4-D-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1990-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-78:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok és talajvizek szervesoldószerextrakt-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1989-12-15
3700 Ft
MSZ 21470-9:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az MCPA-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-12-15
4080 Ft
MSZ 21470-77:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Mikrobiológiai vizsgálatok
MSZT/MB 713
1989-05-01
6050 Ft
MSZ 21470-68:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 3,6-diklór-pikolinsav-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-02-15
4690 Ft
MSZ 21470-66:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diklobeniltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-73:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fluazifop-butil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-67:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. DNOC-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-12-01
4690 Ft
MSZ 21470-76:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Paraquáttartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-75:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diquáttartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-12-01
4080 Ft
MSZ-08-1933-21:1986   Magyar nyelvű!
Talajvizsgálatok nagy teljesítményű műszersoron. A talaj összes kloridtartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1987-07-15
3700 Ft
MSZ 21470-74:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Alaklórtartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-06-15
4080 Ft
MSZ 21470-71:1986   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Benomiltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-70:1986   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fenitrotiontartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1986-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-72:1986   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbariltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1986-07-15
4080 Ft
MSZ 21470-69:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Dalapon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1986-04-15
4080 Ft
MSZ 21470-64:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Triklórfontartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-11-01
4080 Ft
MSZ 21470-65:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Acetoklór-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-60:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. DNBP-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-10-15
5090 Ft
MSZ 21470-63:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Malation-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-53:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Propanil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-05-15
4080 Ft
MSZ 21470-61:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Kloridazon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-05-15
4080 Ft
MSZ 21470-58:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Bentiokarb-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-03-15
4080 Ft
MSZ-08-1788:1984   Magyar nyelvű!
A talaj szivárgási tényezőjének helyszíni mérése
MSZT/MB 713
1985-03-15
8020 Ft
MSZ 21470-41:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metamitron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-03-15
4080 Ft
MSZ 21470-56:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Flamprop-izopropil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-02-15
4690 Ft
MSZ 21470-62:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Dimetoát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-45:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Butilát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-57:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Cikloát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-11-01
4690 Ft
MSZ 21470-54:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Molinát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-10-15
4690 Ft
MSZ 21470-59:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klóroxuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-13:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klórtal-metil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-55:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Benzoilpropetil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-09-01
4690 Ft
MSZ 21470-44:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Propizamid-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-08-01
4080 Ft
MSZ-08-1931:1984   Magyar nyelvű!
Szennyes hulladékokkal kezelt talajok mikrobiológiai állapotának jellemzése cellulózteszttel
MSZT/MB 713
1984-08-01
3700 Ft
MSZ 21470-49:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Etofumezát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-05-01
4080 Ft
MSZ 21470-48:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Bentazon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-04-15
4080 Ft
MSZ 21470-47:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Brómfenoxim-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-04-01
4690 Ft
MSZ 21470-46:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diklofop-metil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-03-15
4080 Ft
MSZ 21470-40:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metilparation-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-52:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok szervesanyag-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1984-02-01
3700 Ft
MSZ 21470-51:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok kötöttségének meghatározása
MSZT/MB 713
1983-12-15
3700 Ft
MSZ 21470-42:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metobromuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-43:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metabenztiazuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-10-15
4690 Ft
MSZ 21470-39:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Terbutrin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-09-01
4690 Ft
MSZ 21470-38:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Terbumeton-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-08-15
4080 Ft
MSZ 21470-34:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Etoprop-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-07-01
4080 Ft
MSZ 21470-35:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diazinon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-06-15
4690 Ft
MSZ 21470-37:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klorinol-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-06-15
4690 Ft
MSZ 21470-33:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Szekbumeton-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-05-01
4690 Ft
MSZ 21470-36:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Glifozát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-05-01
4690 Ft
MSZ 21470-30:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az etálfluralin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-04-15
4080 Ft
MSZ 21470-32:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Oxamil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-04-01
3700 Ft
MSZ 21470-23:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Amitráz-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-03-15
4080 Ft
MSZ 21470-28:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Dezmedifam-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-27:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 2,4-DP-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-12-15
5090 Ft
MSZ 21470-31:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Lenacil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-12-15
4080 Ft
MSZ 21470-26:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klórbromuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-24:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Terbufosz-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-11-01
4690 Ft
MSZ 21470-29:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metolaklór-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-10-15
4690 Ft
MSZ 21470-25:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Ciánazin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-10-01
4690 Ft
MSZ 21470-22:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metribuzin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-10-01
4690 Ft
MSZ 21470-19:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metmerkapturon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-05-15
4080 Ft
MSZ 21470-20:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. MCPB-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-03-01
4690 Ft
MSZ 21470-11:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fenmedifám-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-11-15
4080 Ft
MSZ 21470-16:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Forát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-11-15
4080 Ft
MSZ 21470-15:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fonofosz-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-21:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Benefin- és trifluralin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-10-01
4080 Ft
MSZ 21470-14:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Aldikarb-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-10-01
4080 Ft
MSZ 21470-12:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. EPTC-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-08-15
4690 Ft
MSZ 21470-10:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Propaklór-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-05-01
4080 Ft
MSZ 21470-6:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbofurán meghatározása
MSZT/MB 713
1981-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-7:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Monolinuron, diuron és klórtoluron tartalmú, karbamid típusú gyomirtó szerek meghatározása
MSZT/MB 713
1980-12-15
4080 Ft
MSZ 21470-3:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Lindán-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1980-11-15
4690 Ft
MSZ-08-0452:1980   Magyar nyelvű!
Nagyteljesítményű műszersorok alkalmazása talajvizsgálatokban. A talaj szerves széntartalmának mennyiségi meghatározása Contiflo műszersoron
MSZT/MB 713
1980-11-15
4690 Ft
MSZ 21470-4:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Endoszulfán-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1980-10-15
4690 Ft
MSZ-08-0214-2:1978   Magyar nyelvű!
A talaj kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása. Laboratóriumi vizsgálatok
MSZT/MB 713
1979-01-15
5090 Ft
MSZ-08-0206-2:1978   Magyar nyelvű!
A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok. (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (yˇ1^-érték) és kicserélődési aciditás (yˇ2^-érték))
MSZT/MB 713
1978-12-24
5520 Ft
MSZ-08-0206-1:1978   Magyar nyelvű!
A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Általános előírások. A talajminta előkészítése
MSZT/MB 713
1978-12-24
3220 Ft
MSZ-08-0214-1:1978   Magyar nyelvű!
A talaj kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása. Általános előírások. Kivonatkészítés
MSZT/MB 713
1978-12-15
3220 Ft
MSZ-08-0213-2:1978   Magyar nyelvű!
A talaj vízben oldható sóinak minőségi és mennyiségi meghatározása. Laboratóriumi vizsgálatok
MSZT/MB 713
1978-09-15
8020 Ft
MSZ-08-0213-1:1978   Magyar nyelvű!
A talaj vízben oldható sóinak minőségi és mennyiségi meghatározása. Általános előírások. Kivonatok készítése
MSZT/MB 713
1978-09-15
3700 Ft
MSZ-08-0210:1977   Magyar nyelvű!
A talaj szerves szén tartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1978-03-15
4080 Ft