MSZT/MB 713   

Talajminőség és talajvédelem

Talajminőség vizsgálata; Talajtan, Talajminőség és talajtan általában; A talaj kémiai, fizikai és biológiai vizsgálatai

Általános információk

Elnök: Dr. Ágoston Csaba
Elnök munkahelye: EZÜSTKŐ Mérnöki Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Elnökhelyettes:
Elnökhelyettes munkahelye:

Titkár: Csík Gabriella
Megalakulás: 1996. 05. 22.

Belépés a Műszaki Bizottságokba

Belépés

Vissza az MB-k listájára

Megtekintés

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

tel.: 06-1-456-6840


MB-hez kapcsolódó európai TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 345 Talajok jellemzése Characterization of soils
CEN/TC 444 A szilárd mátrixok környezeti jellemzése Environmental characterization of solid matrices

MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 190 Talajminőség Soil quality

MB-be belépett MSZT-tagszervezetek

MB-tagszervezet neve MB-tagszervezet képviselőjének neve
Agrárminisztérium Szabó Petra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Gruiz Katalin
Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Jakab Tamás
EZÜSTKŐ Mérnöki Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Dr. Ágoston Csaba
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya dr. Solymosné Dr. Majzik Etelka
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Mérőközpont Vass István
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Holes Annamária
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Sztahura Erzsébet
Magyar Mérnöki Kamara Dr. Csenke Zoltánné
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Kondorosi Gabriella
Mertcontrol Hungary Kft. Horváth Imre
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kucsera Sándor
Országos Meteorológiai Szolgálat Dr. Baranka Györgyi
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Kárpáti Marianna
Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Rikker Tamás


MB-hez kapcsolódó szabványok

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ CEN/TS 16188:2021   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS)
MSZT/MB 713
2021-11-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 12404:2021   Angol nyelvű!
Talaj és hulladék. Útmutató a szűrési módszerek kiválasztásához és alkalmazásához (ISO 12404:2021)
MSZT/MB 713
2021-11-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 15192:2021   Angol nyelvű!
Talaj és hulladék. A króm(VI) meghatározása szilárd anyagokban lúgos feltárással és ionkromatográfiával, majd spektrofotometriás detektálással (ISO 15192:2021)
MSZT/MB 713
2021-11-01
9950 Ft
MSZ CEN/TS 16188:2021   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása királyvízben és salétromsavban történő feltárás után. Láng-atomabszorpciós spektrometriás módszer (FAAS)
MSZT/MB 713
2021-11-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 23266:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyezett talajnak kitett oribatida atkák (Oppia nitens) szaporodásgátlását mérő teszt (ISO 23266:2020)
MSZT/MB 713
2021-08-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 23753-1:2019/A1:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 1. rész: Trifenil-tetrazólium-kloridos módszer (TTC). 1. módosítás (ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2021-05-01
4690 Ft
MSZ EN ISO 54321:2021   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék, iszap és hulladék. Elemek királyvizes feltárással oldható frakcióinak meghatározása (ISO 54321:2020)
MSZT/MB 713
2021-05-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 23753-2:2019/A1:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 2. rész: Jodotetrazólium-kloridos módszer (INT). 1. módosítás (ISO 23753- 2:2019/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2021-05-01
4690 Ft
MSZ EN 13656:2021   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék, iszap és hulladék. Az elemek meghatározását megelőző feltárás sósavas (HCl), salétromsavas (HNOˇ3^) és tetrafluor-borátos (HBFˇ4^) vagy hidrogén-fluoridos (HF) keverékkel
MSZT/MB 713
2021-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 16558-1:2015/A1:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kockázatalapú kőolaj-eredetű szénhidrogének. 1. rész: Illékony kőolaj-eredetű szénhidrogének alifás és aromás frakcióinak meghatározása gázkromatográfiával (statikus gőztér-analízises módszer). 1. módosítás (ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2021-02-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 21365:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. A potenciálisan szennyezett területek koncepcionális helyszínmodelljei (ISO 21365:2019)
MSZT/MB 713
2021-02-01
13900 Ft
MSZ EN 17322:2021   Angol nyelvű!
Környezeti szilárd mátrixok. Poliklórozott bifenilek (PCB) gázkromatográfiás meghatározása tömegszelektív detektálással (GC-MS) vagy elektronbefogásos detektálással (GC-ECD)
MSZT/MB 713
2021-02-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 11063:2021   Angol nyelvű!
Talajminőség. A DNS közvetlen kivonása talajból (ISO 11063:2020)
MSZT/MB 713
2021-02-01
7470 Ft
MSZ CEN/TS 15937:2021   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása
MSZT/MB 713
2021-01-01
5090 Ft
MSZ CEN/TS 15937:2021   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása
MSZT/MB 713
2021-01-01
5520 Ft
MSZ EN ISO 17512-1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talaj minőségének meghatározása elkerüléses teszttel a vegyi anyagok viselkedésre gyakorolt hatása alapján. 1. rész: Teszt földigilisztákkal (Eisenia fetida és Eisenia andrei) (ISO 17512-1:2008)
MSZT/MB 713
2020-11-01
11390 Ft
MSZ EN ISO 17512-2:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talaj minőségének meghatározása elkerüléses teszttel a vegyi anyagok viselkedésre gyakorolt hatása alapján. 2. rész: Vizsgálat ugróvillásokkal (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)
MSZT/MB 713
2020-11-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 21479:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásainak meghatározása. Talajminőség-értékelés a növényi levelek zsírsavösszetételéből (ISO 21479:2019)
MSZT/MB 713
2020-11-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 20130:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Enzimaktivitás-mérés talajmintákban, kromogén szubsztrátokkal, mikrotiterlemezeken (ISO 20130:2018)
MSZT/MB 713
2020-11-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 29200:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A magasabb rendű növényekre gyakorolt genotoxikus hatások értékelése. Mikronukleusz-vizsgálat lóbabbal (Vicia faba) (ISO 29200:2013)
MSZT/MB 713
2020-11-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 15685:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A potenciális nitrifikáció és a nitrifikációgátlás meghatározása. Ammóniumoxidációs gyorsteszt (ISO 15685:2012)
MSZT/MB 713
2020-11-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 17155:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajmikroflóra abundanciájának és aktivitásának meghatározása légzési görbék alapján (ISO 17155:2012)
MSZT/MB 713
2020-11-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 18763:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok magasabb rendű növények csírázóképességére és korai növekedésére gyakorolt toxikus hatásainak meghatározása (ISO 18763:2016)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 21285:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajatka (Hypoaspis aculeifer) szaporodásgátlása talajszennyezés miatt (ISO 21285:2019)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 14239:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Laboratóriumi inkubációs rendszerek a talajban lévő szerves vegyi anyagok aerob feltételek mellett végbemenő mineralizációjának mérésére (ISO 14239:2017)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 21286:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Ökotoxikológiailag vizsgált fajok azonosítása DNS-vonalkódokkal (ISO 21286:2019)
MSZT/MB 713
2020-08-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 15473:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a talajban lévő szerves vegyi anyagok anaerob feltételek melletti biológiai lebonthatóságának laboratóriumi vizsgálatára (ISO 15473:2002)
MSZT/MB 713
2020-08-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 11074:2015/A1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szakszótár. 1. módosítás (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)
MSZT/MB 713
2020-08-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 25177:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szántóföldi talaj leírása (ISO 25177:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
16130 Ft
MSZ EN ISO 21268-4:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 4. rész: A pH hatása a kioldódásra kezdeti sav/lúg hozzáadással (ISO 21268-4:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 23611-3:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 3. rész: A televényférgek mintavétele és extrakciója (ISO 23611-3:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 28258:2013/A1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajjal kapcsolatos adatok digitális cseréje. 1. módosítás (ISO 28258:2013/Amd 1:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
11390 Ft
MSZ EN ISO 21268-1:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 1. rész: Tételvizsgálat 2 l/kg száraz anyag folyadék- és szilárdfázis-arányának alkalmazásával (ISO 21268-1:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 11274:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A vízmegtartó képesség meghatározása. Laboratóriumi módszerek (ISO 11274:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 21268-3:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 3. rész: Felfelé áramlásos perkolációs vizsgálat (ISO 21268-3:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
13170 Ft
MSZ EN ISO 21268-2:2020   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásai az azt követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz. 2. rész: Tételvizsgálat 10 l/kg száraz anyag folyadék- és szilárdfázis-arányának alkalmazásával (ISO 21268-2:2019)
MSZT/MB 713
2020-05-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 23470:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az effektív kationcsere-kapacitás (CEC) és a kicserélhető kationok meghatározása hexamin-kobalt-triklorid-oldattal (ISO 23470:2018)
MSZT/MB 713
2019-08-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 23753-1:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 1. rész: Trifenil-tetrazólium-kloridos módszer (TTC) (ISO 23753-1:2019)
MSZT/MB 713
2019-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 23753-2:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Dehidrogenáz-aktivitás talajokban. 2. rész: Jodotetrazólium-kloridos módszer (INT) (ISO 23753- 2:2019)
MSZT/MB 713
2019-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 19258:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a háttérértékek meghatározásához (ISO 19258:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 16133:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató monitoringprogramok kidolgozására és fenntartására (ISO 16133:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 15175:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyezett talaj jellemzése a felszín alatti vizek védelme szempontjából (ISO 15175:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 23161:2019   Angol nyelvű!
Talajminőség. Egyes szerves ónvegyületek meghatározása. Gázkromatográfiás módszer (ISO 23161:2018)
MSZT/MB 713
2019-04-01
11390 Ft
MSZ EN 16190:2019   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. A dioxinok, furánok és a dioxinhoz hasonló poliklórozott bifenilek meghatározása nagy felbontású tömegszelektív detektálású gázkromatográfiával (HR GC-MS)
MSZT/MB 713
2019-04-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 15952:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a fiatal szárazföldi csigákra (Helicidák). A talajszennyezés növekedésre gyakorolt hatásainak meghatározása (ISO 15952:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
13170 Ft
MSZ EN ISO 23611-1:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 1. rész: A földigiliszták kézi válogatása és extrakciója (ISO 23611-1:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 11260:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A tényleges kationcsere-kapacitás és a bázistelítettségi szint meghatározása bárium-klorid-oldattal (ISO 11260:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
7470 Ft
MSZ EN 16181:2018   Angol nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása gázkromatográfiával (GC) és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)
MSZT/MB 713
2018-11-01
11980 Ft
MSZ EN 16181:2018   Magyar nyelvű!
Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) meghatározása gázkromatográfiával (GC) és nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)
MSZT/MB 713
2018-11-01
11390 Ft
MSZ EN ISO 14254:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A kicserélhető aciditás meghatározása bárium-klorid-oldat kivonószerrel (ISO 14254:2018)
MSZT/MB 713
2018-11-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 17601:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kiválasztott mikrobiális génszekvenciák gyakoriságának becslése kvantitatív PCR-re, a talajból közvetlenül kinyert DNS-ből (ISO 17601:2016)
MSZT/MB 713
2018-07-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 18187:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kontaktvizsgálat szilárd mintákhoz az Arthrobacter globiformis dehidrogenáz-aktivitásával (ISO 18187:2016)
MSZT/MB 713
2018-07-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 18311:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajszennyező anyagok hatásainak vizsgálata a talajlakó szervezetek táplálkozási aktivitásával. Bait-lamina teszt (ISO 18311:2016)
MSZT/MB 713
2018-07-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 11508:2018   Angol nyelvű!
Talajminőség. A részecskesűrűség meghatározása (ISO 11508:2017)
MSZT/MB 713
2018-05-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 11504:2017   Angol nyelvű!
Talajminőség. A kőolaj-eredetű szénhidrogének talajra gyakorolt hatásának kiértékelése (ISO 11504:2017)
MSZT/MB 713
2017-12-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 11272:2017   Angol nyelvű!
Talajminőség. A száraz-térfogattömeg (-térfogatsúly) meghatározása (ISO 11272:2017)
MSZT/MB 713
2017-07-01
8020 Ft
MSZ EN 16171:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása induktív csatolású plazma sugárforrású tömegspektrometriával (ICP-MS)
MSZT/MB 713
2017-03-01
8540 Ft
MSZ EN 16175-1:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A higany meghatározása. 1. rész: Hideg gőzös atomabszorpciós spektrometria (CV-AAS)
MSZT/MB 713
2017-03-01
6050 Ft
MSZ EN 16170:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek meghatározása induktív csatolású plazma sugárforrású optikai emissziós spektrometriával (ICP-OES)
MSZT/MB 713
2017-03-01
8540 Ft
MSZ EN 16175-2:2017   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A higany meghatározása. 2. rész: Hideg gőzös atomfluoreszcens spektrometria (CV-AFS)
MSZT/MB 713
2017-03-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 22155:2016   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az illékony aromás, a halogénezett szénhidrogének és a kiválasztott éterek gázkromatográfiás meghatározása. Statikus gőztér-analízises módszer (ISO 22155:2016)
MSZT/MB 713
2016-08-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 15009:2016   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az illékony aromás szénhidrogének, a naftalin és az illékony halogénezett szénhidrogének gázkromatográfiás meghatározása. A kihajtáscsapdázás módszere termikus deszorpcióval (ISO 15009:2016)
MSZT/MB 713
2016-08-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 16558-1:2016   Angol nyelvű!
Talajminőség. Kockázatalapú kőolaj-eredetű szénhidrogének. 1. rész: Illékony kőolaj-eredetű szénhidrogének alifás és aromás frakcióinak meghatározása gázkromatográfiával (statikus gőztér-analízises módszer) (ISO 16558-1:2015)
MSZT/MB 713
2016-02-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 11268-1:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a földigilisztákra. 1. rész: Az akut toxicitás meghatározása Eisenia fetida/Eisenia andrei fajokkal (ISO 11268-1:2012)
MSZT/MB 713
2015-12-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 11268-2:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a földigilisztákra. 2. rész: Az Eisenia fetida/Eisenia andrei faj reprodukciójára gyakorolt hatások meghatározása (ISO 11268-2:2012)
MSZT/MB 713
2015-12-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 11268-3:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok hatása a földigilisztákra. 3. rész: Útmutató a hatások meghatározására helyszíni körülmények között (ISO 11268-3:2014)
MSZT/MB 713
2015-12-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 13196:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szűrt talajok kiválasztott elemeinek energiadiszperziós röntgenfluoreszcenciás spektrometriával való meghatározása kézi vagy hordozható eszközzel (ISO 13196:2013)
MSZT/MB 713
2015-11-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 11074:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szakszótár (ISO 11074:2015)
MSZT/MB 713
2015-11-01
28860 Ft
MSZ EN ISO 16198:2015   Angol nyelvű!
Talajminőség. Növényalapú teszt a nyomelemek környezeti biológiai hasznosíthatóságának értékelésére a növényekben (ISO 16198:2015)
MSZT/MB 713
2015-05-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 17184:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szén és nitrogén meghatározása közeli infravörös spektrometriával (NIRS) (ISO 17184:2014)
MSZT/MB 713
2014-09-01
6050 Ft
MSZ EN ISO 11461:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajvíztartalom térfogathányadkénti meghatározása légmentesen zárható mintatartó edénnyel. Gravimetriás módszer (ISO 11461:2001)
MSZT/MB 713
2014-07-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 11275:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A telítetlen talaj hidraulikus vezetőképességének és a vízmegtartó képességének meghatározása. Wind-féle párolgásos módszer (ISO 11275:2004)
MSZT/MB 713
2014-07-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 18772:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a talajok és talajszerű anyagok kioldási eljárásait követő kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz (ISO 18772:2008)
MSZT/MB 713
2014-07-01
10720 Ft
MSZ EN ISO 10693:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A karbonáttartalom meghatározása. Térfogatos módszer (ISO 10693:1995)
MSZT/MB 713
2014-07-01
5090 Ft
MSZ EN ISO 11276:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. A pórusvíz nyomásának meghatározása. Tenziometrikus módszer (ISO 11276:1995)
MSZT/MB 713
2014-07-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16387:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok hatása a televényférgekre (Enchytraeus sp.) A szaporodásra gyakorolt hatások meghatározása (ISO 16837:2014)
MSZT/MB 713
2014-05-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 11267:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az ugróvillások (Folsomia candida) szaporodásgátlása talajszennyezés miatt (ISO 11267:2014)
MSZT/MB 713
2014-05-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 14238:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Biológiai módszerek. A nitrogénmineralizáció és a nitrifikáció meghatározása talajban, valamint a vegyi anyagok ezen folyamatokra gyakorolt hatása (ISO 14238:2012)
MSZT/MB 713
2014-03-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 28258:2014   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajjal kapcsolatos adatok digitális cseréje (ISO 28258:2013)
MSZT/MB 713
2014-03-01
13900 Ft
MSZ EN ISO 23611-6:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 6. rész: Útmutató mintavételi programok tervezéséhez talajlakó gerinctelenekkel (ISO 23611-6:2012)
MSZT/MB 713
2013-10-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 17380:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. Az összes cianid és a könnyen felszabadítható cianid meghatározása. Folyamatos áramlásos elemzési módszer (ISO 17380:2013)
MSZT/MB 713
2013-10-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 11269-2:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásának meghatározása. 2. rész: A szennyezett talaj hatása a magasabb rendű növények kikelésére és korai növekedésére (ISO 11269-2:2012)
MSZT/MB 713
2013-07-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 23611-5:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajlakó gerinctelenek mintavétele. 5. rész: A talajlakó makrogerinctelenek mintavétele és extrakciója (ISO 23611-5:2011)
MSZT/MB 713
2013-07-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 10930:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. A víz hatásának kitett talajaggregátumok stabilitásának mérése (ISO 10930:2012)
MSZT/MB 713
2013-07-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 11269-1:2013   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok talajflórára gyakorolt hatásának meghatározása. 1. rész: A gyökérnövekedés-gátlás mérési módszere (ISO 11269-1:2012)
MSZT/MB 713
2013-05-01
8100 Ft
MSZ EN 16173:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Elemek oldott frakcióinak salétromsavas feltárása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15933:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15934:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. A száraz maradék vagy a víztartalom meghatározása után a szárazanyag-tartalom kiszámítása
MSZT/MB 713
2013-03-01
7470 Ft
MSZ EN 15935:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. Az izzítási veszteség meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15933:2013   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A pH meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 16168:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Az összes nitrogén meghatározása szárazégetéses módszerrel
MSZT/MB 713
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 15934:2013   Magyar nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. A száraz maradék vagy a víztartalom meghatározása után a szárazanyag-tartalom kiszámítása
MSZT/MB 713
2013-03-01
8020 Ft
MSZ EN 15936:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék, talaj és hulladék. Az összes szerves szén (TOC) meghatározása szárazégetéssel
MSZT/MB 713
2013-03-01
8540 Ft
MSZ EN 16166:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Az adszorbeálható szervesen kötött halogének (AOX) meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
6930 Ft
MSZ EN 16169:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. A Kjeldahl-nitrogén meghatározása
MSZT/MB 713
2013-03-01
6050 Ft
MSZ EN 16179:2013   Angol nyelvű!
Iszap, kezelt biohulladék és talaj. Útmutató a minta előkezeléséhez
MSZT/MB 713
2013-03-01
11980 Ft
MSZ EN ISO 12782-2:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 2. rész: Kristályos vas-oxidok és -hidroxidok ditionitos extrakciója (ISO 12782-2:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 12782-4:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 4. rész: A humusztartalom extrakciója szilárd mintákból (ISO 12782-4:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 12782-3:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 3. rész: Alumínium-oxidok és -hidroxidok ammónium-oxalátos/oxálsavas extrakciója (ISO 12782-3:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 12782-5:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 5. rész: A humusztartalom extrakciója vizes mintákból (ISO 12782-5:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 12782-1:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajok és anyagok alkotóelemei kioldódásának és képződésének geokémiai modellezési paraméterei. 1. rész: Amorf vas-oxidok és -hidroxidok aszkorbinsavas extrakciója (ISO 12782-1:2012)
MSZT/MB 713
2012-10-01
6530 Ft
MSZ EN ISO 20963:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Szennyező anyagok hatásai a rovarlárvákra (Oxythyrea funesta). Az akut toxicitás meghatározása (ISO 20963:2005)
MSZT/MB 713
2012-01-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 22030:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Biológiai módszerek. Krónikus toxicitás a magasabb rendű növényekben (ISO 22030:2005)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 23611-2:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele. 2. rész: A mikro-arthropodok (Collembola és Acarina) mintavétele és extrakciója (ISO 23611-2:2006)
MSZT/MB 713
2012-01-01
6930 Ft
MSZ EN ISO 23611-4:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Talajlakó gerinctelenek mintavétele.4. rész: A talajlakó fonalférgek mintavétele, extrakciója és azonosítása (ISO 23611-4:2007)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 16703:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. A szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás meghatározása a Cˇ10^-Cˇ40^ tartományban (ISO 16703:2004)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16072:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Laboratóriumi módszerek a mikrobiális talajlégzés meghatározására (ISO 16072:2002)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 22892:2012   Angol nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a célvegyületek gázkromatográfiás és tömegspektometriás meghatározásához (ISO 22892:2006)
MSZT/MB 713
2012-01-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 17402:2012   Angol nyelvű!
Követelmények és útmutató a talajokban és talajanyagokban található szennyező anyagok biológiai hozzáférhetőségének értékelésére alkalmazott módszerek kiválasztására és alkalmazására (ISO 17402:2008)
MSZT/MB 713
2012-01-01
11390 Ft
MSZ 21470-105:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 105. rész: A szénhidrogén-tartalom meghatározása 36–220 °C forráspont-tartományban gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2009-10-01
6930 Ft
MSZ 21470-93:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálat. 93. rész: Illékony halogénezett szénhidrogének meghatározása
MSZT/MB 713
2009-10-01
7470 Ft
MSZ 21470-97:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 97. rész: A klór-fenolok meghatározása
MSZT/MB 713
2009-09-01
7470 Ft
MSZ 21470-96:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 96. rész: A fenolok meghatározása GC-MS módszerrel
MSZT/MB 713
2009-09-01
6530 Ft
MSZ 21470-101:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 101. rész: Triazin típusú herbicidek meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2009-09-01
5520 Ft
MSZ 21470-104:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 104. rész: Fenoxi-karbonsav típusú herbicidek meghatározása
MSZT/MB 713
2009-09-01
5520 Ft
MSZ 21470-94:2009   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálat. 94. rész: Az extrahálható szénhidrogén-tartalom gázkromatográfiás meghatározása 160-520 °C forrásponttartományban
MSZT/MB 713
2009-08-01
9950 Ft
MSZ ISO 18512:2009   Magyar nyelvű!
Talajminőség. A talajminták hosszú és rövid távú tárolásának útmutatója
MSZT/MB 713
2009-01-01
7470 Ft
MSZ ISO 18512:2009   Angol nyelvű!
Talajminőség. A talajminták hosszú és rövid távú tárolásának útmutatója
MSZT/MB 713
2009-01-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 16720:2007   Angol nyelvű!
Talajminőség. A minták elemzést megelőző előkezelése fagyasztva szárítással (ISO 16720:2005)
MSZT/MB 713
2007-09-01
4690 Ft
MSZ 21470-50:2006   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm(VI)tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
2006-05-01
9950 Ft
MSZ 21470-108:2006   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 108. rész: Apoláris oldószerrel extrahálható, halogéntartalmú szerves vegyületek (EOX) meghatározása
MSZT/MB 713
2006-01-01
6930 Ft
MSZE 20361:2004   Magyar nyelvű!
Útmutató környezetvédelmi talaj- és vízvizsgálatokhoz. A szénhidrogének meghatározására vonatkozó analitikai szabványok és eljárások áttekintése
MSZT/MB 713
2004-09-01
14720 Ft
MSZ 21470-102:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Szerves foszforsavészter típusú peszticidek meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-04-01
6050 Ft
MSZ 21470-103:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbamát típusú hatóanyagok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-03-01
5090 Ft
MSZ 21470-95:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Tri-, tetra-, penta-, hexaklór-benzol-tartalom meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-03-01
9470 Ft
MSZ 21470-100:2004   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Poliklór-dibenzo-p-dioxinok és poliklór-dibenzofuránok meghatározása gázkromatográfiás-tömegspektrometriás módszerrel
MSZT/MB 713
2004-03-01
10720 Ft
MSZ ISO 11266:2004   Magyar nyelvű!
Talajminőség. Útmutató a talajban levő szerves vegyi anyagok aerob feltételek melletti biológiai lebonthatóságának laboratóriumi vizsgálatára
MSZT/MB 713
2004-01-01
5520 Ft
MSZ ISO 14240-1:2003   Magyar nyelvű!
Talajminőség. A talaj mikrobiális biomasszájának meghatározása. 1. rész: Szubsztrátindukált respirációs módszer
MSZT/MB 713
2003-10-01
4690 Ft
MSZ ISO 14240-2:2003   Magyar nyelvű!
Talajminőség. A talaj mikrobiális biomasszájának meghatározása. 2. rész: Gőzextrakciós módszer
MSZT/MB 713
2003-06-01
6530 Ft
MSZ 21470-1:1998   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálat. Mintavétel
MSZT/MB 713
1998-08-01
5520 Ft
MSZ 21470-92:1998   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Illékony aromás szénhidrogének meghatározása
MSZT/MB 713
1998-04-01
3700 Ft
MSZ 21470-5:1994   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az aktinit PK-, az aktinit DT-, a prometrin és a terbutilazin tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1994-10-01
4080 Ft
MSZ 21470-86:1994   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A terbaciltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1994-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-85:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A trifluralintartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1994-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-81:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A glufozinátammónium-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1993-09-15
3700 Ft
MSZ 21470-89:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A kaptántartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1993-06-01
4080 Ft
MSZ 21470-88:1993   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Pseudomonas fluorescens talajtoxicitási teszt
MSZT/MB 713
1993-03-01
3700 Ft
MSZ 21470-83:1992   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A cianidtartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1993-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-87:1990   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj nemionos tenzidtartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1991-09-15
3220 Ft
MSZ 21470-79:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A talaj anionos tenzidtartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1990-07-01
3220 Ft
MSZ 21470-80:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A bromoxyniltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1990-03-15
3700 Ft
MSZ 21470-8:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. A 2,4-D-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1990-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-78:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok és talajvizek szervesoldószerextrakt-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1989-12-15
3700 Ft
MSZ 21470-9:1989   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az MCPA-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-12-15
4080 Ft
MSZ 21470-77:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Mikrobiológiai vizsgálatok
MSZT/MB 713
1989-05-01
6050 Ft
MSZ 21470-68:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 3,6-diklór-pikolinsav-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-02-15
4690 Ft
MSZ 21470-66:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diklobeniltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-73:1988   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fluazifop-butil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1989-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-67:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. DNOC-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-12-01
4690 Ft
MSZ 21470-76:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Paraquáttartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-75:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diquáttartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-12-01
4080 Ft
MSZ-08-1933-21:1986   Magyar nyelvű!
Talajvizsgálatok nagy teljesítményű műszersoron. A talaj összes kloridtartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1987-07-15
3700 Ft
MSZ 21470-74:1987   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Alaklórtartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-06-15
4080 Ft
MSZ 21470-71:1986   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Benomiltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1987-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-70:1986   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fenitrotiontartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1986-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-72:1986   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbariltartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1986-07-15
4080 Ft
MSZ 21470-69:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Dalapon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1986-04-15
4080 Ft
MSZ 21470-64:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Triklórfontartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-11-01
4080 Ft
MSZ 21470-65:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Acetoklór-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-60:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. DNBP-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-10-15
5090 Ft
MSZ 21470-63:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Malation-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-53:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Propanil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-05-15
4080 Ft
MSZ 21470-61:1985   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Kloridazon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-05-15
4080 Ft
MSZ 21470-58:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Bentiokarb-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-03-15
4080 Ft
MSZ-08-1788:1984   Magyar nyelvű!
A talaj szivárgási tényezőjének helyszíni mérése
MSZT/MB 713
1985-03-15
8020 Ft
MSZ 21470-41:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metamitron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-03-15
4080 Ft
MSZ 21470-56:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Flamprop-izopropil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-02-15
4690 Ft
MSZ 21470-62:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Dimetoát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1985-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-45:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Butilát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-57:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Cikloát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-11-01
4690 Ft
MSZ 21470-54:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Molinát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-10-15
4690 Ft
MSZ 21470-59:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klóroxuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-13:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klórtal-metil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-55:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Benzoilpropetil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-09-01
4690 Ft
MSZ 21470-44:1984   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Propizamid-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-08-01
4080 Ft
MSZ-08-1931:1984   Magyar nyelvű!
Szennyes hulladékokkal kezelt talajok mikrobiológiai állapotának jellemzése cellulózteszttel
MSZT/MB 713
1984-08-01
3700 Ft
MSZ 21470-49:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Etofumezát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-05-01
4080 Ft
MSZ 21470-48:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Bentazon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-04-15
4080 Ft
MSZ 21470-47:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Brómfenoxim-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-04-01
4690 Ft
MSZ 21470-46:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diklofop-metil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-03-15
4080 Ft
MSZ 21470-40:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metilparation-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1984-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-52:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok szervesanyag-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1984-02-01
3700 Ft
MSZ 21470-51:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Talajok kötöttségének meghatározása
MSZT/MB 713
1983-12-15
3700 Ft
MSZ 21470-42:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metobromuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-43:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metabenztiazuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-10-15
4690 Ft
MSZ 21470-39:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Terbutrin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-09-01
4690 Ft
MSZ 21470-38:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Terbumeton-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-08-15
4080 Ft
MSZ 21470-34:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Etoprop-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-07-01
4080 Ft
MSZ 21470-35:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Diazinon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-06-15
4690 Ft
MSZ 21470-37:1983   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klorinol-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-06-15
4690 Ft
MSZ 21470-33:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Szekbumeton-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-05-01
4690 Ft
MSZ 21470-36:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Glifozát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-05-01
4690 Ft
MSZ 21470-30:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az etálfluralin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-04-15
4080 Ft
MSZ 21470-32:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Oxamil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-04-01
3700 Ft
MSZ 21470-23:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Amitráz-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-03-15
4080 Ft
MSZ 21470-28:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Dezmedifam-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1983-02-15
4080 Ft
MSZ 21470-27:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 2,4-DP-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-12-15
5090 Ft
MSZ 21470-31:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Lenacil-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-12-15
4080 Ft
MSZ 21470-26:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Klórbromuron-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-12-01
4080 Ft
MSZ 21470-24:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Terbufosz-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-11-01
4690 Ft
MSZ 21470-29:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metolaklór-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-10-15
4690 Ft
MSZ 21470-25:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Ciánazin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-10-01
4690 Ft
MSZ 21470-22:1982   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metribuzin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-10-01
4690 Ft
MSZ 21470-19:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Metmerkapturon-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-05-15
4080 Ft
MSZ 21470-20:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. MCPB-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1982-03-01
4690 Ft
MSZ 21470-11:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fenmedifám-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-11-15
4080 Ft
MSZ 21470-16:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Forát-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-11-15
4080 Ft
MSZ 21470-15:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Fonofosz-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-10-15
4080 Ft
MSZ 21470-21:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Benefin- és trifluralin-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-10-01
4080 Ft
MSZ 21470-14:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Aldikarb-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-10-01
4080 Ft
MSZ 21470-12:1981   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. EPTC-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-08-15
4690 Ft
MSZ 21470-10:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Propaklór-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1981-05-01
4080 Ft
MSZ 21470-6:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Karbofurán meghatározása
MSZT/MB 713
1981-01-01
4080 Ft
MSZ 21470-7:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Monolinuron, diuron és klórtoluron tartalmú, karbamid típusú gyomirtó szerek meghatározása
MSZT/MB 713
1980-12-15
4080 Ft
MSZ 21470-3:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Lindán-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1980-11-15
4690 Ft
MSZ-08-0452:1980   Magyar nyelvű!
Nagyteljesítményű műszersorok alkalmazása talajvizsgálatokban. A talaj szerves széntartalmának mennyiségi meghatározása Contiflo műszersoron
MSZT/MB 713
1980-11-15
4690 Ft
MSZ 21470-4:1980   Magyar nyelvű!
Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Endoszulfán-tartalom meghatározása
MSZT/MB 713
1980-10-15
4690 Ft
MSZ-08-0214-2:1978   Magyar nyelvű!
A talaj kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása. Laboratóriumi vizsgálatok
MSZT/MB 713
1979-01-15
5090 Ft
MSZ-08-0206-2:1978   Magyar nyelvű!
A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálatok. (pH-érték, szódában kifejezett fenolftalein lúgosság, vízben oldható összes só, hidrolitos (yˇ1^-érték) és kicserélődési aciditás (yˇ2^-érték))
MSZT/MB 713
1978-12-24
5520 Ft
MSZ-08-0206-1:1978   Magyar nyelvű!
A talaj egyes kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Általános előírások. A talajminta előkészítése
MSZT/MB 713
1978-12-24
3220 Ft
MSZ-08-0214-1:1978   Magyar nyelvű!
A talaj kicserélhető kationjainak minőségi és mennyiségi meghatározása. Általános előírások. Kivonatkészítés
MSZT/MB 713
1978-12-15
3220 Ft
MSZ-08-0213-2:1978   Magyar nyelvű!
A talaj vízben oldható sóinak minőségi és mennyiségi meghatározása. Laboratóriumi vizsgálatok
MSZT/MB 713
1978-09-15
8020 Ft
MSZ-08-0213-1:1978   Magyar nyelvű!
A talaj vízben oldható sóinak minőségi és mennyiségi meghatározása. Általános előírások. Kivonatok készítése
MSZT/MB 713
1978-09-15
3700 Ft
MSZ-08-0210:1977   Magyar nyelvű!
A talaj szerves szén tartalmának meghatározása
MSZT/MB 713
1978-03-15
4080 Ft