MSZT/MB 102   

Cement és mész

A cementek terminológiája, fogalommeghatározásai; a kőművescementek követelményei, megfelelőségi feltételei és vizsgálati módszerei; az építési meszek követelményei, megfelelőségi feltételei és vizsgálati mdószerei; a megfelelőség értékelés feladatai; az általános és különleges tulajdonságú cementek osztályozása, követelményei és vizságlati módszerei; a hidraulikus útépítési kötőanyagok; hidraulikus meszek követelményei.

Általános információk

Elnök: Sas László
Elnök munkahelye: Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyára

Elnökhelyettes: Dr. Gável Viktória
Elnökhelyettes munkahelye: Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

Titkár: Szendy Csabáné
Megalakulás: 1996. 05. 22.

Belépés a Műszaki Bizottságokba

Belépés

Vissza az MB-k listájára

Megtekintés

Kapcsolat

szabvtit@mszt.hu

tel.: 06-1-456-6840


MB-hez kapcsolódó európai TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
CEN/TC 51 Cement és építési mész Cement and building limes

MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

Azonosító jele Neve magyarul Neve angolul
ISO/TC 74 Cement és mész Cement and lime - STANDBY

MB-be belépett MSZT-tagszervezetek

MB-tagszervezet neve MB-tagszervezet képviselőjének neve
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Kopecskó Katalin
CEMKUT Kft. Dr. Freiler-Nagy Ágnes
DANUCEM Magyarország Kft. Dr. Szilágyi Tamás
Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyára Khirer Attila
Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyára Sas László
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Reichert László
Innovációs és Technológiai Minisztérium Dr. Mastala Zoltán
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Szabó Krisztián
LAFARGE Cement Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kiss Gábor
Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség Dr. Gável Viktória
Saint-Gobain Hungary Kft. Széplaki Imre
Szilikátipari Tudományos Egyesület Sopronyi Gábor
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Szelestey László


MB-hez kapcsolódó szabványok

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ 4717:2021   Magyar nyelvű!
A cementek CaSOˇ4^-tartalmú kötésszabályozó anyagai
MSZT/MB 102
2021-12-01
6930 Ft
MSZ EN 459-2:2021   Angol nyelvű!
Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek
MSZT/MB 102
2021-11-01
14720 Ft
MSZ EN 197-5:2021   Angol nyelvű!
Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement
MSZT/MB 102
2021-11-01
5520 Ft
MSZ EN 197-5:2021   Magyar nyelvű!
Cement. 5. rész: CEM II/C-M kompozit-portlandcement és CEM VI kompozitcement
MSZT/MB 102
2021-11-01
5520 Ft
MSZ CEN/TR 17365:2020   Magyar nyelvű!
A klinker Cˇ3^ A-tartalmának meghatározása a cement elemzéséből
MSZT/MB 102
2020-07-01
8020 Ft
MSZ EN 197-2:2020   Angol nyelvű!
Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése
MSZT/MB 102
2020-07-01
8020 Ft
MSZ CEN/TR 17365:2020   Angol nyelvű!
A klinker C3A-tartalmának meghatározási módszere a cement elemzéséből
MSZT/MB 102
2020-07-01
7470 Ft
MSZ CEN/TR 14245:2020   Magyar nyelvű!
Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány alkalmazásához
MSZT/MB 102
2020-07-01
10720 Ft
MSZ CEN/TR 14245:2020   Angol nyelvű!
Cement. Útmutató az EN 197-2 A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése szabvány alkalmazásához
MSZT/MB 102
2020-07-01
11390 Ft
MSZ EN 197-2:2020   Magyar nyelvű!
Cement. 2. rész: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése
MSZT/MB 102
2020-07-01
8020 Ft
MSZ EN 196-11:2019   Angol nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 11. rész: Hidratációs hő. Izoterm hővezetésű kalorimetriás módszer
MSZT/MB 102
2019-04-01
6930 Ft
MSZ EN 196-11:2019   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 11. rész: Hidratációs hő. Izotermikus hővezetési kalorimetriás módszer
MSZT/MB 102
2019-04-01
6530 Ft
MSZ EN 196-6:2019   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 6. rész: Az őrlési finomság meghatározása
MSZT/MB 102
2019-02-01
7470 Ft
MSZ EN 196-6:2019   Angol nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 6. rész: Az őrlési finomság meghatározása
MSZT/MB 102
2019-02-01
6930 Ft
MSZ CEN/TS 12390-9:2018   Magyar nyelvű!
A megszilárdult beton vizsgálata. 9. rész: Fagyállóság jégolvasztó sóval. Lehámlás
MSZT/MB 102
2018-07-01
9470 Ft
MSZ EN 13639:2017   Magyar nyelvű!
A mészkő összes szervesszén-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 102
2017-12-01
8540 Ft
MSZ EN 16908:2017   Magyar nyelvű!
Cement és építési mész. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. A termékkategóriára vonatkozó kiegészítő szabályok az EN 15804 szabványhoz
MSZT/MB 102
2017-08-01
8540 Ft
MSZ EN 413-2:2017   Angol nyelvű!
Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek
MSZT/MB 102
2017-05-01
7470 Ft
MSZ EN 196-3:2017   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a térfogat-állandóság meghatározása
MSZT/MB 102
2017-05-01
6530 Ft
MSZ EN 413-2:2017   Magyar nyelvű!
Kőművescement. 2. rész: Vizsgálati módszerek
MSZT/MB 102
2017-05-01
7470 Ft
MSZ EN 196-10:2016   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 10. rész: A cement vízoldható króm(VI)tartalmának meghatározása
MSZT/MB 102
2016-11-01
10720 Ft
MSZ EN 196-1:2016   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása
MSZT/MB 102
2016-09-01
9950 Ft
MSZ EN 196-1:2016   Angol nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása
MSZT/MB 102
2016-09-01
9950 Ft
MSZ EN 14216:2015   Magyar nyelvű!
Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei
MSZT/MB 102
2015-11-01
8540 Ft
MSZ EN 14216:2015   Angol nyelvű!
Cement. Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei
MSZT/MB 102
2015-11-01
8540 Ft
MSZ EN 459-1:2015   Angol nyelvű!
Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2015-11-01
13170 Ft
MSZ EN 13282-2:2015   Magyar nyelvű!
Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 2. rész: Szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2015-11-01
9950 Ft
MSZ EN 459-1:2015   Magyar nyelvű!
Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2015-11-01
13170 Ft
MSZ EN 13282-2:2015   Angol nyelvű!
Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 2. rész: Szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2015-11-01
9950 Ft
MSZ EN 15743:2010+A1:2015   Magyar nyelvű!
Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2015-10-01
9060 Ft
MSZ EN 15743:2010+A1:2015   Angol nyelvű!
Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2015-10-01
9060 Ft
MSZ EN 13282-3:2015   Magyar nyelvű!
Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A megfelelőség értékelése
MSZT/MB 102
2015-10-01
6530 Ft
MSZ EN 13282-3:2015   Angol nyelvű!
Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A megfelelőség értékelése
MSZT/MB 102
2015-10-01
6530 Ft
MSZ EN 459-3:2015   Magyar nyelvű!
Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése
MSZT/MB 102
2015-09-01
6530 Ft
MSZ 525-12:2014   Magyar nyelvű!
Cementek kémiai elemzése. 12. rész: A szabad mésztartalom meghatározása
MSZT/MB 102
2014-12-01
5090 Ft
MSZ 525-15:2014   Magyar nyelvű!
Cementek kémiai elemzése. 15. rész: A foszfor(V)-oxid-tartalom meghatározása
MSZT/MB 102
2014-12-01
4080 Ft
MSZ 525-17:2013   Magyar nyelvű!
Cementek kémiai elemzése. 17. rész. A Crˇ2^Oˇ3^-ban kifejezett összes krómtartalom meghatározása
MSZT/MB 102
2013-12-01
3700 Ft
MSZ EN 196-2:2013   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 2. rész: A cement kémiai elemzése
MSZT/MB 102
2013-12-01
12640 Ft
MSZ 525-18:2013   Magyar nyelvű!
Cementek kémiai elemzése. 18. rész: A vas(II)-oxid-tartalom meghatározása
MSZT/MB 102
2013-12-01
3700 Ft
MSZ 525-19:2013   Magyar nyelvű!
Cementek kémiai elemzése. 19. rész: A fluortartalom meghatározása
MSZT/MB 102
2013-12-01
4080 Ft
MSZ EN 13282-1:2013   Magyar nyelvű!
Hirdraulikus útépítési kötőanyagok. 1. rész: Nagy kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2013-09-01
8020 Ft
MSZ 4737-1:2013   Magyar nyelvű!
Különleges cementek. 1. rész: Mérsékelten szulfátálló cementek
MSZT/MB 102
2013-07-01
6050 Ft
MSZ 4737-2:2013   Magyar nyelvű!
Különleges cementek. 2. rész: Fehércementek
MSZT/MB 102
2013-07-01
5520 Ft
MSZ EN 197-1:2011   Magyar nyelvű!
Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei
MSZT/MB 102
2011-12-01
10720 Ft
MSZ EN 197-1:2011   Angol nyelvű!
Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei
MSZT/MB 102
2011-12-01
10720 Ft
MSZ CEN/TR 16142:2011   Magyar nyelvű!
Beton. A természetes környezetben megszilárdult beton jellemző kioldódási viselkedésének tanulmányozása
MSZT/MB 102
2011-11-01
13170 Ft
MSZ EN 413-1:2011   Magyar nyelvű!
Kőművescement. 1. rész: Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2011-09-01
8540 Ft
MSZ EN 196-5:2011   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 5. rész: A puccoláncementek puccolánosságának meghatározása
MSZT/MB 102
2011-09-01
5520 Ft
MSZ EN 15368:2008+A1:2011   Magyar nyelvű!
Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra. Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2011-01-01
8020 Ft
MSZ EN 196-8:2010   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 8. rész: Hidratációs hő. Oldásos módszer
MSZT/MB 102
2010-10-01
6050 Ft
MSZ EN 196-9:2010   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 9. rész: Hidratációs hő. Féladiabatikus módszer
MSZT/MB 102
2010-10-01
7470 Ft
MSZ CEN/TR 15177:2009   Magyar nyelvű!
A beton fagyállóságának vizsgálata. Belső szerkezeti károsodás
MSZT/MB 102
2009-10-01
9470 Ft
MSZ CEN/TR 15697:2009   Magyar nyelvű!
Cement. A szulfátállóság teljesítőképességi vizsgálata. Jelentés a jelenlegi helyzetről
MSZT/MB 102
2009-02-01
8540 Ft
MSZ CEN/TR 15678:2008   Magyar nyelvű!
Beton. Szabályozott veszélyes anyagok kibocsátása a talajba, talaj- és felszíni vízbe. A beton és a betontermékek új vagy még nem megengedett alkotórészeinek vizsgálati módszere
MSZT/MB 102
2008-08-01
9950 Ft
MSZ CEN/TR 15678:2008   Angol nyelvű!
Beton. Meghatározott veszélyes anyagok kibocsátása talajba, talaj- és felszíni vízbe. A beton és a betontermékek új vagy még nem megengedett alkotórészeinek vizsgálati módszere
MSZT/MB 102
2008-08-01
10720 Ft
MSZ EN 196-7:2008   Angol nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és minta-előkészítési módszerei
MSZT/MB 102
2008-05-01
7470 Ft
MSZ EN 196-7:2008   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 7. rész: A cement mintavételi és minta-előkészítési eljárásai
MSZT/MB 102
2008-05-01
6930 Ft
MSZ CEN/TR 196-4:2008   Magyar nyelvű!
Cementvizsgálati módszerek. 4. rész: Az alkotórészek mennyiségi meghatározása
MSZT/MB 102
2008-03-01
9060 Ft
MSZ EN 14647:2007   Magyar nyelvű!
Kalcium-aluminát cement. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZT/MB 102
2007-02-01
9470 Ft
MSZ CR 13933:2000   Magyar nyelvű!
Kőművescement.A bedolgozhatóság (kohézió) meghatározása
MSZT/MB 102
2000-12-01
8540 Ft
MSZ CR 13933:2000   Angol nyelvű!
Kőművescement. Bedolgozhatósági vizsgálat (összetartó képesség)
MSZT/MB 102
2000-12-01
8020 Ft
MSZ CR 12793:2000   Angol nyelvű!
A megszilárdult beton karbonizációs mélységének mérése
MSZT/MB 102
2000-11-01
13900 Ft