ICS – Szabványok nemzetközi osztályozási rendszere

75.100   75

Kenőanyagok, ipari olajok és a velük kapcsolatos termékek

Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozási rendszer, melynek segítségével az egyes szakterületekhez tartozó szabványok köre kikereshető. Az alcsoportokra való lebontás segíti a szakterületeken belüli tárgykör specifikus leszűkítését.

Válassza ki a kívánt szakterületet és kattintson a megfelelő ICS-kódra!

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ EN ISO 2719:2016/A1:2021   Angol nyelvű!
A lobbanáspont meghatározása. Pensky–Martens zárt tégelyes módszer. 1. módosítás: Hőmérő-korrekciók (ISO 2719:2016/Amd 1:2021)
MSZT/MB 706
2021-07-01
4690 Ft
MSZ ISO 2176:1995/Amd 1:2021   Magyar nyelvű!
Ásványolajtermékek. Kenőzsírok. A cseppenéspont meghatározása. 1. módosítás
MSZT/MB 706
2021-05-01
4690 Ft
MSZ EN 17181:2019   Angol nyelvű!
Kenőanyagok. Magasan adalékolt kenőanyagok aerob biológiai lebomlásának meghatározása vizes oldatban. COˇ2^-keletkezésen alapuló vizsgálati módszer
MSZT/MB 706
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 20623:2018   Angol nyelvű!
Ásványolaj és rokon termékek. Kenőanyagok EP- és kopásgátló tulajdonságainak meghatározása. Négygolyós módszer (európai körülmények) (ISO 20623:2017)
MSZT/MB 706
2018-07-01
8540 Ft
MSZ EN 12081:2018   Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Kenőzsírok
MSZT/MCS 302
2018-04-01
7470 Ft
MSZ EN 3021:2017   Angol nyelvű!
Repülés és űrhajózás. Grafit- és halogénmentes molibdén-diszulfid szárazfilm-kenőanyagok. Műszaki előírások
2017-11-01
6530 Ft
MSZ EN 16807:2017   Angol nyelvű!
Folyékony ásványolajtermékek. Biokenőanyagok. Biokenőanyagok és bioalapú kenőanyagok ismérvei és követelményei
MSZT/MB 706
2017-05-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 2719:2016   Magyar nyelvű!
A lobbanáspont meghatározása. Pensky–Martens zárt tégelyes módszer (ISO 2719:2016)
MSZT/MB 706
2016-12-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 2719:2016   Angol nyelvű!
A lobbanáspont meghatározása. Pensky–Martens zárt tégelyes módszer (ISO 2719:2016)
MSZT/MB 706
2016-12-01
9470 Ft
MSZ EN ISO 13503-6:2014   Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Kútkiképzési folyadékok és anyagok. 6. rész: A kútkiképzési folyadékok veszteségének mérési eljárása dinamikus feltételek mellett (ISO 13503-6:2014)
MSZT/MCS 333
2014-07-01
8790 Ft
MSZ EN 16028:2013   Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Kerék/sín súrlódás. A kerék és a pálya kenése
MSZT/MCS 302
2013-08-01
13900 Ft
MSZ EN 16143:2013   Angol nyelvű!
Ásványolajtermékek. A benz[a]pirén (BaP) és a különböző többgyűrűs aromás szénhidrogének (PAH) tartalmának meghatározása lágyítóolajokban. Dupla LC-tisztításos és GC/MS elemzéses eljárás
MSZT/MB 706
2013-05-01
8020 Ft
MSZ EN 61394:2012   Angol nyelvű!   Visszavont!
Szabadvezetékek. Csupasz alumínium-, ötvözött alumínium és acélvezetőkhöz használatos zsírokra vonatkozó követelmények (IEC 61394:2011)
MSZT/MB 845
2012-08-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 13503-1:2012   Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Kútkiképzési folyadékok és anyagok. 1. rész: A kútkiképzési folyadékok viszkozitásának mérése (ISO 13503-1:2011)
MSZT/MCS 333
2012-05-01
8540 Ft
MSZ EN 12081:2007+A1:2011   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak. Kenőzsírok
MSZT/MCS 302
2011-03-01
6930 Ft
MSZ EN 14865-2:2006+A2:2011   Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. A tengelyágy kenőzsírjai. 2. rész: A legfeljebb 200 km/h sebességű vasúti járművek mechanikus stabilitásának vizsgálati módszere
MSZT/MCS 302
2011-03-01
8020 Ft
MSZ EN 14865-1:2009+A1:2011   Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. A tengelyágy kenőzsírjai. 1. rész: A kenőképesség vizsgálati módszere
MSZT/MCS 302
2011-03-01
8020 Ft
MSZ EN ISO 13503-2:2006/A1:2010   Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Kútkiképzési folyadékok és anyagok. 2. rész: A hidraulikus rétegrepesztéskor és a kavicságyas szűréskor alkalmazott támaszanyag tulajdonságainak mérése. 1. módosítás: A B melléklet kiegészítése: Támaszanyag- előírások (ISO 13503-2:2006/Amd.1:2009)
MSZT/MCS 333
2010-07-01
4690 Ft
MSZ EN ISO 10416:2010   Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Fúrási öblítőfolyadékok. Laboratóriumi vizsgálatok (ISO 10416:2008)
MSZT/MCS 333
2010-07-01
17680 Ft
MSZ EN 14865-2:2006+A1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Kerékpártengelyágyak kenőzsírjai. 2. rész: A legfeljebb 200 km/h sebességű vasúti járművek mechanikus stabilitásának vizsgálati módszere
MSZT/MCS 302
2009-10-01
8020 Ft
MSZ EN 14865-1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak kenőzsírjai. 1. rész: A kenőképesség vizsgálati módszere
MSZT/MCS 302
2009-09-01
8020 Ft
MSZ EN 12081:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. (Tengely)csapágytokok. Kenőzsírok
MSZT/MCS 302
2008-06-01
6530 Ft
MSZ EN 12082:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. (Tengely)csapágytokok. A teljesítőképesség vizsgálata
MSZT/MCS 302
2008-06-01
9060 Ft
MSZ EN ISO 13503-2:2007   Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Kútkiképzési folyadékok és anyagok. 2. rész: A hidraulikus rétegrepesztéskor és a kavicságyas szűréskor alkalmazott támaszanyag tulajdonságainak mérése (ISO 13503-2:2006)
MSZT/MCS 333
2007-05-01
9950 Ft
MSZ EN ISO 13503-4:2007   Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Kútkiképzési folyadékok és anyagok. 4. rész: A hozzáfolyás-fokozás és a kavicsszűréses folyadékveszteség mérési módszere statikus feltételek mellett (ISO 13503-4:2006)
MSZT/MCS 333
2007-04-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 21469:2006   Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Kenőanyagok, amelyek a termékkel véletlenül érintkezhetnek. Higiéniai követelmények (ISO 21469:2006)
MSZT/MCS 209
2006-09-01
5520 Ft
MSZ EN 14865-2:2006   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Kerékpártengelyágyak kenőzsírjai. 2. rész: A legfeljebb 200 km/h sebességű vasúti járművek mechanikus stabilitásának vizsgálati módszere
MSZT/MB 302
2006-07-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 4263-4:2006   Angol nyelvű!
Ásványolaj és rokon termékek. Inhibitált olajok és folyadékok öregedési hajlamának meghatározása. TOST-vizsgálat. 4. rész: Fogaskerékolajokkal kapcsolatos eljárás (ISO 4263-4:2006)
MSZT/MB 706
2006-06-01
7470 Ft
MSZ EN ISO 4263-1:2005   Angol nyelvű!
Ásványolaj és rokon termékek. Inhibitált olajok és folyadékok öregedési hajlamának meghatározása. TOST-vizsgálat. 1. rész: Az ásványolajokkal kapcsolatos eljárás (ISO 4263-1:2003)
MSZT/MB 706
2005-05-01
8020 Ft
MSZ EN 61221:2005   Angol nyelvű!
Ásványolajtermékek és kenőanyagok. Triaril-foszfát-észter-alapú turbinaszabályozó folyadékok (ISO-L-TCD kategória). Követelmények (IEC 61221:2004)
MSZT/MB 824
2005-02-01
5520 Ft
MSZ EN 12766-3:2005   Angol nyelvű!
Ásványolajtermékek és használt olajok. A PCB-k és rokon termékek meghatározása. 3. rész: Poliklórozott terfenilek (PCT) és poliklórozott benzil-toluolok (PCBT) kimutatása és mennyiségi meghatározása gázkromatográfiával (GC), elektronbefogásos detektálással (ECD)
MSZT/MB 706
2005-02-01
8540 Ft
MSZ EN ISO 20623:2004   Angol nyelvű!   Visszavont!
Ásványolaj és rokon termékek. Folyadékok EP- és kopásgátló tulajdonságainak meghatározása. Négygolyós módszer (európai körülmények) (ISO 20623:2003)
MSZT/MB 706
2004-03-01
8020 Ft
MSZ EN 50326:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Szabadvezetékek vezetői. A zsírok jellemzői
MSZT/MB 845
2003-01-01
7470 Ft
MSZ EN 12766-2:2001   Angol nyelvű!
Ásványolajtermékek és használt olajok. A PCB-k és rokon vegyületek meghatározása. 2. rész: A poliklórozott-bifenil(PCB)-tartalom kiszámítása
MSZT/MB 706
2001-12-01
6930 Ft
MSZ EN 12081:2001   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúttechnika. Kerékpártengelyágyak. Kenőzsírok
MSZT/MB 302
2001-01-01
5520 Ft
MSZ EN 12081:2001   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Vasúttechnika. Kerékpártengelyágyak. Kenőzsírok
MSZT/MB 302
2001-01-01
6530 Ft
MSZ CR 13839:2000   Angol nyelvű!
Ásványolajtermékek. Az aromás jelleg meghatározása. ^13ˇ C mágneses magrezonancia-spektroszkópia (NMR)
MSZT/MB 706
2000-11-01
4690 Ft
MSZ EN 12766-1:2000   Angol nyelvű!
Ásványolajtermékek és használt olajok. A poliklórozott bifenilek (PCB) meghatározása. 1. rész: A PCB és a rokon vegyületek elválasztása és meghatározása gázkromatográfiás (GC) módszerrel, elektronbefogásos detektor (ECD) alkalmazásával
MSZT/MB 706
2000-11-01
9470 Ft
MSZ EN 12634:2000   Magyar nyelvű!
Ásványolajtermékek és kenőanyagok. A savszám meghatározása. Potenciometrikus titrálás nemvizes közegben
MSZT/MB 706
2000-10-01
5520 Ft
MSZ EN 61221:2000   Angol nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek és kenőanyagok. Triaril-foszfát-észter turbinafolyadékok (ISO-L-TCD osztály). Műszaki követelmények (IEC 61221:1993)
MSZT/MB 824
2000-02-01
6930 Ft
MSZ ISO 4263:1999   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek. Adalékolt ásványolajok. Oxidációs jellemzők meghatározsa
MSZT/MB 706
1999-06-01
6930 Ft
MSZ 18090-3:1998   Magyar nyelvű!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Védőolajok és a védőolajokból készített védőbevonatok általános követelményei
MSZT/MCS 907
1998-03-01
3220 Ft
MSZ EN 3026:1997   Angol nyelvű!
Repülés és űrhajózás. Száraz fóliakenőanyag vizsgálati módszerei. Korrózióvizsgálat acél próbatesteken
1997-11-01
3700 Ft
MSZ EN 377:1997   Magyar nyelvű!
Kenőanyagok éghető gázzal működő készülékekhez és azok szabályozóeszközeihez, kivéve az ipari folyamatokban használatos készülékeket
MSZT/MCS 309
1997-08-01
6930 Ft
MSZ ISO 2176:1996   Magyar nyelvű!
Ásványolajtermékek. Kenőzsírok. A cseppenéspont meghatározása
MSZT/MB 706
1996-07-01
4690 Ft
MSZ ISO 6295:1995   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek. Ásványolajok. Az olaj és a víz közötti határfelületi feszültség meghatározása. Gyűrűmódszer
MSZT/MB 706
1995-02-01
3700 Ft
MSZ ISO 2137:1995   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek. Kenőzsír és petrolátum. A kúppenetráció meghatározása
MSZT/MB 706
1995-02-01
6930 Ft
MSZ ISO 3448:1993   Magyar nyelvű!
Ipari kenőfolyadékok. ISO-viszkozitási osztályozás
MSZT/MB 706
1993-11-01
4080 Ft
MSZ ISO 8068:1993   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolaj-alapú, turbinákhoz való kenőolajok (ISO-L-TSA és ISO-L-TGA kategóriák) minőségi követelményei
MSZT/MB 706
1993-09-15
4690 Ft
MSZ ISO 6743-2:1992   Magyar nyelvű!
Kenőanyagok, ipari olajok, és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. F-család (orsócsapágyak, csapágyak és kiegészítő kapcsolók)
MSZT/MB 706
1992-05-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-1:1992   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. A-család (teljesen veszteséges rendszerek)
MSZT/MB 706
1992-05-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-9:1992   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. X-család (kenőzsírok)
MSZT/MB 706
1992-05-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-11:1992   Magyar nyelvű!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. P-család (préslégszerszámok)
MSZT/MB 706
1992-03-15
3700 Ft
MSZ 18090-4:1990   Magyar nyelvű!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Zsírszerű védőanyagok általános követelményei
MSZT/MCS 907
1991-07-01
3700 Ft
MSZ 18090-3:1990   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Védőolajok általános követelményei
1991-07-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-5:1990   Angol nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása T-család (turbinák)
1991-01-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-3B:1990   Angol nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. D-család (gáz- és hűtőkompresszorok)
1991-01-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-3A:1990   Angol nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. D-család (kompresszorok)
1991-01-01
4080 Ft
MSZ ISO 6743-8:1990   Angol nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. R-család (átmeneti korrózióvédelem)
1991-01-01
3700 Ft
MSZ ISO 6743-7:1990   Angol nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokon termékeik (L-osztály) osztályozása. M-család (fémmegmunkálás)
1991-01-01
4080 Ft
MSZ-09-60.0145:1990   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsírok szilárdanyag-, grafit- és/vagy molibdén(IV)-szulfid-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 706
1990-11-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0053-2:1990   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Zsírszerű átmeneti korrózióvédő anyagok. OLVIKOR 500 kenő- és védőanyag és OLVIKOR 505 grafitos kenő- és védőanyag
MSZT/MB 706
1990-11-01
3700 Ft
MSZ 11791-5:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokontermékeik (L-osztály) osztályozása. H-család (hidraulikus rendszerek)
MSZT/MB 706
1990-07-15
3700 Ft
MSZ 11791-1:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok, ipari olajok és rokontermékeik (L-osztály) osztályozása. Általános előírások
MSZT/MB 706
1990-07-15
3700 Ft
MSZ 11729:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsírok oldhatatlan mechanikai szennyeződésének meghatározása
MSZT/MB 706
1990-05-01
3700 Ft
MSZ 18091-28:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A ciklikusnedvesmeleg-állóság meghatározása
MSZT/MB 706
1990-04-01
3220 Ft
MSZ 18091-26:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A kézizzadságot közömbösítő hatás meghatározása
1990-04-01
3700 Ft
MSZ 18091-15:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Kenőzsírok korrózióvédő hatásának meghatározása SKF-Emcor módszerrel
MSZT/MB 706
1990-03-15
3700 Ft
MSZ-09-60.0047 T (1989-11)   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Közlekedési hajtóműolajok. Hixol sorozat
1989-12-15
4690 Ft
MSZ-09-60.0142:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Polimerrel adalékolt kenőolajok mechanikai igénybevétellel szembeni nyírásstabilitásának meghatározása dízel porlasztós eljárással
MSZT/MB 706
1989-11-15
4690 Ft
MSZ 18091-12:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A cseppenéspont és a penetráció meghatározása
MSZT/MB 706
1989-10-15
3700 Ft
MSZ 18091-2:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A védőhatás meghatározása
MSZT/MB 706
1989-10-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0053-1:1989   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Zsírszerű átmeneti korrózióvédő anyagok. OLVIKOR 518 védőzsír és OLVIKOR 530 oldószeres védőzsír
MSZT/MB 706
1989-09-15
3700 Ft
MSZ 991:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Műszerolajok
MSZT/MB 706
1989-07-15
3700 Ft
MSZ 2052:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Motorolajok látszólagos viszkozitásának meghatározása Cold-Cranking szimulátorral
MSZT/MB 706
1989-05-15
5090 Ft
MSZ 18090-7:1988   Magyar nyelvű!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Bitumenalapú védőanyagok általános követelményei
MSZT/MCS 907
1989-05-01
3700 Ft
MSZ 11790-1:1988   Magyar nyelvű!
Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók stabilitásának meghatározása
MSZT/MB 706
1989-03-15
3700 Ft
MSZ 11790-2:1988   Magyar nyelvű!
Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók habzási hajlamának meghatározása
MSZT/MB 706
1989-03-15
3220 Ft
MSZ 11790-3:1988   Magyar nyelvű!
Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók savval leválasztható olajtartalmának és megbonthatóságának meghatározása
MSZT/MB 706
1989-03-15
3700 Ft
MSZ 11790-4:1988   Magyar nyelvű!
Emulziós hűtő-kenő olajok vizsgálata. Emulziók korróziós hatásának vizsgálata
MSZT/MB 706
1989-03-15
3220 Ft
MSZ 19966:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Emulziós hűtő-kenő olajok forgácsoláshoz
1989-03-01
4080 Ft
MSZ-09-60.0144 T (1988-10)   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek. Kenőolajok és folyékony kenőanyagok berágódás- és kopásgátló tulajdonságainak meghatározása négygolyós készüléken
1988-12-15
8020 Ft
MSZ 11787:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ipari olajok és szintetikus folyadékok emulziószétválási hajlamának meghatározása
1988-11-01
4080 Ft
MSZ-09-60.0052:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Trikomplex kenőzsírok
1988-10-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0048:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Préslég-szerszámgépolajok
1988-10-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0049-1:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő olajok. Általános védőolajok
MSZT/MB 706
1988-10-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0049-2:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő olajok. Különleges védőolajok
MSZT/MB 706
1988-10-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0049-3:1988   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő olajok. Tárolási motorvédő olajok
MSZT/MB 706
1988-10-01
3700 Ft
MSZ 18091-5:1988   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A bevonat lecsúszási hajlamának meghatározása
MSZT/MCS 907
1988-09-01
3700 Ft
MSZ 18091-6:1988   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A bevonat hidegállóságának meghatározása
MSZT/MCS 907
1988-09-01
3700 Ft
MSZ 2049:1987   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyagok kopásgátló tulajdonságainak értékelése fogaskerék-rendszerű próbapadon
MSZT/MB 706
1988-07-01
6530 Ft
MSZ 18091-9:1987   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A vízkiszorító képesség meghatározása
MSZT/MCS 907
1988-05-01
3700 Ft
MSZ 11747:1987   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőolajok oxidációs stabilitásának meghatározása
MSZT/MB 706
1988-04-01
3700 Ft
MSZ 992:1987   Magyar nyelvű!   Visszavont!
AN jelű gépolajok
MSZT/MB 706
1987-12-01
3700 Ft
MSZ 18091-11:1987   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Az ujjnyomkorrózió elleni védőhatás mértékének meghatározása
MSZT/MCS 907
1987-10-01
3700 Ft
MSZ 19979:1987   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Csilleolaj
1987-09-15
3700 Ft
MSZ 18091-4:1987   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Emulzióképzési hajlam meghatározása
1987-06-15
3700 Ft
MSZ 2044:1986   Magyar nyelvű!
Ipari olajok levegőelváló képességének meghatározása
MSZT/MB 706
1987-04-15
4080 Ft
MSZ-05-22.6416:1986   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Látszólagos viszkozitás mérése Brookfield viszkoziméterrel
MSZT/MCS 907
1987-04-01
4690 Ft
MSZ 13102:1986   Magyar nyelvű!
Kenőolajok habzási jellemzőinek meghatározása
MSZT/MB 706
1987-03-01
5090 Ft
MSZ 2048:1986   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ipari olajok osztályozása a viszkozitás alapján
1986-12-15
4080 Ft
MSZ 2039:1986   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsírok korróziós hatásának vizsgálata rézlemezen
MSZT/MB 706
1986-12-15
3700 Ft
MSZ 11710-4:1986   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsír. Lítiumbázisú kenőzsírok
1986-10-01
3700 Ft
MSZ 18091-25:1986   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Festékbevonatra gyakorolt hatás
MSZT/MB 908
1986-04-01
3700 Ft
MSZ 993:1985   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőolajok és adalékaik bárium-, kalcium-, magnézium- és cinktartalmának meghatározása atomabszorpciós spektrometriával
MSZT/MB 706
1985-11-01
4080 Ft
MSZ 18091-1:1985   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Stabilitás
MSZT/MCS 907
1985-09-15
3700 Ft
MSZ 18091-23:1984   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Kén-dioxid-állóság
MSZT/MB 706
1985-04-15
3700 Ft
MSZ-09-60.0131:1984   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsírok olajelválási hajlamának meghatározása levegőnyomásos módszerrel
MSZT/MB 706
1984-12-15
4080 Ft
MSZ-09-60.0043:1984   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Adalékolt kompresszorolajok
MSZT/MB 706
1984-12-15
4080 Ft
MSZ-09-60.0040:1984   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Nagynyomásálló lítiumbázisú kenőzsírok
MSZT/MB 706
1984-12-15
3700 Ft
MSZ 18091-22:1984   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Sósködállóság
MSZT/MB 706
1984-11-15
4080 Ft
MSZ 13148:1983   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Adalékolt ipari olajok oxidációs stabilitásának meghatározása
MSZT/MB 706
1984-04-01
5090 Ft
MSZ 18091-24:1983   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A bevonat vastagságának és felületegységre jutó tömegének meghatározása
MSZT/MCS 907
1983-12-01
3700 Ft
MSZ 18090-5:1983   Magyar nyelvű!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Viasszerű védőanyagok általános követelményei
MSZT/MCS 907
1983-12-01
3700 Ft
MSZ 994:1983   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Tengelyolajok
MSZT/MB 706
1983-09-01
3700 Ft
MSZ 990:1983   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Orsóolaj és orsóolajpárlat
MSZT/MB 706
1983-06-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0041:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Aktivált fémforgácsolási olajok
1983-06-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0042:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Fűrészgép-lánckenőolaj
1983-06-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0132:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőolajok oxidációs stabilitásának meghatározása vas(III)-oxid jelenlétében
MSZT/MB 706
1983-06-01
4080 Ft
MSZ 13157:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
M-SE motorolajok
1983-04-01
3700 Ft
MSZ 11789:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
DS-2 motorolajok
1983-03-15
3700 Ft
MSZ 18090-9:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Vízkiszorító védőanyagok általános követelményei
1982-12-15
3700 Ft
MSZ 18091-7:1982   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Illó- és nemillóanyag-tartalom meghatározása
MSZT/MCS 907
1982-08-15
3700 Ft
MSZ-09-60.0035:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kétütemű motorolaj. AROL 2T
1982-08-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0029:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
MDC motorolajok
1982-08-01
3700 Ft
MSZ 922:1982   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolaj alapú kompresszorolajok
1982-07-01
4080 Ft
MSZ 13152:1980   Magyar nyelvű!
Kenőolajok korróziógátló tulajdonságainak meghatározása
MSZT/MB 706
1982-06-01
4690 Ft
MSZ 18091-17:1981   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Tartós nedvesmeleg-állóság meghatározása
MSZT/MCS 907
1982-05-15
3700 Ft
MSZ 7747-1:1981   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Szerszámgépolajok. T jelű olajok
1982-03-01
3700 Ft
MSZ 7747-2:1981   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Szerszámgépolajok. Ta jelű olajok
1982-03-01
3700 Ft
MSZ 18091-20:1981   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Tapadásvizsgálat
1981-12-15
3220 Ft
MSZ 13242:1981   Magyar nyelvű!
Technikai vazelin
MSZT/MB 706
1981-12-01
3700 Ft
MSZ 13149:1981   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Adalékolt turbinaolajok
1981-11-15
3700 Ft
MSZ 18091-19:1981   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Száradási idő
MSZT/MCS 907
1981-11-15
3700 Ft
MSZ 18091-18:1981   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Motorvédő olajok korrózióvédő képessége savas közegben
MSZT/MB 706
1981-10-01
3700 Ft
MSZ 13239-1:1981   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Közlekedési hajtóműolajok. Csoportosítás
1981-08-15
3700 Ft
MSZ 13239-4:1980   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Közlekedési hajtóműolajok. HYKOMOL-K sorozat
1981-01-01
3700 Ft
MSZ 13239-3:1980   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Közlekedési hajtóműolajok. HYKOMOL sorozat
1981-01-01
3700 Ft
MSZ 11746:1977   Magyar nyelvű!
Turbinaolaj gőzemulziós számának meghatározása
MSZT/MB 706
1980-10-15
4080 Ft
MSZ 18091-16:1980   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Kúszóképesség meghatározása
MSZT/MCS 907
1980-09-01
3700 Ft
MSZ 18090-11:1980   Magyar nyelvű!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Kemény, fogásálló bevonatot adó védőanyagok általános követelményei
MSZT/MCS 907
1980-09-01
3700 Ft
MSZ 18091-14:1980   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Motorvédő olajok korrózióvédő képessége
MSZT/MB 706
1980-09-01
3700 Ft
MSZ 13244:1980   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kozmetikai vazelinolaj
MSZT/MB 708
1980-08-01
3700 Ft
MSZ KGST 755:1977   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Konzisztens kenőanyagok penetrációjának meghatározása kúpos penetrométerrel
1980-05-01
6530 Ft
MSZ 13169:1979   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Adalékok és adalékolt kenőolajok bárium-, kalcium- és cinktartalmának meghatározása
MSZT/MB 706
1980-01-01
5090 Ft
MSZ-09-60.0111-2:1979   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőolajok és adalékok. Teljes bázisszám meghatározása potenciómetriás perklórsavas módszerrel
1979-12-01
4690 Ft
MSZ-09-74.0010-1:1979   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Gázszerelvények kenőanyagai. Csatlakozó és fogyasztói gázvezetékek szerelvényeihez használható konzisztens kenőanyagok
MSZT/MB 706
1979-10-01
4080 Ft
MSZ-09-74.0010-2:1979   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Gázszerelvények kenőanyagai. Gázkészülékek szerelvényeihez használható konzisztens kenőanyagok
MSZT/MB 706
1979-10-01
4080 Ft
MSZ 11786:1979   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőolajok és adalékok foszfortartalmának meghatározása
MSZT/MB 706
1979-08-01
4690 Ft
MSZ 18091-13:1978   Magyar nyelvű!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Dermedéspont meghatározása
MSZT/MCS 907
1979-04-15
3700 Ft
MSZ 11705:1978   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsírok oxidációs stabilitásának meghatározása
MSZT/MB 706
1978-12-01
4080 Ft
MSZ-09-60.0037:1978   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek. Adalékolt edzőolajok
MSZT/MB 706
1978-11-15
3700 Ft
MSZ 20536:1978   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kozmetikai fehér vazelin
MSZT/MB 722
1978-09-01
4080 Ft
MSZ 11710-2:1977   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsír. Kalciumbázisú kenőzsírok
1977-11-15
4080 Ft
MSZ 11710-1:1977   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsír. Általános előírások
MSZT/MB 706
1977-11-15
4080 Ft
MSZ 18091-3:1977   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. A sűrűség meghatározása
1977-11-15
3220 Ft
MSZ 11710-3:1977   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőzsír. Nátriumbázisú kenőzsírok
1977-11-01
3700 Ft
MSZ-09-60.0116:1976   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Plasztikus (konzisztens) kenőanyagok dinamikus vízállóságának meghatározása
MSZT/MB 706
1976-03-01
4080 Ft
MSZ 18091-10:1975   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Védőolajok viszkozitása
1976-01-01
4080 Ft
MI-09-64.0021:1975   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek. Csomagolás, megjelölés és szállítás
1975-12-01
3700 Ft
MSZ 18091-8:1975   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Átmeneti korrózióvédő anyagok vizsgálata. Lefejthetőség mérése
1975-12-01
3700 Ft
MSZ 18090-6:1974   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Lefejthető lakkok és műanyagok korrózióvédelmi követelményei
1975-03-15
3220 Ft
MSZ-09-60.0031:1974   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Közlekedési olajok. Automata sebességváltóolajok. Hidrofluid A és Hidrofluid B
MSZT/MB 706
1975-02-15
3700 Ft
MI-09-64.0013:1974   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Motorolajok osztályozása. (Keretelőírás)
1974-12-31
5520 Ft
MI-09-64.0014:1974   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőanyag vizsgálata. Összehegedési terhelés és kopáscsökkentő tulajdonság meghatározása. (Négygolyós készülék)
1974-12-31
6050 Ft
MSZ 18090-10:1974   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Fémfelületek átmeneti korrózióvédelme. Emulziós hűtő-kenőolajok korrózióvédelmi követelményei
1974-10-01
3220 Ft
MSZ 13239-2:1973   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Közlekedési hajtóműolajok. C-sorozat
1974-03-15
3700 Ft
MI-09-64.0007:1972   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek vizsgálata. Kenőolajok korróziógátló tulajdonságának vizsgálata
1972-12-01
4080 Ft
MI-09-64.0008:1972   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek vizsgálata. Szigetelőolajok dielektromos veszteségi tényezőjének és fajlagos elektromos térfogati ellenállásának meghatározása
1972-12-01
4690 Ft
MSZ 11709:1971   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek vizsgálata. Kenőolajok gyantatartalmának meghatározása
MSZT/MB 706
1972-05-15
3700 Ft
MI-09-64.0005:1970   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Kenőolajok vizsgálata. Különleges rendeltetésű olajok párolgási veszteségének meghatározása
1971-07-01
4080 Ft
MSZ 11714:1969   Magyar nyelvű!
Kenőolajok vizsgálata. Kenőolajok párolgási veszteségének meghatározása Noack szerint
MSZT/MB 706
1970-01-01
3700 Ft
MSZ 13183:1953 1M (1969)   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Konzisztens kenőanyagok korrodeáló hatásának vizsgálata. Gyors módszer
1970-01-01
3700 Ft
MSZ 13181:1968   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ásványolajtermékek vizsgálata. Konzisztens kenőanyagok szabad lúg- és szabad zsírsav-tartalmának meghatározása
MSZT/MB 706
1969-02-01
3700 Ft
MSZ 13247:1956   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Gőzturbinaolajok oxidációs vizsgálata
1956-10-05
4690 Ft
MSZ 921:1955   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Gőzhengerolaj
1955-12-15
3220 Ft
MSZ 13183:1953   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Konzisztens kenőanyagok korrodeáló hatásának vizsgálata
1954-09-15
3220 Ft
MSZ 13153:1953   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Használt motorolajok vizsgálata
MSZT/MB 706
1953-08-01
5090 Ft