ICS – Szabványok nemzetközi osztályozási rendszere

33.100.10   33.100

Kibocsátás

Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozási rendszer, melynek segítségével az egyes szakterületekhez tartozó szabványok köre kikereshető. Az alcsoportokra való lebontás segíti a szakterületeken belüli tárgykör specifikus leszűkítését.

Válassza ki a kívánt szakterületet és kattintson a megfelelő ICS-kódra!

Szabvány Műszaki Bizottság Meghirdetés dátuma Nettó ár  
MSZ EN 301 489-12:2022   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciatartományokban, a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) keretében működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások, műholdas interaktív földi állomások sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2022-03-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013/A2:2022   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013/A2:2021)
MSZT/MB 847
2022-03-01
6050 Ft
MSZ EN 301 489-52:2022   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 52. rész: Cellás kommunikációs felhasználói berendezés (UE) rádió- és kiegészítő berendezéseinek sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2022-03-01
9470 Ft
MSZ EN 301 489-20:2022   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mozgó földi állomások (MES) sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2022-03-01
8540 Ft
MSZ EN IEC 62153-4-5:2022   Angol nyelvű!
Fémvezetőjű távközlési kábelek vizsgálati módszerei. 4-5. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Árnyékolási vagy csatolási csillapítás. Abszorpciós mérőfogós módszer (IEC 62153-4-5:2021)
MSZT/MB 845
2022-02-01
13170 Ft
MSZ CLC/TR 50669:2022   Angol nyelvű!
A 150 kHz alatti frekvenciatartományban előforduló elektromágneses zavarás vizsgálatának eredményei
MSZT/MB 857
2022-01-01
28860 Ft
MSZ EN IEC 62153-4-7:2022   Angol nyelvű!
Fémvezetőjű kábelek és egyéb passzív alkatrészek vizsgálati módszerei. 4-7. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). A ZˇT^ transzferimpedancia és az aˇS^ árnyékolási csillapítás vagy az aˇC^ csatolási csillapítás vizsgálati módszere csatlakozókon és szerelvényeiken 3 GHz felett. Triaxiális "cső a csőben" módszer (IEC 62153-4-7:2021)
MSZT/MB 845
2022-01-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 62153-4-15:2022   Angol nyelvű!
Fémvezetőjű kábelek és egyéb passzív alkatrészek vizsgálati módszerei. 4-15. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Vizsgálati módszer az átviteli impedancia és az árnyékolási csillapítás vagy a csatolási csillapítás mérésére triaxiális cellával (IEC 62153-4-15:2021)
MSZT/MB 845
2022-01-01
13900 Ft
MSZ EN 55011:2016/A2:2021   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015/A2:2019)
MSZT/MB 847
2021-08-01
6050 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018/A1:2020)
MSZT/MB 847
2021-08-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 61851-21-2:2021   Angol nyelvű!
Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 21-2. rész: Villamos jármű vezetékes csatlakoztatási követelményei az egyen- vagy váltakozó áramú tápellátáshoz. A villamos jármű nem fedélzeti töltőrendszereinek EMC-követelményei (IEC 61851-21-2:2018)
MSZT/MB 853
2021-08-01
13170 Ft
MSZ EN 60601-1-2:2015/A1:2021   Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Elektromágneses zavarok. Követelmények és vizsgálatok (IEC 60601-1-2:2014/A1:2020)
MSZT/MB 843
2021-07-01
11980 Ft
MSZ EN IEC 55014-1:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2020)
MSZT/MB 847
2021-06-01
21650 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-3:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi környezetek berendezéseinek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2020)
MSZT/MB 847
2021-06-01
10720 Ft
MSZ EN 301 489-4:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-06-01
8020 Ft
MSZ EN 55032:2015/A1:2021   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015/A1:2019)
MSZT/MB 847
2021-04-01
13900 Ft
MSZ EN 301 489-22:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 22. rész: A földi telepítésű, mobil és helyhez kötött légi forgalmi rádióberendezések sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-02-01
8540 Ft
MSZ EN 55032:2021 EV   Magyar nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények EGYESÍTETT VÁLTOZAT
MSZT/MB 847
2021-02-01
25220 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-8:2021   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020)
MSZT/MB 847
2021-01-01
11980 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-8:2021   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-8. rész: Általános szabványok. A kereskedelmi és enyhén ipari helyszíneken használatos professzionális berendezések zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-8:2020)
MSZT/MB 847
2021-01-01
11980 Ft
MSZ EN 301 489-17:2021   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2021-01-01
7470 Ft
MSZ EN IEC 55036:2021   Angol nyelvű!
Villamos és hibrid közúti járművek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a 30 MHz alatti, nem fedélzeti vevőkészülékek védelmére (CISPR 36:2020)
MSZT/MB 847
2021-01-01
9950 Ft
MSZ EN IEC 55016-1-4:2019/A1:2020   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019/A1:2020)
MSZT/MB 847
2020-12-01
13170 Ft
MSZ EN 12015:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás
MSZT/MB 314
2020-10-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 55015:2019/A11:2020   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei
MSZT/MB 847
2020-07-01
3700 Ft
MSZ EN 55032:2015/A11:2020   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények
MSZT/MB 847
2020-07-01
3700 Ft
MSZ EN 55011:2016/A11:2020   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN 55014-1:2017/A11:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN 55032:2015/A11:2020   Magyar nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények
MSZT/MB 847
2020-07-01
4080 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2006/A2:2020   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Segédberendezések. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004/A2:2020)
MSZT/MB 847
2020-07-01
4690 Ft
MSZ EN 301 489-1:2020   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2020-04-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-11:2020   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)
MSZT/MB 847
2020-04-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-11:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2017)
MSZT/MB 847
2020-04-01
9060 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-4:2020   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018)
MSZT/MB 847
2020-01-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 61000-6-4:2020   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2018)
MSZT/MB 847
2020-01-01
10720 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2017/A1:2020   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016/A1:2019)
MSZT/MB 847
2020-01-01
9060 Ft
MSZ EN 301 908-3:2020   Angol nyelvű!
IMT-cellás hálózatok. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)
MSZT/MB 850
2020-01-01
16130 Ft
MSZ EN IEC 55015:2019   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2018)
MSZT/MB 847
2019-12-01
14720 Ft
MSZ EN IEC 55016-1-1:2019   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2019)
MSZT/MB 847
2019-12-01
19470 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013/A1:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)
MSZT/MB 847
2019-12-01
5090 Ft
MSZ EN 50697:2019   Angol nyelvű!
Informatika. Végponttól végpontig terjedő (E2E) kapcsolatok mérése
MSZT/MB 857
2019-12-01
6050 Ft
MSZ EN 300 328:2019   Angol nyelvű!
Széles sávú átviteli rendszerek. 2,4 GHz-es sávban működő adatátviteli berendezések. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-12-01
21650 Ft
MSZ EN 301 489-12:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 12. rész: A 4 GHz és 30 GHz közötti frekvenciatartományokban, a műholdas állandó helyű szolgálat (FSS) keretében működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások, műholdas interaktív földi állomások sajátos feltételei. Az elektromágneses összeférhetőség harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-33:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 33. rész: Az ultraszéles sávú (UWB-) eszközök sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-27:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 27. rész: A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-29:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 29. rész: A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő sávokban működő orvosi adatszolgáltató készülékek (MEDS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-6:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 6. rész: A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlő (DECT-) berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-2:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 2. rész: Rádiós személyhívó berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-20:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 20. rész: A műholdas mozgószolgálatban (MSS) használt mozgó földi állomások (MES) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-9:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 9. rész: Vezeték nélküli mikrofonok, hasonló rádiófrekvenciás (RF) hangkapcsolati berendezések, zsinór nélküli hangfrekvenciás készülékek és fülbe helyezhető figyelőkészülékek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-5:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 5. rész: A földi mozgó magánrádió (PMR) és (beszéd- és nem beszédcélú) segédberendezéseinek, valamint a földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-19:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 19. rész: Az 1,5 GHz-es sávban működő, adatkommunikációt megvalósító, csak vételre szolgáló mozgó földi állomások (ROMES) és az RNSS-sávban működő, helymeghatározási, navigációs és időzítési adatokat szolgáltató, csak vételre szolgáló GNSS-vevőkészülékek (ROGNSS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
7470 Ft
MSZ EN 301 489-35:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 35. rész: A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő sávban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) sajátos követelményei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-31:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 31. rész: A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) berendezéseinek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-4:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-53:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 53. rész: A földfelszíni hangműsorszóró és digitális televízió-műsorszóró szolgálat adóinak és a hozzájuk kapcsolódó segédberendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-34:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 34. rész: Mobiltelefonok külső tápegységeinek (EPS) sajátos feltételei. A 2014/30/EU irányelv 6. cikkének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-09-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-2:2019   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)
MSZT/MB 847
2019-08-01
10720 Ft
MSZ EN 301 489-3:2019   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 3. rész: A 9 kHz és 246 GHz közötti frekvenciákon működő kis hatótávolságú eszközökre (SRD) vonatkozó sajátos feltételek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2019-08-01
7470 Ft
MSZ EN IEC 61000-3-2:2019   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2018)
MSZT/MB 847
2019-08-01
10720 Ft
MSZ EN IEC 55016-1-4:2019   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2019)
MSZT/MB 847
2019-08-01
17680 Ft
MSZ EN 303 098:2019   Angol nyelvű!
Tengeri, kis teljesítményű, AIS-t alkalmazó személyi helymeghatározó készülékek. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2019-06-01
14720 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2011/A2:2019   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A2:2018)
MSZT/MB 847
2019-03-01
8020 Ft
MSZ EN IEC 62040-2:2019   Angol nyelvű!
Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények (IEC 62040-2:2016)
MSZT/MB 857
2019-01-01
13900 Ft
MSZ EN 302 454:2018 2.   Angol nyelvű!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. A rádióspektrumhoz való hozzáférés harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-11-01
8540 Ft
MSZ EN 62153-4-7:2016/A1:2018   Angol nyelvű!
Fémvezetőjű távközlési kábelek vizsgálati módszerei. 4-7. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). A ZˇT^ transzfer impedancia és az aˇs^ árnyékolási csillapítás vagy az aˇc^ csatolási csillapítás vizsgálati módszere csatlakozókon és szerelvényeiken 3 GHz felett. Triaxiális "cső a csőben" módszer (IEC 62153-4-7:2015/A1:2018)
MSZT/MCS 820
2018-11-01
6050 Ft
MSZ EN 300 220-2:2018   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 2. rész: Az általános alkalmazású rádióberendezések rádióspektrumhoz való hozzáférésének harmonizált szabványa
MSZT/MB 850
2018-10-01
9950 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2014/A1:2018   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Csatolóeszközök a vezetett zavar méréseihez (CISPR 16-1-2:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-06-01
6050 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2014/A1:2018   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2018-02-01
6530 Ft
MSZ EN 302 454:2018 1.   Angol nyelvű!   Visszavont!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-01-01
8540 Ft
MSZ EN 302 065-5:2018   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 5. rész: UWB-technológiát használó eszközök a légi járművek fedélzetén
MSZT/MB 850
2018-01-01
10720 Ft
MSZ EN 302 054:2018 1.   Angol nyelvű!   Visszavont!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). A 400,15 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2018-01-01
8540 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2010/A2:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010/A2:2017)
MSZT/MB 847
2017-10-01
5090 Ft
MSZ EN 62433-3:2017   Angol nyelvű!
Integrált áramkörök EMC-modellezése. 3. rész: Integrált áramköri modellek az elektromágneses zavarású környezetben való viselkedés szimulációjához. Sugárzott kibocsátások modellezése (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017)
MSZT/MCS 820
2017-10-01
19470 Ft
MSZ EN 55024:2017   Magyar nyelvű!
Informatikai berendezések. Zavartűrés-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 24:2010)
MSZT/MB 847
2017-09-01
13170 Ft
MSZ EN 55011:2016/A1:2017   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015/A1:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
7470 Ft
MSZ EN 55014-1:2017   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2016 + COR1:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
17680 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2015/A1:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHz-től 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014/A1:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
4080 Ft
MSZ EN 55016-1-6:2015/A1:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014/A1:2017)
MSZT/MB 847
2017-09-01
5520 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2017   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2016)
MSZT/MB 847
2017-09-01
17680 Ft
MSZ EN 62433-2:2017   Angol nyelvű!
Integrált áramkörök EMC-modellezése. 2. rész: Integrált áramköri modellek az elektromágneses zavarású környezetben való viselkedés szimulációjához. A vezetett kibocsátások modellezése (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
MSZT/MCS 820
2017-09-01
17680 Ft
MSZ EN 301 908-3:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)
MSZT/MB 850
2017-09-01
13900 Ft
MSZ EN 55025:2017   Angol nyelvű!
Járművek, hajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a fedélzeti rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2016)
MSZT/MB 847
2017-07-01
28860 Ft
MSZ EN 50121-2:2017   Angol nyelvű!
Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé
MSZT/MCS 862
2017-07-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-17:2017   Angol nyelvű!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 17. rész: A széles sávú adatátviteli rendszerek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-50:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 50. rész: Cellás kommunikációs bázisállomások (BS-ek), átjátszók és segédberendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
9950 Ft
MSZ EN 301 489-29:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 29. rész: A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő sávokban működő orvosi adatszolgáltató készülékek (MEDS) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-51:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 51. rész: A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig, 24,05 GHz-től 24,5 GHz-ig, 76 GHz-től 77 GHz-ig és 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokat használó, gépjárművön, földön mozgó járművön elhelyezett és felügyeleti radarkészülékek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
6050 Ft
MSZ EN 301 489-15:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 15. rész: A kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-1:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 1. rész: Közös műszaki követelmények. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának és a 2014/30/EU irányelv 6. cikkének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
11390 Ft
MSZ EN 301 489-4:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 4. rész: Állandó helyű rádió-összeköttetések és segédberendezéseik sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-5:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 5. rész: A földi mozgó magánrádió (PMR) és segédberendezéseinek (beszéd és nem beszéd), valamint a földfelszíni, nyalábolt rádió (TETRA) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-6:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 6. rész: A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlő (DECT-) berendezések sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8020 Ft
MSZ EN 301 489-27:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 27. rész: Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 301 489-35:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 35. rész: A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő sávban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) sajátos követelményei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
9060 Ft
MSZ EN 301 489-33:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 33. rész: Az ultraszéles sávú (UWB-) eszközök sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 300 220-3-1:2017   Angol nyelvű!
A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-1. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Kijelölt frekvenciákon (869,200 MHz-től 869,250 MHz-ig) működő, kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú berendezések, szociális segélykérő berendezések
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 302 065-2:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Az UWB-helyzetkövetés követelményei
MSZT/MB 850
2017-05-01
11980 Ft
MSZ EN 301 489-31:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. 31. rész: A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő sávban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és a hozzájuk tartozó perifériaeszközök (ULP-AMI-P) berendezéseinek sajátos feltételei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 302 065-4:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 4. rész: 10,6 GHz alatt UWB-technológiát használó anyagérzékelő eszközök
MSZT/MB 850
2017-05-01
13900 Ft
MSZ EN 302 065-3:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: A földön mozgó járművek alkalmazásaihoz használt UWB-eszközök követelményei
MSZT/MB 850
2017-05-01
13170 Ft
MSZ EN 302 065-1:2017   Angol nyelvű!
Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Az általános UWB-alkalmazások követelményei
MSZT/MB 850
2017-05-01
11390 Ft
MSZ EN 302 248:2017   Angol nyelvű!
A nem SOLAS-hajókon használt navigációs radar. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
8540 Ft
MSZ EN 300 328:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, széles sávú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-05-01
17680 Ft
MSZ EN 301 559:2017   Angol nyelvű!
Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (LP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
13170 Ft
MSZ EN 300 422-1:2017 1.   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 1. rész: A-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2017-02-01
13900 Ft
MSZ EN 301 908-1:2017   Angol nyelvű!   Visszavont!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények
MSZT/MB 850
2017-02-01
8540 Ft
MSZ EN 301 908-13:2017 1.   Angol nyelvű!   Visszavont!
IMT-cellás hálózatok. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)
MSZT/MB 850
2017-01-01
16130 Ft
MSZ EN 300 386:2016   Angol nyelvű!
Távközlőhálózati berendezések. Elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelmények. A 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-12-01
13170 Ft
MSZ EN 302 480:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Légi járművek fedélzetén működő mobil hírközlő (MCOBA-) rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-12-01
13170 Ft
MSZ EN 303 098:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Tengeri, kis teljesítményű, AIS-t alkalmazó személyi helymeghatározó készülékek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-10-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2006/A1:2016   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004/A1:2016)
MSZT/MB 847
2016-10-01
5090 Ft
MSZ EN 55011:2016   Angol nyelvű!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2015, módosítva)
MSZT/MB 847
2016-09-01
19470 Ft
MSZ EN 55013:2013/A1:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009/AMD1:2015, módosítva)
MSZT/MB 847
2016-09-01
5090 Ft
MSZ EN 301 843-2:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: VHF-rádiótelefon-adók és -vevők sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2016-09-01
6530 Ft
MSZ EN 301 843-4:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 4. rész: Keskeny sávú, közvetlen nyomtatású (NBDP) NAVTEX-vevők sajátos feltételei
MSZT/MB 850
2016-09-01
6050 Ft
MSZ EN 301 843-1:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Tengerészeti rádióberendezések és -szolgálatok elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) szabványa. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Közös műszaki követelmények
MSZT/MB 850
2016-09-01
9950 Ft
MSZ EN 302 561:2016   Angol nyelvű!
Földi mozgószolgálat. 25 kHz-es, 50 kHz-es, 100 kHz-es vagy 150 kHz-es csatorna-sávszélességgel működő, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-09-01
13900 Ft
MSZ EN 62153-4-7:2016   Angol nyelvű!
Fémvezetőjű távközlési kábelek vizsgálati módszerei. 4-7. rész: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). A ZT transzfer impedancia és az aˇs^ árnyékolási csillapítás vagy az aˇc^ csatolási csillapítás vizsgálati módszere csatlakozókon és szerelvényeiken 3 GHz felett. Triaxiális "cső a csőben" módszer (IEC 62153-4-7:2015)
MSZT/MB 845
2016-09-01
13170 Ft
MSZ HD 60364-4-443:2016   Magyar nyelvű!
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)
MSZT/MB 840
2016-07-01
10700 Ft
MSZ HD 60364-4-443:2016   Angol nyelvű!
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, módosítva)
MSZT/MB 840
2016-07-01
8020 Ft
MSZ EN 60601-1-2:2016   Angol nyelvű!
Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények. Kiegészítő szabvány: Elektromágneses zavarok. Követelmények és vizsgálatok (IEC 60601-1-2:2014)
MSZT/MB 843
2016-06-01
16130 Ft
MSZ EN 301 466:2016   Angol nyelvű!
Mentőjárműben rögzítetten felszerelt, kétirányú VHF-rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei
MSZT/MB 850
2016-05-01
11390 Ft
MSZ EN 300 225:2016   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Mentőjárműben használt, hordozható VHF-rádiótelefon-készülékek műszaki jellemzői és mérési módszerei
MSZT/MB 850
2016-05-01
10720 Ft
MSZ EN 302 454-2:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-04-01
5520 Ft
MSZ EN 302 454-1:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 850
2016-04-01
7470 Ft
MSZ EN 302 054-2:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). A 400,15 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
MSZT/MB 850
2016-04-01
5520 Ft
MSZ EN 302 054-1:2016   Angol nyelvű!   Visszavont!
Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). A 400,15 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. 1. rész: Műszaki jellemzők és vizsgálati módszerek
MSZT/MB 850
2016-04-01
7470 Ft
MSZ EN 55032:2015   Magyar nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)
MSZT/MB 847
2015-11-01
21650 Ft
MSZ EN 55032:2015   Angol nyelvű!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2015)
MSZT/MB 847
2015-11-01
21650 Ft
MSZ EN 55015:2013/A1:2015   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013/A1:2015)
MSZT/MB 847
2015-10-01
8540 Ft
MSZ EN 50121-2:2015   Angol nyelvű!   Visszavont!
Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség. 2. rész: A teljes vasúti rendszer zavarkibocsátása a külvilág felé
MSZT/MCS 862
2015-09-01
9060 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2015   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló és referencia-mérőhelyek 5 MHz-től 18 GHz-ig (CISPR 16-1-5:2014)
MSZT/MB 847
2015-06-01
19470 Ft
MSZ EN 55016-1-6:2015   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-6. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. EMC-antennakalibráció (CISPR 16-1-6:2014)
MSZT/MB 847
2015-06-01
28860 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2010/A2:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010/A2:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2014   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A felharmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2014)
MSZT/MB 847
2014-12-01
10720 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2011/A1:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011/A1:2014)
MSZT/MB 847
2014-11-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Csatolóeszközök a vezetett zavar méréseihez (CISPR 16-1-2:2014)
MSZT/MB 847
2014-10-01
16130 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2014   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2014)
MSZT/MB 847
2014-10-01
19170 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2010/A2:2014   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010/A2:2014)
MSZT/MB 847
2014-10-01
6930 Ft
MSZ EN 12015:2014   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás
MSZT/MB 314
2014-07-01
7470 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2013   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010)
MSZT/MB 847
2013-12-01
16130 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)
MSZT/MB 847
2013-11-01
9950 Ft
MSZ EN 55015:2013   Angol nyelvű!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
MSZT/MB 847
2013-11-01
13170 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2013   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2013)
MSZT/MB 847
2013-11-01
10720 Ft
MSZ EN 55013:2013   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009, módosítva)
MSZT/MB 847
2013-09-01
11390 Ft
MSZ EN 55013:2013   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009, módosítva)
MSZT/MB 847
2013-09-01
11980 Ft
MSZ IEC/TR 61000-3-15:2013   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-15. rész: Határértékek. A kisfeszültségű hálózatban működő elosztott energiateremlő rendszerek kisfrekvenciás elektormágneses zavartűrési és zavarkibocsátási követelményeinek értékelése
MSZT/MB 847
2013-09-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2009/A2:2013   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2008/A2:2013)
MSZT/MB 847
2013-09-01
10720 Ft
MSZ EN 55103-1:2009/A1:2013   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2013-03-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2010/A1:2013   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010/A1:2012)
MSZT/MB 847
2013-03-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2004/A1:2013   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. CALTS- és REFTS- előírások és validálási eljárások 30 MHz-től 1000 MHz-ig (CISPR 16-1-5:2003/A1:2012)
MSZT/MB 847
2013-03-01
5520 Ft
MSZ EN 55032:2012   Angol nyelvű!   Visszavont!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2012)
MSZT/MB 847
2012-07-01
16130 Ft
MSZ EN 55032:2012   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Multimédia-készülékek elektromágneses összeférhetősége. Zavarkibocsátási követelmények (CISPR 32:2012)
MSZT/MB 847
2012-07-01
19970 Ft
MSZ EN 300 753:2012   Angol nyelvű!
Környezeti tervezés (EE). Távközlő berendezések által kibocsátott akusztikus zaj
MSZT/MB 850
2012-07-01
8540 Ft
MSZ EN 61000-3-12:2012   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2011)
MSZT/MB 847
2012-03-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-3-12:2012   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-12. rész: Határértékek. A közcélú, kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A bemenőáramú berendezések által keltett harmonikus áramok határértékei (IEC 61000-3-12:2011)
MSZT/MB 847
2012-03-01
9060 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2012   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A műszeres mérés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011)
MSZT/MB 847
2012-01-01
13170 Ft
MSZ EN 55014-1:2006/A2:2011   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A2:2011)
MSZT/MB 847
2011-12-01
5090 Ft
MSZ EN 55014-1:2006/A2:2011   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A2:2011)
MSZT/MB 847
2011-12-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-4-21:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-21. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Vizsgálati módszerek kevert módusú kamrában (IEC 61000-4-21:2011)
MSZT/MB 847
2011-12-01
17680 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
6930 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2011   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2011   Magyar nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-4-22:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-22. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Sugárzottzavar- és zavartűrési mérések visszhangmentes helyiségekben (FARs) (IEC 61000-4-22:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
13170 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2009/A1:2011   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2008/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-07-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-06-01
6530 Ft
MSZ EN 55022:2011   Angol nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. (CISPR 22:2008, módosítva)
MSZT/MB 847
2011-06-01
16130 Ft
MSZ EN 55022:2011   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2008, módosítva)
MSZT/MB 847
2011-06-01
14720 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-06-01
6530 Ft
MSZ EN 55022:2006/A2:2011   Angol nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005/A2:2006, módosítva)
MSZT/MB 847
2011-03-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2010/A1:2011   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-01-01
4080 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2010/A1:2011   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010/A1:2010)
MSZT/MB 847
2011-01-01
5090 Ft
MSZ EN 61000-4-20:2011   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és -tűrési vizsgálat transzverzális módusú elektromágneses (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2010)
MSZT/MB 847
2011-01-01
14720 Ft
MSZ EN 61000-4-7:2010   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002)
MSZT/MB 847
2010-11-01
11390 Ft
MSZ EN 55011:2009/A1:2010   Angol nyelvű!   Visszavont!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009/A1:2010)
MSZT/MB 847
2010-10-01
5090 Ft
MSZ EN 55011:2009/A1:2010   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009/A1:2010)
MSZT/MB 847
2010-10-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2010   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2010)
MSZT/MB 847
2010-09-01
16130 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2010   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennák és vizsgálóhelyek a sugárzott zavarok méréseire (CISPR 16-1-4:2010)
MSZT/MB 847
2010-09-01
17680 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2010   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2010)
MSZT/MB 847
2010-06-01
14720 Ft
MSZ EN 60255-26:2010   Angol nyelvű!   Visszavont!
Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: Elektromágneses összeférhetőségi követelmények (IEC 60255-26:2008)
MSZT/MB 808
2010-06-01
6930 Ft
MSZ EN 61547:2010   Angol nyelvű!
Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények (IEC 61547:2009)
MSZT/MB 838
2010-04-01
6930 Ft
MSZ EN 55011:2010   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009, módosítva)
MSZT/MB 847
2010-03-01
13170 Ft
MSZ EN 55011:2010   Angol nyelvű!   Visszavont!
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2009, módosítva)
MSZT/MB 847
2010-03-01
13170 Ft
MSZ EN 300 753:2010   Angol nyelvű!   Visszavont!
Berendezéstervezés (EE). Távközlő berendezések által kibocsátott akusztikus zaj
MSZT/MB 859
2010-01-01
8020 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2006/A1:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)
MSZT/MB 847
2009-11-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2006/A2:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)
MSZT/MB 847
2009-11-01
5090 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2006/A1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A1:2008)
MSZT/MB 847
2009-11-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2006/A2:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005/A2:2009)
MSZT/MB 847
2009-11-01
5090 Ft
MSZ EN 55103-1:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális audio-, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2009-10-01
9470 Ft
MSZ EN 55103-1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Professzionális hangfrekvenciás, video-, audiovizuális és szórakoztató világításszabályozó készülékek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2009-10-01
9060 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2007/A2:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2007/A2:2008)
MSZT/MB 847
2009-10-01
4080 Ft
MSZ EN 55012:2007/A1:2009   Angol nyelvű!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12:2007/A1:2009)
MSZT/MB 847
2009-10-01
4080 Ft
MSZ EN 55014-1:2006/A1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A1:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
6050 Ft
MSZ EN 55015:2006/A2:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005/A2:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
4080 Ft
MSZ EN 55015:2006/A2:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005/A2:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
4080 Ft
MSZ EN 55014-1:2006/A1:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005/A1:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-4-7:2002/A1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002/A1:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
8540 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2008)
MSZT/MB 847
2009-09-01
14720 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névlegesáramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2008)
MSZT/MB 847
2009-04-01
9060 Ft
MSZ EN 61000-3-3:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-3. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú, kisfeszültségű táphálózatokon, a fázisonként legfeljebb 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezések esetén (IEC 61000-3-3:2008)
MSZT/MB 847
2009-04-01
9060 Ft
MSZ IEC/TS 61000-6-5:2009   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetek zavartűrése
MSZT/MB 847
2009-01-01
9060 Ft
MSZ EN 55025:2009   Angol nyelvű!   Visszavont!
Járművek, kishajók és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a beszerelt rádió-vevőkészülékek védelmére (CISPR 25:2008)
MSZT/MB 847
2009-01-01
16130 Ft
MSZ EN 55015:2008   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005)
MSZT/MB 847
2008-11-01
11980 Ft
MSZ EN 61967-6:2002/A1:2008   Angol nyelvű!
Integrált áramkörök. A 150 kHz-től 1 GHz-ig terjedő elektromágneses kibocsátások mérése. 6. rész: Vezetett kibocsátás mérése. Mágnesszondás eljárás (IEC 61967-6:2002/A1:2008)
MSZT/MCS 820
2008-11-01
8020 Ft
MSZ EN 55022:2006/A1:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005/A1:2005)
MSZT/MB 847
2008-08-01
4080 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2007/A1:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2007/A1:2007)
MSZT/MB 847
2008-08-01
8540 Ft
MSZ EN 55012:2008   Magyar nyelvű!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12: 2007)
MSZT/MB 847
2008-04-01
13170 Ft
MSZ EN 55012:2008   Angol nyelvű!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorok. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a nem telepített rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére (CISPR 12: 2007)
MSZT/MB 847
2008-04-01
13170 Ft
MSZ EN 55015:2006/A1:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005/A1:2006)
MSZT/MB 847
2008-03-01
5520 Ft
MSZ EN 60601-1-2:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények. Kiegészítő szabvány: Elektromágneses összeférhetőség. Követelmények és vizsgálatok (IEC 60601-1-2:2007, módosítva)
MSZT/MB 843
2008-02-01
19470 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2007)
MSZT/MB 847
2008-01-01
16130 Ft
MSZ EN 61000-4-20:2003/A1:2008   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és -tűrési vizsgálat transzverzális elektromágneses módusú (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2003/A1:2006)
MSZT/MB 847
2008-01-01
4690 Ft
MSZ EN 55011:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Elektromágneses zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2003 + A1:2004, módosítva)
MSZT/MB 847
2007-09-01
11980 Ft
MSZ EN 55011:2007/A2:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Ipari, tudományos és orvosi (ISM) rádiófrekvenciás berendezések. Elektromágneses zavarok jellemzői. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 11:2003/A2:2006)
MSZT/MB 847
2007-09-01
4690 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6050 Ft
MSZ EN 61000-6-4:2007   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6050 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2007   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006)
MSZT/MB 847
2007-07-01
6930 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2007   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2004)
MSZT/MB 847
2007-06-01
9950 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2006)
MSZT/MB 847
2007-06-01
16130 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2004/A2:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Vezetett zavarok (CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)
MSZT/MB 847
2007-06-01
6530 Ft
MSZ EN 55015:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2005)
MSZT/MB 847
2007-04-01
11980 Ft
MSZ EN 55014-1:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005)
MSZT/MB 847
2007-04-01
14720 Ft
MSZ EN 55014-1:2007   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2005)
MSZT/MB 847
2007-04-01
13900 Ft
MSZ EN 55022:2007   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005, módosítva)
MSZT/MB 847
2007-03-01
13900 Ft
MSZ EN 55022:2007   Angol nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:2005, módosítva)
MSZT/MB 847
2007-03-01
16130 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2006   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenő-áramerősségű berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005)
MSZT/MB 847
2006-09-01
9470 Ft
MSZ EN 61000-3-2:2006   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-2. rész: Határértékek. A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 16 A bemenőáramú berendezésekre) (IEC 61000-3-2:2005)
MSZT/MB 847
2006-09-01
9470 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2004/A2:2006   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2003/A2:2005)
MSZT/MB 847
2006-07-01
4690 Ft
MSZ EN 302 190:2005   Angol nyelvű!
Kis hatóterű kommunikáció. Interfész és protokoll (NFCIP-1) [ISO/IEC 18092 (2004), módosítva]
MSZT/MB 850
2005-12-01
13900 Ft
MSZ EN 55012:2002/A1:2005   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001/A1:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
3700 Ft
MSZ EN 55012:2002/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001/A1:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
3700 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2004/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2003/A1:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
5520 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2004/A2:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2003/A2:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2004/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2003/A1:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2004/A2:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2003/A2:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
4690 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2004/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2003/A1:2005)
MSZT/MB 847
2005-12-01
4690 Ft
MSZ EN 50370-1:2005   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2005-11-01
6930 Ft
MSZ EN 50370-1:2005   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). Szerszámgépek termékcsaládszabványa. 1. rész: Zavarkibocsátás
MSZT/MB 847
2005-11-01
6930 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2004/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2003/A1:2004)
MSZT/MB 847
2005-09-01
6530 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2004/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Vezetett zavarok (CISPR 16-1-2:2003/A1:2004)
MSZT/MB 847
2005-09-01
6050 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2004/A1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2003/A1:2004)
MSZT/MB 847
2005-09-01
6050 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2005   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló mérőhelyek 30 MHz-től 1000 MHz-ig (CISPR 16-1-5:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
11980 Ft
MSZ EN 55016-2-1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-1. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A vezetett zavar mérései (CISPR 16-2-1:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
13900 Ft
MSZ EN 55016-2-4:2005   Magyar nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-4. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavartűrés mérései (CISPR 16-2-4:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
8540 Ft
MSZ EN 55016-4-2:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. Az EMC-mérések bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
8540 Ft
MSZ EN 55016-1-1:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-1. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Mérőberendezések (CISPR 16-1-1:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
13900 Ft
MSZ EN 55016-1-4:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-4. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Sugárzott zavarok (CISPR 16-1-4:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
14720 Ft
MSZ EN 55016-2-2:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-2. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavarteljesítmény mérése (CISPR 16-2-2:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
11390 Ft
MSZ EN 55016-1-3:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-3. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Zavarteljesítmény (CISPR 16-1-3:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
9950 Ft
MSZ EN 55016-2-3:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-3. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A sugárzott zavar mérései (CISPR 16-2-3:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
13900 Ft
MSZ EN 55016-1-2:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-2. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Kiegészítő készülékek. Vezetett zavarok (CISPR 16-1-2:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
14720 Ft
MSZ EN 55016-1-5:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 1-5. rész: Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések. Antennakalibráló mérőhelyek 30 MHz-től 1000 MHz-ig (CISPR 16-1-5:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
13170 Ft
MSZ EN 55016-2-4:2005   Angol nyelvű!
Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 2-4. rész: A zavarok és a zavartűrés mérési módszerei. A zavartűrés mérései (CISPR 16-2-4:2003)
MSZT/MB 847
2005-08-01
8540 Ft
MSZ EN 12015:2005   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás
MSZT/MB 314
2005-05-01
6930 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2001/A11:2004   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavarkibocsátási szabványa
MSZT/MB 847
2004-10-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-4-20:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-20. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Zavarkibocsátási és –tűrési vizsgálat transzverzális elektromágneses módusú (TEM) hullámvezetőkben (IEC 61000-4-20:2003)
MSZT/MB 847
2003-09-01
13900 Ft
MSZ EN 55014-1:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000)
MSZT/MB 847
2003-04-01
13900 Ft
MSZ EN 61967-6:2003   Angol nyelvű!
Integrált áramkörök. A 150 kHz-től 1 GHz-ig terjedő elektromágneses kibocsátások mérése. 6. rész: Vezetett kibocsátás mérése. Mágnesszondás eljárás (IEC 61967-6:2002)
MSZT/MCS 820
2003-04-01
9060 Ft
MSZ EN 55015:2000/A2:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000/A2:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
3700 Ft
MSZ EN 55022:1998/A2:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A2:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
4080 Ft
MSZ EN 55014-1:2000/A2:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000/A2:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
4080 Ft
MSZ EN 55014-1:2000/A2:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000/A2:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
4080 Ft
MSZ EN 55022:1998/A2:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A2:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
4690 Ft
MSZ EN 55015:2000/A2:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000/A2:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
3700 Ft
MSZ EN 55025:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar-jellemzők a járműveken, hajókon és gépeken használt vevőkészülékek védelmére. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 25:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
13900 Ft
MSZ EN 55025:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Rádiózavar-jellemzők a járműveken, hajókon és járműegységeken használt vevőkészülékek védelmére. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 25:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
13900 Ft
MSZ EN 61000-4-7:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-7. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A villamosenergia-rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések harmonikusai és közbenső harmonikusai méréseinek és mérőműszereinek általános útmutatója (IEC 61000-4-7:2002)
MSZT/MB 847
2003-03-01
10720 Ft
MSZ EN 50384:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Termékszabvány a vezeték nélküli távközlő rendszerek rádió-bázisállomásainak és telepített végberendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses emberi expozíció alapkorlátjainak vagy referenciaszintjeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 40 GHz). Foglalkozási expozíció
MSZT/MB 849
2003-03-01
5090 Ft
MSZ EN 50385:2003   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Termékszabvány a vezeték nélküli távközlő rendszerek rádió-bázisállomásainak és telepített végberendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses emberi expozíció alapkorlátjainak vagy referenciaszintjeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 40 GHz). Lakossági expozíció
MSZT/MB 849
2003-03-01
5090 Ft
MSZ EN 50384:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Termékszabvány a rádiófrekvenciás elektromágneses terek általi emberi expozícióra vonatkozó alapkorlátokkal vagy referenciaszintekkel rendelkező, vezeték nélküli távközlő rendszerek rádió-bázisállomásai és állandó helyű végállomásai megfelelőségének a bizonyítására (110 MHz – 40 GHz). Hivatásszerűen foglalkoztatott személyek
MSZT/MB 849
2003-03-01
4690 Ft
MSZ EN 50385:2003   Angol nyelvű!   Visszavont!
Termékszabvány a rádiófrekvenciás elektromágneses terek általi emberi expozícióra vonatkozó alapkorlátokkal vagy referenciaszintekkel rendelkező, vezeték nélküli távközlő rendszerek rádió-bázisállomásai és állandó helyű végállomásai megfelelőségének a bizonyítására (110 MHz – 40 GHz). Lakosság
MSZT/MB 849
2003-03-01
4690 Ft
MSZ EN 55015:2002 2.   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000+CISPR 15:2000/A1:2001)
MSZT/MB 847
2002-12-01
11390 Ft
MSZ EN 55012:2002   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001)
MSZT/MB 847
2002-07-01
11980 Ft
MSZ EN 55012:2002   Angol nyelvű!   Visszavont!
Járművek, motorcsónakok és belső égésű motorokkal hajtott gépek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek a rádió-vevőkészülékek zavarvédelmére, kivéve azokat, amelyek magába a járműbe/motorcsónakba/gépbe vagy a mellettük lévő járműbe/motorcsónakba/gépbe vannak beszerelve (CISPR 12:2001)
MSZT/MB 847
2002-07-01
13170 Ft
MSZ EN 55014-1:2002   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000)
MSZT/MB 847
2002-05-01
13900 Ft
MSZ EN 55015:2000/A1:2002   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000/A1:2001)
MSZT/MB 847
2002-04-01
5520 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2002   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:1996, módosítva)
MSZT/MB 847
2002-04-01
4690 Ft
MSZ EN 55014-1:2000/A1:2002   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás (CISPR 14-1:2000/A1:2001)
MSZT/MB 847
2002-04-01
6050 Ft
MSZ EN 55015:2002 1.   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:2000)
MSZT/MB 847
2002-04-01
11980 Ft
MSZ EN 61000-6-3:2002   Angol nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:1996, módosítva)
MSZT/MB 847
2002-04-01
5520 Ft
MSZ EN 55022:1998/A1:2001   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A1:2000)
MSZT/MB 857
2001-11-01
4080 Ft
MSZ EN 55022:1998/A1:2001   Angol nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997/A1:2000)
MSZT/MB 857
2001-11-01
4080 Ft
MSZ EN 61000-3-11:2001   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2000)
MSZT/MB 847
2001-06-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-3-11:2001   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon. Legfeljebb 75 A névleges áramerősségű és adott feltételek szerint csatlakozó berendezések (IEC 61000-3-11:2000)
MSZT/MB 847
2001-06-01
7470 Ft
MSZ EN 12015:2001   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsaládszabványa. Zavarkibocsátás
MSZT/MB 314
2001-02-01
6530 Ft
MSZ EN 61000-2-9:2000   Angol nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2. rész: Környezet. 9. főfejezet: A HEMP-környezet leírása. Sugárzott zavar. EMC-alapszabvány (IEC 1000-2-9:1996)
MSZT/MB 847
2000-12-01
9060 Ft
MSZ EN 55015:1996/A2:2000   Angol nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei (CISPR 15:1996/A2:1998)
MSZT/MB 838
2000-12-01
3700 Ft
MSZ EN 61000-2-9:2000   Magyar nyelvű!
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 2. rész: Környezet. 9. főfejezet: A HEMP-környezet leírása. Sugárzott zavar. EMC-alapszabvány (IEC 1000-2-9:1996)
MSZT/MB 847
2000-12-01
8020 Ft
MSZ EN 55014-1:2000   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész: Zavarkibocsátás. Termékcsalád-szabvány (CISPR 14-1:1993)
MSZT/MB 847
2000-11-01
13170 Ft
MSZ EN 55022:2000   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 22:1997, módosítva)
MSZT/MB 857
2000-07-01
13170 Ft
MSZ EN 133201:1999   Angol nyelvű!   Visszavont!
Termékelőírás-űrlap: Passzív szűrőegységek elektromágneses zavar elnyomására. Biztonsági vizsgálati követelményű szűrők
MSZT/MB 820
1999-12-01
6530 Ft
MSZ EN 133221:1999   Angol nyelvű!   Visszavont!
Termékelőírás-űrlap: Passzív szűrőegységek elektromágneses zavar elnyomására. Biztonsági vizsgálati követelményű szűrők (csak a biztonsági vizsgálatok)
MSZT/MB 820
1999-12-01
6050 Ft
MSZ EN 55015:1998   Magyar nyelvű!   Visszavont!
Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és mérési módszerei
MSZT/PB 14
1998-09-01
11980 Ft